Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
a group of TRUMPF employees are talking

Zamestnanci

Vedomosti a angažovanosť našich zamestnancov je rozhodujúca pre náš úspech podnikania. Preto sa staráme o základné podmienky, ktoré umožňujú podávať výkony. Patrí k tomu vyrovnaný pomer medzi životom a povolaním, zdravotná pohoda ako aj cielené podporovanie rôznorodosti osadenstva.

Žvot a povolanie

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Pracovné prostredie vo firme TRUMPF je ovplyvňované flexibilným, individuálnym vytváraním pracovného času a miesta, oblasťami úloh s vlastnou zodpovednosťou, čestnosťou a vysoko hodnoteným spolunažívaním. Patria k tomu modely špecifické podľa lokalít, ktoré umožňujú napríklad mobilnú a flexibilnú prácu našich zamestnancov. Okrem toho odbremeňujeme rodičov rozsiahlou ponukou starostlivosti o deti.

Zdravie

Pohoda našich zamestnancov je pre nás veľmi dôležitá. Preto venujeme značnú pozornosť a energiu cieľu, zabezpečiť zdravie našich zamestnancov. Všetky pobočky TRUMPF majú ponuky na pohyb a dobré stravovanie, pracoviská sú vytvorené podľa ergonomických aspektov. Zdravotné fórum TRUMPF okrem toho ponúka preventívne lekárske prehliadky a sociálne poradensvo pri pracovných a súkromných výzvach.

Rozmanitosť a rovnosť šancí

Vďaka zlúčeniu mladších a starších, žien a mužov a mnohých národností ako aj rozličných osobných a odborných znalostí tvoríme silný tím. Podporujeme túto rôznorodosť, aby sme podporili bohatstvo nápadov a vytvorili prostredie, ktoré je vyhovujúce požiadavkám všetkých ľudí. TRUMPF vytvára pracoviská integrované do prevádzky a predstavuje sa ako tvorca šancí pre ľudí s postihnutím.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.