Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zamestnanec firmy TRUMPF pracuje v klubovni so svojim laptopom
Zodpovednosť

Modely pracovného času

TRUMPF stavia odjakživa svojich zamestnancov do stredobodu pozornosti a často sa odchyľuje ako zamestnávateľ od bežných štandardov – a to po celom svete. Ponúka to rôzne možnosti pracovných štúdií.

Kolegovia z TRUMPF-u stoja vedľa seba
Zodpovednosť

Spoločnosť

Chceme spolu vytvárať a podieľať sa na spoločenských a politických dialógoch, aby sme mohli poháňať vpred dôležité témy budúcnosti ako napríklad Industrie 4.0.

Zamestnanec TRUMPF s dcérou
Zodpovednosť

Vzdelávanie

Vzdelávanie je predpokladom pre ďalší spoločenský a hospodársky rozvoj a technologický pokrok. Podporujeme projekty, ktoré umožňujú mladým ľuďom, nastaviť výhybky budúcnosti bohatej na príležitosti.

Prevezmeme zodpovednosť

TRUMPF je rodinný podnik. Myslíme dlhodobo a jednáme zodpovedne – z presvedčenia. A žijeme s napredovaním: vďaka vysoko oceňujúcemu prístupu k našim zamestnancom, investíciám do tvorby budúcich zdrojov, aktívnej účasti na spoločenských dialógoch ako aj cielenej podpore kultúrnych projektov, ktoré nám všetkým prinášajú pridanú hodnotu. Starostlivé využívanie zdrojov ako aj bezpečné a efektívne produkty sú tiež samozrejmosťou pre nás ako podnik obchodujúci už dlhú dobu.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kariéra

Veľmi zodpovedné úlohy, inovatívne produkty a pracovné prostredie s voľným priestorom a vlastnou zodpovednosťou, ako aj výkony, ktoré sú založené na flexibilite a otvorenosti.

Predstavenstvo

TRUMPF je rodinný podnik, pôsobiaci na medzinárodných trhoch. Spoznajte našich členov predstavenstva holdingovej spoločnosti.

budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt