You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Profil spoločnosti | TRUMPF
budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko

Profil spoločnosti

Čísla a fakty

Ďalší vývoj výrobnej technológie, ktorá je hospodárna, presná, v budúcnosti dôveryhodná a zosieťovaná – to je naša úloha. Chceme pritom zefektívniť výrobu ako aj jej predchádzajúce a následné procesy. Tak vytvárame zajtrajší svet priemyslu. Sme na vedúcej pozícii na trhu a v technológii obrábacích strojov a laserov pre priemyselnú výrobu a pôsobíme s našimi inováciami v takmer každom odvetví. Naše softvérové riešenia dláždia cestu do Smart Factory, v priemyselnej elektronike umožňujú vytvárať procesy špičkových technológií.

Obchodný rok 2019/20

Firma TRUMPF bola založená v roku 1923 ako mechanická dielňa a vyvinula sa na spoločnosť s celosvetovo vedúcim postavením vo výrobe obrábacích strojov, laserov ako aj elektroniky pre priemyselné využitie. V obchodnom roku 2019/20 dosiahla spoločnosť s 14.325 zamestnancami obrat 3.487,7 miliónov Eur.

Obrat
(mil. €)
Súhrn došlých objednávok
(mil. €)
Podiel výskumu a vývoja
(v percentách)

Výsledok pred zdanením
(mil. €)
Zamestnanci k 30. júnu 2020
(počet)

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt