Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Logo firmy TRUMPF na hlavnom vchode do základne

Firemné princípy

TRUMPF si zakladá na kvalite, vynikajúcich produktoch, vysoko efektívnych procesoch a skvelých výsledkoch. Úspech našej firmy spočíva v tom, že napĺňame spoločné hodnoty a snažíme sa o jednotné ciele. Princípy firmy zvýrazňujú tieto hodnoty a ciele a vnášajú ich do podnikateľských činností. Opisujú požiadavky, rozsah našej činnosti a vzájomné zaobchádzanie. Je to predovšetkým vždy záväzná firemná činnosť.

Zhoda

Ako celosvetovo významnej firme produkujúcej výrobné technológie je pre nás dôležitá dôvera našich obchodných partnerov, našich zamestnancov ako aj verejnosti. Táto dôvera je rozhodujúco závislá od správania sa každého jedného zamestnanca. Smernicou správania sa každého jedného zamestnanca je dodržiavanie práva a zákonov ako aj naplnenie ďalších podstatných, firmou TRUMPF nastavených etických štandardov a požiadaviek.

Pozrite si viac

Zasadacia miestnosť so stoličkami, stolmi a príslušenstvom na stole
Dozorná rada

Dozorná rada radí predstavenstvu pri vedení spoločnosti. Viac informácií o tomto grémiu nájdete tu.

Skupinová fotografia vedenia podniku TRUMPF
Predstavenstvo

TRUMPF je rodinný podnik, pôsobiaci na medzinárodných trhoch. Spoznajte našich členov predstavenstva holdingovej spoločnosti.

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen, Germany
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt