You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Zhoda (Compliance) | TRUMPF

Zhoda (Compliance)

Ako celosvetovo významnej firme produkujúcej výrobné technológie je pre nás dôležitá dôvera našich obchodných partnerov, našich zamestnancov ako aj verejnosti. Táto dôvera je rozhodujúco závislá od správania sa každého jedného zamestnanca. Smernicou správania sa každého jedného zamestnanca je dodržiavanie práva a zákonov ako aj naplnenie ďalších podstatných, firmou TRUMPF nastavených etických štandardov a požiadaviek. Vedenie a zamestnanci sú bez výnimky vyzvaní, ako obchodnícky jednať a pridržiavať sa práva a zákonov. Len tak môžeme posilňovať reputáciu nášho podniku.

TRUMPF Etický kódex

TRUMPF zaviedol v roku 2009 program Zhody (Compliance). Podstatnou súčasťou tohto programu je TRUMPF Etický kódex (Code of Conduct). Tento kódex zahŕňa  základné pravidlá, dodržiavanie ktorých očakáva TRUMPF od vedenia podniku a všetkých zamestnankýň a zamestnancov po celom svete, vo vzťahu na eticky bezchybné správanie sa v obchodnom styku. Etický kódex je dostupný v nasledujúcich jazykoch:

bulharčina, čínština, nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, japončina, kórejčina, polština, portugalčina, rumnčina, ruština, španielčina, thajčina, čeština, turečtina a maďarčina.  

Zhoda e-mailovej adresy

Dôverné hlásenia priestupkov proti Zhode je možné oznámiť e-mailom (compliance@de.trumpf.com) vedúcemu centrálnej oblasti práva a M&A. Pri hláseniach, ktoré budú zaslané v dobrej viere, je prísľub dôverného zaobchádzania s osobnými údajmi podávateľa hlásenia.

Externý systém podávania hlásení v témach Zhody (Compliance)

Od jari 2017 ponúka TRUMPF na svojej internetovej stránke dodatočný prístup k externému systému podávania hlásení. Prostredníctvom tohto systému môže ktokoľvek nahlásiť nedostatky v Zhode ako aj klásť otázky k témam Zhody („ask & tell“). Túto možnosť majú k dispozícii okrem zamestnancov aj zákazníci, dodávatelia a iné tretie osoby. Hlásenia je možné odoslať aj prostredníctvom telefónu.  

Našim externým poskytovateľom je firma Integrity Line, švajčiarsky podnik so sídlom v Zürichu, ktorý ponúka systém, ktorého technická koncepcia zabezpečuje anonymitu. Pre zabezpečenie anonymity podávateľa hlásenia sa komunikačná platforma neprevádzkuje na serveroch TRUMPF, ale na bezpečnom serveri firmy Integrity Line. Podávateľ hlásenia alebo pýtajúci sa môže, ale nemusí zverejniť svoju identitu. Dobrovoľne je samozrejme možné zadať aj osobné údaje.  

Prepojenie k systém podávania hlásení nájdete tu: trumpf.integrityplatform.org

Sťahovanie

Pozrite si viac

Kontakt
Servis & Kontakt