Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov

Vzdelávanie

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žije TRUMPF z čerstvých nápadov a impulzov. Vysoko kvalitné vzdelávanie je pritom základom inovatívneho myslenia: Je katalyzátorom pre spoločenský a hospodársky pokrok. Chceli by sme prebudiť nadšenie pre technické témy a ekonomické odborné znalosti, aby sme do budúcnosti vytvorili zdravé a konkurencieschopné Nemecko .

Výchova dorastu

TRUMPF iniciuje a podporuje projekty vzdelávania v rôznych školských formách a pre rôzne vekové skupiny. Žiaci prvého stupňa základných škôl vyvíjajú svoj vlastný produkt a učia sa pritom niečo o vedení podniku, na vyššom stupni si v dlhodobej praxi vylepšujú v podniku svoje sociálne kompetencie a tak zvyšujú svoje odborné šance. Gymnazisti nachádzajú prístup do technických procesov. Tieto projekty vedieme medznárodne v množstve miest pôsobenia firmy TRUMPF a v najlepšom prípade získavame aj iné podniky na túto spoluprácu.

Fabrika vedy

TRUMPF je spoluzakladateľom „Fabrika vedy – podnik pre Nemecko e.V.“: Prebudiť nadšenie pre techniku a podnikanie a odovzdať skúsenosti inovatívneho rodinného podniku – to sú ciele, ktoré sleduje TRUMPF týmto angažovaním sa.

Pozrite si viac
Mládež báda

TRUMPF podporuje mladých ľudí pri bádaní a filozofovaní: Tímy žiakov zúčastnené v programe „Mládež báda“ môžu navštíviť oddelenie vzdelávania a preraziť u nás v podniku so svojim projektom.

Deň detí

TRUMPF sa zúčastňuje na dni detí v Hornorakúskom preimysle , aby nadchol deti pre techniku už v ranom veku. Na základe hier s pridelenými úlohami dostanú mladí návštrvníci napríklad prehľad o skutočnom živote vo firme TRUMPF a môžu s nami zažiť jednotlivé kroky od objednávky až po expedíciu hotového stroja.

Pozrite si viac

Výskum a výučba

Graduates at TRUMPF working together

Finančne a osobnou spoluprácou podporujeme vo výučbe tématické katedry a technické študijné odbory. Technológie budúcnosti predstavujeme v praxi na prednáškach na vysokých školách. TRUMPF ponúka kvalifikovaným akademikom priemyselné promócie a programy pre praktikantov. Okrem toho podporujeme projekty výchovy dorastu v inštitúciách a spolkoch, napríklad "Katedru pre generácie presahujúcu hospodársku politiku na WHU“. Okrem toho pracuje TRUMPF v národných a európskych podporných programoch spoločne s inštitútmi a priemyselnými partnermi na témach budúcnosti akými sú elektromobilita, fotovoltaika alebo Industrie 4.0.

Pozrite si viac

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.