Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zamestnanci firmy TRUMPF sa zhovárajú pred obrazom

Kultúra

Kultúra patrí k našej kultúre. Pretože ako rodinný podnik by sme chceli pomocou podpory kultúrnych a umeleckých projektov vytvoriť inšpirujúce celkové prostredie pre tvorbu inovácií. Posilňujeme tým atraktivitu miest nášho pôsobenia - tak pre našich zamestnancov ako aj pre verejnosť. Našou angažovanosťou okrem toho zachovávame kultúrne poklady pre nasledujúce generácie.

Výstavy a múzeá

Výstavy a múzeá

TRUMPF podporuje vybrané kultúrne inštitúcie a kultúrnych pracovníkov v regiónoch, v ktorých pôsobíme. Patria k nim napríklad Okresné múzeum vo Württembergu, Lindenovo múzeum v Stuttgarte, Múzeum umenia v Stuttgarte, Štátna galéria v Stuttgarte ako aj Ars Electronica v Linzi.

TRUMPF podporuje tieto kultúrne projekty

Vertigo. Op-art a kinetické umenie.

Na výstave v Múzeu umenia v Stuttgarte sú vystavené obrazy, reliéfy, objekty ako aj pochôdzné priestorové inštalácie. Namiesto štetca a farieb využívajú umelci priemyselne vyrobené materiály. Ich diela vznikajú z vedeckého záujmu o fyzikálne zákony v optike a zo znalostí percepčnej psychológie. Spojenie medzi umením a technikou zapadá do prirodzeného sveta firmy TRUMPF, sveta výrobkov a mnohých zákazníkov.

Ars Electronica

Ars Electronica je festival, ktorý spája umenie, technológiu a spoločnosť. Koná sa každoročne v hornorakúskom meste Linz. TRUMPF v meste Pasching je podporovateľom iniciatívy, pretože tu je množné umelecky sprístupniť širokému publiku priemyselný vývoj v automatizácii a riadiacej technike.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt