Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling

SYNCHRO – Lean Management System firmy TRUMPF

SYNCHRO nazývame náš systém tvorby hodnôt zavedený v roku 1998. Tento systém je základom všetkých našich spoločností a slúži na to, aby sa vzájomne zladilo pracovné nasadenie našich zamestnancov, výrobných prostriedkov a produktov, za účelom výroby tých najlepších produktov pri pokiaľ možno čo najnižšom plytvaní.

SYNCHRO v praxi

Princíp systému SYNCHRO znamená excelenciu vďaka transparentnosti: Chceme byť a ostať vzorom hospodárnosťou, technologickosťou a ľudskosťou. Kultúra stáleho vylepšovania – to je základná téza systému SYNCHRO.

TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling
Excelentné zostavenie procesov

Excelencia procesov znamená zosynchronizovať všetky procesy tokom, taktmi, presúvaním vo výrobe a princíp nulovej chybovosti: Vďaka plynulému princípu skracujeme doby priebehu výroby a rýchlejšie zviditeľníme problémy. Optimalizované nastavenie taktov zaručuje rovnomerné vyťaženie a umožňuje nárast produktivity. Pull-Prinzip skracuje doby priebehu výroby a urýchľuje materiálový tok. Vďaka otvorenému zaobchádzaniu s chybami sú možné neustále vylepšenia.

A group of TRUMPF employees having a business meeting in the clean room at the laser resonator assembling
Transparentné definovanie cieľov

Excelencia manažmentu znamená vo firme TRUMPF rozpoznať a odstrániť problémy priamo na mieste. Ciele sú jasne zadefinované a oznámené všetkým zúčastneným na procese. Toto otvorené jednanie podporuje vlastnú zodpovednosť, poskytuje orientáciu a slúži na predchádzanie vzniku chýb.

Kultúra stáleho vylepšovania

Excelenciu nie je možné nariadiť, je potrebné ňou žiť. Preto patrí k SYNCHRO aj excelencia v správaní sa: Naša kultúra vedenia stojí na rešpekte a zodpovednosti voči zamestnancom. Etablovali sme systém pochopenia problémov a ich riešenia, čo znižuje plytvanie a posilňuje vlastnú zodpovednosť.

Standardized toolbox at the clean room at the laser resonator assembly at TRUMPF
Uvedomelé zžitie sa so štandardmi

V neposlednom rade je možné dosiahnuť najvyššie požiadavky na kvalitu len pomocou jasne definovaných noriem.

Pozrite si viac

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

TRUMPF Logo at the headquarters main entrance
Firemné princípy

Náš úspech spočíva v snahe o spoločné hodnoty a zhodné ciele. Základom sú preto spoločné firemné zásady.

TRUMPF employee testing a component
Manažment kvality

Kvalita našich produktov a služieb spočíva v definovaní štandardov a metód ako aj v pevne zakotvenom podvedomí kvality našich zamestnancov.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt