Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Portfólio produktov TRUMPF

Produkty a reťazec dodávateľov

Naše produkty a služby sú na trhu považované za vysoko inovatívne, vhodné pre priemysel a spoľahlivé. V našom portfóliu produktov je pre nás samozrejmosťou efektívne šetrenie energie a zdrojov rovnako ako aj ich bezpečnosť alebo dlhá životnosť a jednoduchosť opráv. Chceli by sme trvalo vychádzať v ústrety týmto požiadavkám – pri každom novom vývoji. Takisto pri spolupráci s našimi obchodnými partnermi očakávane zodpovedné, stále a uvedomelé jednanie v rámci svojich podnikateľských činností.

Bezpečnosť strojov

Pre spoločnosť TRUMPF je veľmi dôležitá bezpečnosť vlastných produktov. Staráme sa o to, aby si ľudia na našich produktoch neublížili a aby neboli ohrození na zdraví. Je pre nás samozrejmosťou, spĺňať nie len požiadavky bezpečnosti stanovené Európskou Úniou, ale aj všetkých našich cieľových trhov. A ešte viac: Ľudia sú pri strojoch TRUMPF výrazne lepšie chránení pred laserovým žiarením a prachom, ako pri väčšine konkurenčných strojov. Detailne sledujeme užívanie našich produktov v praxi a pravidelne ich vylepšujeme.

Efektívne využívanie energie a zdrojov

Naše inžinierky a inžinierov poháňajú každý deň nové výzvy, ako vytvoriť pre našich zákazníkov inovatívne riešenia. Inovácie znamenajú pre náš tím aj vytváranie produktov so stále lepším využívaním energií a zdrojov alebo uplatňovanie novodobých aplikácií, ktoré ponúkajú výhody v oblasti znižovania spotreby zdrojov.

Efektívne stroje a lasery

Spravidla je nový produkt TRUMPF výrazne efektívnejší ako jeho predchádzajúci model. Systematicky zaznamenávame a analyzujeme spotreby energií našich obrábacích strojov na základe štandardizovaných porovnávacích tabuliek. V zložitom procese sme výrazne vylepšili aj energetickú efektivitu našich pevnolátkových laserov. Aj pri ďalšom vývoji našej výkonovej elektroniky sa nám podarilo v efektivite dosiahnuť pokroky, na ktoré sme hrdí.

Efektívne procesy obrábania u našich zákazníkov

Z nášho pohľadu je stále rozhodujúca celková bilancia aplikácie. Pomocou technológií TRUMPF sú väčšinou obrábané kovy, pri výrobe ktorých je potrebné veľké množstvo energie. Presnosť a stabilita procesov, o ktoré sa s našimi produktmi usilujeme, sa odráža v zníženej spotrebe materiálu a menšom množstve odpadu. Okrem toho podporujú našich zákazníkov pri optimálnom využívaní ich materiálu rôzne doplnkové výbavy strojov.

TRUMPF ako realizátor
Technika energetiky a klimatizácií

Pomocou našich produktov umožňujeme našim zákazníkom ponúkať riešenia s efektívnym využívaním zdrojov. Laserová technológia otvára nové možnosti odľahčených koštrukcií, ktoré vedú napríklad v leteckom priemysle alebo pri výrobe automobilov k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov. Vďaka našej výkonovej elektronike je možné vytvárať aj ekologické technológie: či už hovoríme o architektonickom skle s optimalizovanými izolačnými vlastnosťami, solárnych moduloch alebo batériách pre uchovávanie obnoviteľných energií

Sie wollen mehr über das Thema Energieeffizienz bei TRUMPF erfahren?

Zodpvednosť reťazca dodávateľov presahujúca hranice spoločnosti

Výškový regálový sklad

Takisto pri spolupráci s našimi obchodnými partnermi kladieme dôraz na zodpovedné, stále a uvedomelé jednanie v rámci ich podnikateľských činností. Vďaka nášmu po celom svete záväznému kódexu správania dodávateľa plníme našu spoločenskú a udržateľnú zodpovednosť v dodávateľskom reťazci.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zamestnanci TRUMPF testujú komponent
Manažment kvality

Kvalita našich produktov a služieb spočíva v definovaní štandardov a metód ako aj v pevne zakotvenom podvedomí kvality našich zamestnancov.

Ľudia z firmy TRUMPF podávajúc si ruky
Dodávatelia

Nákupné aktivity priamo vplývajú na úspech firmy TRUMPF. Rozhodujúcim pritom je výber inovatívnych a spoľahlivých dodávateľov.

Portfólio produktov TRUMPF
Portfólio produktov TRUMPF

TRUMPF ponúka výrobné riešenia v oblastiach strojov a systémov, laserov, výkonovej elektroniky, elektrického ručného náradia, Smart Factory, softvéru a služieb.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt