You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Profil spoločnosti | TRUMPF
headquarters building of TRUMPF in Ditzingen, Germany

Profil spoločnosti

Čísla a fakty

Ďalší vývoj výrobnej technológie, ktorá je hospodárna, presná, v budúcnosti dôveryhodná a zosieťovaná – to je naša úloha. Chceme pritom zefektívniť výrobu ako aj jej predchádzajúce a následné procesy. Tak vytvárame zajtrajší svet priemyslu. Sme na vedúcej pozícii na trhu a v technológii obrábacích strojov a laserov pre priemyselnú výrobu a pôsobíme s našimi inováciami v takmer každom odvetví. Naše softvérové riešenia dláždia cestu do Smart Factory, v priemyselnej elektronike umožňujú vytvárať procesy špičkových technológií.

Obchodný rok 2018/19

Firma TRUMPF bola založená v roku 1923 ako mechanická dielňa a vyvinula sa na spoločnosť s celosvetovo vedúcim postavením vo výrobe obrábacích strojov, laserov ako aj elektroniky pre priemyselné využitie. V obchodnom roku 2018/19 dosiahla spoločnosť s 14.490 zamestnancami obrat 3.784 miliónov Eur.

3.784

Obrat
(mil. €)

3.680

Súhrn došlých objednávok
(mil. €)

10,5

Podiel výskumu a vývoja
(v percentách)

349

Výsledok pred zdanením
(mil. €)

14.490

Zamestnanci k 30. júnu 2019
(počet)

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt