You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Vedenie podniku | TRUMPF
Skupinová fotografia vedenia podniku TRUMPF

Vedenie podniku TRUMPF GmbH + Co. KG

TRUMPF je rodinný podnik. Chceme to zachovať. O plynulosť a neustály rozvoj sa vo vedení holdingovej spoločnosti starajú naši členovia vedenia spoločnosti. 

 

Podiel žien

Dozorná rada spoločnosti Berthold Leibinger GmbH stanovila v súvislosti so "Zákonom o rovnoprávnej účasti mužov a žien vo vedúcich pozíciách v súkromnom sektore a vo verejnej službe" nasledujúcu úlohu do 30.06.2022: Cieľom je dosiahnuť 16,7 percentný podiel žien vo vedení podniku a 33 percent v dozornej rade.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt