Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Portfólio produktov TRUMPF

Produkty a reťazec dodávateľov

Naše produkty a služby sú na trhu považované za vysoko inovatívne, vhodné pre priemysel a spoľahlivé. V našom portfóliu produktov je pre nás samozrejmosťou efektívne šetrenie energie a zdrojov rovnako ako aj ich bezpečnosť alebo dlhá životnosť a jednoduchosť opráv. Chceli by sme trvalo vychádzať v ústrety týmto požiadavkám – pri každom novom vývoji. Takisto pri spolupráci s našimi obchodnými partnermi očakávane zodpovedné, stále a uvedomelé jednanie v rámci svojich podnikateľských činností.

Bezpečnosť strojov

Pre spoločnosť TRUMPF je veľmi dôležitá bezpečnosť vlastných produktov. Staráme sa o to, aby si ľudia na našich produktoch neublížili a aby neboli ohrození na zdraví. Je pre nás samozrejmosťou, spĺňať nie len požiadavky bezpečnosti stanovené Európskou Úniou, ale aj všetkých našich cieľových trhov. A ešte viac: Ľudia sú pri strojoch TRUMPF výrazne lepšie chránení pred laserovým žiarením a prachom, ako pri väčšine konkurenčných strojov. Detailne sledujeme užívanie našich produktov v praxi a pravidelne ich vylepšujeme.

Efektívne využívanie energie a zdrojov

Naše inžinierky a inžinierov poháňajú každý deň nové výzvy, ako vytvoriť pre našich zákazníkov inovatívne riešenia. Inovácie znamenajú pre náš tím aj vytváranie produktov so stále lepším využívaním energií a zdrojov alebo uplatňovanie novodobých aplikácií, ktoré ponúkajú výhody v oblasti znižovania spotreby zdrojov.

Efektívne stroje a lasery

Spravidla je nový produkt TRUMPF výrazne efektívnejší ako jeho predchádzajúci model. Systematicky zaznamenávame a analyzujeme spotreby energií našich obrábacích strojov na základe štandardizovaných porovnávacích tabuliek. V zložitom procese sme výrazne vylepšili aj energetickú efektivitu našich pevnolátkových laserov. Aj pri ďalšom vývoji našej výkonovej elektroniky sa nám podarilo v efektivite dosiahnuť pokroky, na ktoré sme hrdí.

Efektívne procesy obrábania u našich zákazníkov

Z nášho pohľadu je stále rozhodujúca celková bilancia aplikácie. Pomocou technológií TRUMPF sú väčšinou obrábané kovy, pri výrobe ktorých je potrebné veľké množstvo energie. Presnosť a stabilita procesov, o ktoré sa s našimi produktmi usilujeme, sa odráža v zníženej spotrebe materiálu a menšom množstve odpadu. Okrem toho podporujú našich zákazníkov pri optimálnom využívaní ich materiálu rôzne doplnkové výbavy strojov.

TRUMPF ako realizátor
Technika energetiky a klimatizácií

Pomocou našich produktov umožňujeme našim zákazníkom ponúkať riešenia s efektívnym využívaním zdrojov. Laserová technológia otvára nové možnosti odľahčených koštrukcií, ktoré vedú napríklad v leteckom priemysle alebo pri výrobe automobilov k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov. Vďaka našej výkonovej elektronike je možné vytvárať aj ekologické technológie: či už hovoríme o architektonickom skle s optimalizovanými izolačnými vlastnosťami, solárnych moduloch alebo batériách pre uchovávanie obnoviteľných energií

Zodpvednosť reťazca dodávateľov presahujúca hranice spoločnosti

Výškový regálový sklad

Takisto pri spolupráci s našimi obchodnými partnermi kladieme dôraz na zodpovedné, stále a uvedomelé jednanie v rámci ich podnikateľských činností. Vďaka nášmu po celom svete záväznému kódexu správania dodávateľa plníme našu spoločenskú a udržateľnú zodpovednosť v dodávateľskom reťazci.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt