Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Zamestnanec TRUMPF s dcérou

Vzdelávanie

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žije TRUMPF z nových nápadov a impulzov. Katalyzátorom toho je vzdelanie. V rámci nášho záväzku podporovať mladé talenty, výučbu a výskum, by sme spolu s našimi partnermi chceli prebudiť podnikateľského ducha a fascináciu technikou, obchodom a digitalizáciou, aby sme mohli naše odvetvie dobre pripraviť na budúcnosť.

Podpora univerzít

Absolventi TRUMPF spolupracujú

Finančne a prostredníctvom osobnej spolupráce pri výučbe podporujeme univerzity a vzdelávacie inštitúcie. Uvádzame na prednáškach na univerzitách do praxe budúce technológie. TRUMPF ponúka v odbore kvalifikovaným akademikom programy doktorandov a praktikantov. Okrem toho podporujeme juniorské projekty v inštitúciách a spolkoch, napríklad financovaním štipendií. Okrem toho spolupracuje TRUMPF v národnych a európskych podporných programoch s inštitútmi a priemyselnými partnermi na témach budúcnosti ako elektromobilita, Priemysel 4.0 alebo umelá inteligencia.

Výchova dorastu

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

TRUMPF iniciuje a podporuje vzdelávacie projekty v rôznych typoch škôl a pre rôzne vekové skupiny. Pretože vzdelávanie je základným kameňom inovácií. A kde by bol podnik bez inovácií? Tieto projekty realizujeme medzinárodne, na mnohých pobočkách TRUMPF a v najlepšom prípade môžeme presvedčiť aj iné spoločnosti, aby sa zapojili.

Partnerstvá vo vzdelávaní podľa typu škôl

Tak vyzerajú detaily rozdelenia 99 partnerstiev v našich vzdelávacích strediskách v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.

  • Prvý stupeň

  • Druhý stupeň I

  • Druhý stupeň II

Tak vyzerajú detaily rozdelenia 99 partnerstiev v našich vzdelávacích strediskách v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.

TRUMPF sa angažuje v týchto vzdelávacích projektoch a iniciatívach

Fabrika vedy

TRUMPF je spoluzakladateľom „Fabrika vedy – podnik pre Nemecko e.V.“: Prebudiť nadšenie pre techniku a podnikanie a odovzdať skúsenosti inovatívneho rodinného podniku – to sú ciele, ktoré sleduje TRUMPF v Nemecku týmto angažovaním sa.

IT2School

V rámci digitalizácie je čoraz dôležitejšie už v školskom veku vtiahnuť deti do sveta informačných technológií (IT). Cieľom projektu IT2School okrem iného je, pokiaľ možno čo najskôr vzbudiť záujem o IT profesie a zabezpečiť odborníkov pre budúcnosť. IT2School je nemecký projekt, ktorý je iniciovaný "Fabrikou vedy" a vykonávaný v spolupráci firmy TRUMPF s rôznymi školami. V škole IT2School sú žiaci štvrtého až desiateho ročníka uvedení do informačných technológií z ich každodenného života, čo im pomáha pochopiť a vytvárať ich. Deti by mali formou hry skúmať základné témy informačných technológií (IT) akými je komunikácia, údaje, programovací jazyk ako aj súhra hardvéru a softvéru.

WECONOMY

TRUMPF podporuje štartovaciu súťaž inovatívnych začínajúcich podnikov orientovaných na technológie v Nemecku. WECONOMY hľadá podnikateľské nápady, ktoré by pomocou technických znalostí a dobrého obchodného modelu mohli zmeniť dané odvetvie. Víťazi majú v rámci jednoročného podporného programu príležitosť predstaviť svoj nápad na založenie podniku vysokým predstaviteľom hospodárstva a pravidelne si s nimi vymieňať nápady. Svojim angažovaním sa by chcel TRUMPF podporovať podnikateľského ducha a tak dlhodobo posilňovať konkurencieschopnosť miestneho hospodárstva.

Mládež báda

Ako podnik zameraný na špičkové technológie sa TRUMPF mimoriadne snaží posilniť technické a vedecké záujmy mládeže a udržiavať trvalo vysokú úroveň vzdelávania. Cieľom projektov, ako napríklad Jugend forscht (Mládež skúma) je podporovanie žiakov v samostatnej práci a inšpirovanie príslušnými témami. Toto nadšenie by sa malo využiť aj na profesionálnu orientáciu účastníkov projektu. Sprevádza ich pritom školiteľ a tím expertov spoločnosti TRUMPF v nemecky hovoriacom priestore.

Prázdninová akadémia Tru2Future

Pomocou prázdninovej akadémie Tru2Future by chcel TRUMPF nadchnúť mladých ľudí v Nemecku pre elektroniku, programovanie a témy digitalizácie. Žiaci 8., 9. a 10. triedy idú pritom počas svojich prázdnin na jeden týždeň do firmy TRUMPF a osadia elektronikou kocku vytlačenú 3D tlačou. Prakticky teda spájkujú, zaoberajú sa ale aj teóriou základov elektrických obvodov. Vďaka hravému prístupu sú primerane zamestnané rôzne vekové a vedomostné úrovne, nikdy teda nemôže vzniknúť nudná situácia. Niektorí účastníci sa neskôr vracajú do firmy TRUMPF prostredníctvom študentských stáží alebo učňovského resp. študijného miesta.

KiTec
Vzdelávací projekt KiTec

Deti sú fascinované technickými súvislosťami a snažia sa ich včas pochopiť. My zo spoločnosti TRUMPF by sme chceli pomocou projektu KiTec iniciovaného Fabrikou vedy v spolupráci s rôznymi dennými strediskami starostlivosti o deti a základnými školami v Nemecku nasýtiť tento hlad detí po vedomostiach už v predškolskom veku. Pri realizácii projektu by mali mladí „prieskumníci“ sami nájsť riešenia rôznych problémov, čím by zvýšili ich záujem o technické súvislosti. Okrem podporovania kreativity detí má im KiTec pomôcť rozvíjať pozitívne povedomie o svojich vlastných technických schopnostiach.

Vzdelávací program CCAP

Vzhadom na rýchly nárast školného v USA, ktoré mnohým mladým ľuďom sťažuje prístup k dobrému školskému vzdelaniu, ponúka dobrú príležitosť vzdelávací program našej americkej dcérskej spoločnosti. Pretože tento program spĺňa všetky požiadavky CCAP (Connecticut Credit Assessment Program) na kvalitu. Konkrétne to znamená: Absolventi získajú teraz okrem vysvedčenia okolo 40 bezplatných vysokoškolských kreditov (College Credit). Tým absolvujú veľkú časť titulu Diplomovaný špecialista (Associate Degree).

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kolegovia z TRUMPF-u stoja vedľa seba
Spoločnosť a politika

Žiadna firma nekoná vo vákuu: Práve ako rodinný podnik sme súčasťou spoločnosti a preto jednáme podľa pevného presvedčenia: Podniky musia prevziať zodpovednosť za naše spoločné hodnotové systémy a aktívne do nich vnášať život.

skupina zamestnancov firmy TRUMPF sa rozpráva
Zamestnanci

Znalosti a angažovanosť našich zamestnancov sú rozhodujúce pre náš úspech v podnikaní. Preto sa staráme o vytvorenie podmienok, ktoré podporujú výkonnosť. Patrí k tomu neustále zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov, príjemné pracovné prostredie ako aj príslušné odmeňovanie.

Zamestnanci firmy TRUMPF sa zhovárajú pred obrazom
Kultúra

Angažovať sa spoločensky patrí k našej kultúre rodinného podniku. Chceli by sme nechať podieľať sa iných na našom hospodárskom úspechu a venovať pridanú hodnotu spoločnosti. Podporujeme to buď finančne alebo členstvami, nápadmi, vedomosťami a časom.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt