Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TRUMPF Logo at the headquarters main entrance

Firemné princípy

TRUMPF si zakladá na kvalite, vynikajúcich produktoch, vysoko efektívnych procesoch a skvelých výsledkoch. Úspech našej firmy spočíva v tom, že napĺňame spoločné hodnoty a snažíme sa o jednotné ciele. Princípy firmy zvýrazňujú tieto hodnoty a ciele a vnášajú ich do podnikateľských činností. Opisujú požiadavky, rozsah našej činnosti a vzájomné zaobchádzanie. Je to predovšetkým vždy záväzná firemná činnosť.

TRUMPF employee on the top of a building
Naše zásady

Sme rodinný podnik. Ochota angažovať sa pre firmu v dobrých aj v zlých časoch platí pre každého v podniku rovnako. Hospodárska nezávislosť je náš najvyšší cieľ. Chceme zostať nezávislí. Rozvoj vlastnej sily je pre to rozhodujúci. Pokúšame sa o geografickú blízkosť k našim zákazníkom. Ale berieme do úvahy aj  potrebu silnej centrály. Všetkým, čo robíme vedieme k čestnosti, jednote a dôvere.

TRUMPF employee standing on stairs
Naše ciele

Chceme rovnako spokojných zákazníkov, spolupracovníkov, majiteľov aj  spoločnosť. Sme v celosvetovej miere technicky a organizačne dominantní v každom z našich pracovných odboroch ako aj vo všetkých produktoch a službách. Usilujeme sa o kontinuálny rozvoj, ktorý je výrazne nad priemerom odvetví, v ktorých pôsobíme. Takisto dosahujeme ziskovosť, vďaka  ktorej môžeme pokryť naše vysoké náklady na výskum a vývoj ako aj investície do vlastných síl.

TRUMPF employees standing in a circle
Naši zamestnanci

Od našich kolegov vyžadujeme rovnaký prvotriedny výkon a kvalitu, na akej si naša firma zakladá. Bezpečnosť pri práci má pre nás najvyššiu prioritu. Takisto aj férové odmeny. Rôznymi školeniami podporujeme osobnú a odbornú kompetenciu našich kolegov. Staráme sa o duševnú pohodu, ako aj osobný rozvoj a vnímame kritiku ako šancu. Pracujeme so vzájomným rešpektom a spoločne sa staráme o ochranu duševného a materiálneho vlastníctva.

TRUMPF employee holding a square
Náš štýl vedenia

Naši vedúci pracovníci svojou každodennou činnosťou vytvárajú hodnoty firmy TRUMPF. Od našich vedúcich pracovníkov očakávame, že budú iniciatívni, otvorení a sebavedomí.  Schopnosť viesť vychádza z osobnej a odbornej kompetencie. Vedenie znamená aj presadzovanie inovácií. Vedúci pracovníci taktiež začleňujú kolegov do procesu rozhodovania. Komunikácia medzi vedúcimi a zamestnancami je vedená zdvorilo, s rešpektom a dôverou. Správanie vedúcich musí byť vzorné.

TRUMPF employee in the middle of a group of people
Náš podnik v spoločnosti

Ako firma máme spoločenskú zodpovednosť. Sme známi naším poriadkom založenom na voľnosti, férovým trhovým hospodárstvom a odviazaným súťažením. Rešpektujeme zákony a kultúru krajín, v ktorých pôsobíme. Na všetkých miestach podporujeme inovatívne nápady a projekty, ktoré predbiehajú spoločenský vývoj a slúžia ľuďom. Vyzdvihujeme rovnoprávnosť a odsudzujeme všetky formy diskriminácie. Zároveň dbáme na transparentnosť, spoľahlivosť a otvorenosť vo vnútri aj vonku. Tak vytvárame dôveru. A v neposlednom rade nám leží na srdci ochrana životného prostredia a zdravia. Preto vždy využívame najlepšiu techniku, aby sme zabránili škodlivým účinkom našich výrobných činností.

Zhoda

Ako celosvetovo významnej firme produkujúcej výrobné technológie je pre nás dôležitá dôvera našich obchodných partnerov, našich zamestnancov ako aj verejnosti. Táto dôvera je rozhodujúco závislá od správania sa každého jedného zamestnanca. Smernicou správania sa každého jedného zamestnanca je dodržiavanie práva a zákonov ako aj naplnenie ďalších podstatných, firmou TRUMPF nastavených etických štandardov a požiadaviek.

Pozrite si viac

Pozrite si viac

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

Meeting room with chairs, tables and some accessories on the table
Dozorná rada

Naša dozorná rada poskytuje vedeniu podniku rady pri riadení podniku. Ďalšie informácie k tomuto spoločenstvu nájdete tu.

Vedenie podniku

TRUMPF je rodinný podnik s medzinárodnou pôsobnosťou. Spoznajte našich členov, ktorí sa starajú o plynulosť a neustály rozvoj vo vedení holdingovej spoločnosti.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail

Na stiahnutie

Publikácia
Profil spoločnosti
Profil spoločnosti
pdf - 1 MB
Servis & Kontakt