Vzdelávanie

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žije TRUMPF z čerstvých nápadov a impulzov. Vysoko kvalitné vzdelávanie je pritom základom inovatívneho myslenia: Je katalyzátorom pre spoločenský a hospodársky pokrok. Chceli by sme prebudiť nadšenie pre technické témy a ekonomické odborné znalosti, aby sme do budúcnosti vytvorili zdravé a konkurencieschopné Nemecko .

Výchova dorastu

TRUMPF iniciuje a podporuje projekty vzdelávania v rôznych školských formách a pre rôzne vekové skupiny. Žiaci prvého stupňa základných škôl vyvíjajú svoj vlastný produkt a učia sa pritom niečo o vedení podniku, na vyššom stupni si v dlhodobej praxi vylepšujú v podniku svoje sociálne kompetencie a tak zvyšujú svoje odborné šance. Gymnazisti nachádzajú prístup do technických procesov. Tieto projekty vedieme medznárodne v množstve miest pôsobenia firmy TRUMPF a v najlepšom prípade získavame aj iné podniky na túto spoluprácu.

Fabrika vedy

TRUMPF je spoluzakladateľom „Fabrika vedy – podnik pre Nemecko e.V.“: Prebudiť nadšenie pre techniku a podnikanie a odovzdať skúsenosti inovatívneho rodinného podniku – to sú ciele, ktoré sleduje TRUMPF týmto angažovaním sa.

Pozrite si viac
Mládež báda

TRUMPF podporuje mladých ľudí pri bádaní a filozofovaní: Tímy žiakov zúčastnené v programe „Mládež báda“ môžu navštíviť oddelenie vzdelávania a preraziť u nás v podniku so svojim projektom.

Deň detí

TRUMPF sa zúčastňuje na dni detí v Hornorakúskom preimysle , aby nadchol deti pre techniku už v ranom veku. Na základe hier s pridelenými úlohami dostanú mladí návštrvníci napríklad prehľad o skutočnom živote vo firme TRUMPF a môžu s nami zažiť jednotlivé kroky od objednávky až po expedíciu hotového stroja.

Pozrite si viac

Výskum a výučba

Graduates at TRUMPF working together

Finančne a osobnou spoluprácou podporujeme vo výučbe tématické katedry a technické študijné odbory. Technológie budúcnosti predstavujeme v praxi na prednáškach na vysokých školách. TRUMPF ponúka kvalifikovaným akademikom priemyselné promócie a programy pre praktikantov. Okrem toho podporujeme projekty výchovy dorastu v inštitúciách a spolkoch, napríklad "Katedru pre generácie presahujúcu hospodársku politiku na WHU“. Okrem toho pracuje TRUMPF v národných a európskych podporných programoch spoločne s inštitútmi a priemyselnými partnermi na témach budúcnosti akými sú elektromobilita, fotovoltaika alebo Industrie 4.0.

Pozrite si viac

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.