You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Vedenie podniku | TRUMPF
Skupinová fotografia vedenia podniku TRUMPF

Vedenie podniku TRUMPF GmbH + Co. KG

TRUMPF je rodinný podnik s medzinárodnou pôsobnosťou. Chceme to zachovať. O plynulosť a neustály rozvoj sa vo vedení holdingovej spoločnosti starajú naši členovia vedenia spoločnosti.

Podiel žien

Dozorná rada spoločnosti Berthold Leibinger GmbH stanovila v súvislosti so „Zákonom o rovnoprávnej účasti mužov a žien vo vedúcich pozíciách v súkromnom sektore a vo verejnej službe“ nasledujúcu úlohu do 30.06.2017: Cieľom je dosiahnuť 20 percentný podiel žien vo vedení podniku. Tento podiel už spĺňame v súčasnosti.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Sťahovanie
Servis & Kontakt