You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Dr.-Ing. E. h. Peter Leibinger | TRUMPF

Dr.-Ing. E. h. Peter Leibinger

Portrét Dr.-Ing. E. h. Peter Leibinger

Chief Technology Officer (CTO)
Podpredseda vedenia skupiny podnikov

Zodpovedný za podnikové technológie & nové obchody ako aj za oblasti EUV, rizikový kapitál a nové oblasti obchodu. 

Narodil sa v roku 1967 v Stuttgarte. Štúdium strojníctva na RWTH v meste Aachen ukončil ako diplomovaný inžinier. Od roku 1994 bol spoločníkom TRUMPF GmbH + Co. KG. Od roku 1997 do 1999 pôsobil ako inžinier vývojár v spoločnosti Ingersoll Milling Machine Company, Rockford, IL/ USA. Od roku 1999 do 2003 bol predsedom a riaditeľom spoločnosti TRUMPF, Inc., Farmington, CT/USA. Od roku 2000 bol riaditeľom TRUMPF GmbH + Co. KG. Od roku 2003 predsedom obchodnej divízie Laserová technika a od roku 2003 do 2005 riaditeľom spoločnosti TRUMPF Laser GmbH + Co. KG. Od novembra 2005 je Peter Leibinger podpredsedom vedenia spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG. 

Peter Leibinger sa intenzívne angažuje v oblasti podpory výskumu. Okrem iného je zástupcom programovej komisie Spolkového ministerstva pre vzdelanie a výskum (BMBF) v podpornom programe „Výskum Fotoniky v Nemecku“ a od roku 2018 je členom poradného zboru v Deutsche Private Equity (DPE). Popri tom zastáva mnoho čestných funkcií.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt