You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller | TRUMPF

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller

Chief Executive Officer (CEO)
Predsedníčka vedenia skupiny podnikov

Zodpovedná za strategický vývoj spoločnosti, komunikáciu spoločnosti, manažment značky, manažment nehnuteľností a zodpovedné hospodárenie, právo, M+A ako aj interný rizikový manažment. Okrem toho je zodpovedná za región Číny.

Narodila sa v roku 1959 v meste Wilmington, Ohio (USA). Študovala germanistiku, anglistiku a japonológiu vo Freiburgu, Middlebury, VT (USA), a Zürichu, s ukončením promóciou. Od roku 1985 pracuje v skupine TRUMPF v oblasti styku s médiami a verejnosťou, od roku 1988 do roku 1990 pre TRUMPF Corporation v Japonsku. Od roku 1992 do 2010 bola konateľkou nadácie Berthold Leibinger Stiftung GmbH, od roku 1994 riaditeľkou TRUMPF GmbH + Co. KG, od januára roku 2003 konateľkou spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG. V novembri 2005 prevzala pani Dr. Leibinger-Kammüller predsedníctvo vedenia spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG, riadiacej spoločnosti skupiny TRUMPF.

Pani Dr. Leibinger-Kammüller popri tom zastáva mnoho čestných funkcií vo vedeckom, kultúrnom a sociálnom sektore. Okrem toho je členkou poradného zboru bánk Landesbank Baden-Württemberg ako aj BW-Bank.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt