Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Compliance at TRUMPF

Zhoda (Compliance)

Ako spoločnosť pôsobiaca po celom svete veríme v TRUMPF-e, že dlhodobý podnikateľský úspech je neoddeliteľne spojený s našou podnikovou kultúrou. Compliance má rozhodujúci vplyv na túto kultúru a riadi naše každodenné činnosti. Manažment Compliance TRUMPF zahŕňa všetky u nás zavedené štruktúry, procesy a opatrenia, ktoré sú zamerané na dodržiavanie zákonov. Týmto spôsobom by sme chceli motivovať a posilniť všetkých zamestnancov TRUMPF robiť správne veci v každodennom pacovnom živote.

TRUMPF Etický kódex

Uvedomenie si hodnôt a zodpovedné konanie začína na vrchole spoločnosti. Sme pevne rozhodnutí kedykoľvek prijímať správne rozhodnutia, aj keď nás pri tom nikto nesleduje. Striktne odmietame tolerovať chybné správanie alebo pri tom privierať oči. Etický kódex TRUMPF je odvodený od zásad spoločnosti a popisuje hodnoty, na ktorých sa zakladajú naše obchodné činnosti.

Etický kódex TRUMPF je k dispozícii vo viac ako 20 jazykoch. Nájdete ho na konci tejto stránky.

"Dodržiavanie predpisov (Compliance) vo firme TRUMPF znamená spoločný záväzok byť úspešní vďaka príkladnej kvalite produktov a procesov, bez porušovania platných predpisov. Len ten, kto pri každodennej práci dodržiava právne nariadenia, môže byť dlhodobo úspešný. Je to jedna z našich hlavných hodnôt, tvoriacich základ našej povesti a preto je požiadavkou samotného plnenia nariadení."

Peter Bokelmann
Vedúci oddelenia korporátneho práva, integrity & rizika, vedúci úradu pre dodržiavanie predpisov

Organizácia Compliance

Ako reagujeme na riziká Compliance alebo ako bránime tomu, aby k nim vôbec nedochádzalo? To sú dve veľké témy, ktoré má na starosti vedúci úradu Compliance spoločne s tímom Compliance v Ditzingene a celosvetovou sieťou Compliance. Takto zaručujeme prenos systému riadenia Compliance do všetkých obchodných divízií a dcérskych spoločností, pravidelne komunikujeme s lokálne zodpovednými osobami a spoločne vytvárame riešenia.

Možnosti kontaktov

Máte otázku ku Compliance alebo by ste chceli poskytnúť dôverné informácie? Bezpečnosť Vášho konania a dôvera, ktorú ste do nás vložili, je u nás na prvom mieste. Zamestnanci firmy TRUMPF a obchodní partneri tak môžu dôverne nadviazať kontakt priamo s tímom Compliance v Ditzingene.

Chcete ostať anonymní?

Anonymné oznámenie je možné prostredníctvom nášho externého poskytovateľa služieb, firmy EQS Integrity Line.  Systém Integrity Line technicky zabezpečuje Vašu anonymitu, aj pri komunikácii cez funkciu internetovej diskusie. Preto sa komunikačná platforma neprevádzkuje na serveroch TRUMPF, ale na bezpečnom serveri firmy EQS Integrity Line. Ukladanie dát sa realizuje v Nemecku. EQS Integrity Line je certifikovaný podľa ISO 27001, v zhode s GDPR EÚ a spĺňa požiadavky smernice EÚ o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie. Oznámenie sa dostane do tímu Compliance v Ditzingene zašifrované a bez možnosti vysledovania. 

Do anonymného systému ohlasovania sa dostanete po stlačení nasledujúceho tlačidla.

Spoločne. Bezpečne. Vytvárame. Pretože TRUMPF žije s Compliance a všetci sa na nej podieľajú!

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Compliance Team
E-mail
Servis & Kontakt