Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
a group of TRUMPF employees are talking

Zamestnanci

Vedomosti a angažovanosť našich zamestnancov je rozhodujúca pre náš úspech podnikania. Preto sa staráme o základné podmienky, ktoré umožňujú podávať výkony. Patrí k tomu vyrovnaný pomer medzi životom a povolaním, zdravotná pohoda ako aj cielené podporovanie rôznorodosti osadenstva.

Žvot a povolanie

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Pracovné prostredie vo firme TRUMPF je ovplyvňované flexibilným, individuálnym vytváraním pracovného času a miesta, oblasťami úloh s vlastnou zodpovednosťou, čestnosťou a vysoko hodnoteným spolunažívaním. Patria k tomu modely špecifické podľa lokalít, ktoré umožňujú napríklad mobilnú a flexibilnú prácu našich zamestnancov. Okrem toho odbremeňujeme rodičov rozsiahlou ponukou starostlivosti o deti.

Zdravie

Pohoda našich zamestnancov je pre nás veľmi dôležitá. Preto venujeme značnú pozornosť a energiu cieľu, zabezpečiť zdravie našich zamestnancov. Všetky pobočky TRUMPF majú ponuky na pohyb a dobré stravovanie, pracoviská sú vytvorené podľa ergonomických aspektov. Zdravotné fórum TRUMPF okrem toho ponúka preventívne lekárske prehliadky a sociálne poradensvo pri pracovných a súkromných výzvach.

Rozmanitosť a rovnosť šancí

Vďaka zlúčeniu mladších a starších, žien a mužov a mnohých národností ako aj rozličných osobných a odborných znalostí tvoríme silný tím. Podporujeme túto rôznorodosť, aby sme podporili bohatstvo nápadov a vytvorili prostredie, ktoré je vyhovujúce požiadavkám všetkých ľudí. TRUMPF vytvára pracoviská integrované do prevádzky a predstavuje sa ako tvorca šancí pre ľudí s postihnutím.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kultúra a sociálne pomery

Angažovať sa spoločensky patrí k našej kultúre rodinného podniku. Chceli by sme nechať podieľať sa iných na našom hospodárskom úspechu a venovať pridanú hodnotu spoločnosti. Podporujeme to buď finančne alebo členstvami, nápadmi, vedomosťami a časom. Našu dlhodobo zavedenú angažovanosť sme nastavili na ťažiskové body.

Vzdelávanie

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žije TRUMPF z čerstvých nápadov a impulzov. Vysoko kvalitné vzdelávanie je pritom základom inovatívneho myslenia: Je katalyzátorom pre spoločenský a hospodársky pokrok.

Spoločnosť a politika

Žiadna firma nekoná vo vákuu: Práve ako rodinný podnik sme súčasťou spoločnosti a preto jednáme podľa pevného presvedčenia: Podniky musia prevziať zodpovednosť za naše spoločné hodnotové systémy a aktívne do nich vnášať život.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt