Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov

Kultúra a sociálne pomery

Spoločenská angažovanosť patrí k našej kultúre rodinného podniku. Chceli by sme sa spolupodieľať spoločenských témach budúcnosti v partnerskom vzťahu a s podporou kultúrnych a umeleckých projektov tvoriť inšpiratívne prostredie pre inovácie. Podporujemebuď finančne alebo členstvami, nápadmi, vedomosťami a časom.

Kultúra

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting

TRUMPF podporuje vybrané kultúrne inštitúcie a kultúrnych pracovníkov v regiónoch, v ktorých pôsobíme. Posilňujeme tým atraktivitu miest nášho pôsobenia - tak pre našich zamestnancov ako aj pre verejnosť. Našou angažovanosťou okrem toho zachovávame kultúrne poklady pre nasledujúce generácie.

Výstavy a múzeá

Podporujeme sprostredkovanie techniky v Nemeckom múzeu v Mníchove vystavenými exponátmi na našu tému. Okrem toho podporujeme Okresné múzeum Württemberg, Linden-Museum Stuttgart a Štátnu galériu Stuttgart.

Ars Electronica

Ars Electronica je festival, ktorý spája umenie, technológie a spoločnosť. Koná sa každoročne v hornorakúskom meste Linz. TRUMPF v meste Pasching je podporovateľom iniciatívy, pretože tu je množné umelecky sprístupniť širokému publiku priemyselný vývoj v automatizácii a riadiacej technike. 

Pozrite si viac
Park sklptúr Bad RagARTz

V máji 2016 bol po šiesty krát otvorený najväčší park skulptúr v európe Bad RagARTz. V okolí švajčiarskeho mesta Bad Ragaz prezentovalo svoje umelecké diela 90 umelcov z 13 krajín. TRUMPF Grüsch sponzoroval toto podujatie a pozval zamestnancov na prehliadku výstavy.

Pozrite si viac

Sociálne angažovanie

TRUMPF employees with disabilities working together

Naše angažovanie sa v sociálnych projektoch sa riadi podľa konkrétnych spoločenských požiadaviek v regiónoch, v ktorých je TRUMPF aktívny. Vyslovene posmeľujeme našich zamestnancov k tomu, aby sa spoločensky angažovali a vytvárali základné podmienky pre osobné záväzky. Zamestnanci dcérskych spoločností sa regionálne zapájajú do záujmov svojej lokality. Okrem toho spolupracuje TRUMPF partnerským spôsobom so zariadeniami pre ľudí s postihnutím ako aj s inými sociálnymi inštitúciami. 

Pomoc utečencom

Naši zamestnanci sú aktívni v podpore utečencov pri prvých krokoch v ich novej vlasti. Utečenci z Afganistanu, Iraku a Sýrie našli pracovné miesto alebo praktika v našich nemeckých závodoch. V roku 2016 vytvoril TRUMPF ďalšie učňovské miesta pre mladých utečencov.

Inclusion Factory

„Inclusion Factory“ v meste Taicang je dielňa pre ľudí s postihnutím, ktorá je podobná koncepcii životnej pomoci v Nemecku. TRUMPF China spolupracuje s verejnoprospešným zariadením tým, že poskytuje jeho zamestnancom pracovné odevy a bezpečnostnú obuv.

Pozrite si viac
Podpora verejnoprospešných organizácií

TRUMPF a DKMS (predtým Nemecká databáza darcov kostnej drene) zvolali v roku 2016 v meste Ditzingen spoločnú akciu na zaradenie podľa typov, aby našli darcov kmeňových buniek pre postihnutých leukémiou. Náklady na registráciu potenciálnych darcov uhradil TRUMPF.

Pozrite si viac
Pomoc ľuďom v núdzi

Pomáhame tam, kde sú pobočky TRUMPF alebo zamestnanci postihnutí katastrofami. Podporujeme napríklad regionálne pomocné organizácie finančnými darmi, uvoľnením zamestnancov pri ochrane pred následkami katastrof a bezplatným poskytnutím zariadení a náradia.

Pozrite si viac

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.