You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Životné prostredie | TRUMPF
Kovový glóbus, vytvorený 3D tlačou

Životné prostredie

Ako podnik s dlhou pôsobnosťou na trhu považuje TRUMPF za súčasť svojej zodpovednosti zaobchádzať opatrne so zdrojmi a pokiaľ možno zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Klimatická ochrana

TRUMPF sleduje cieľ, do konca roka 2020 celosvetovo produkovať CO2 neutrálne. Na dosiahnutie tohto cieľa sa spoliehame na:

Energetická efektivita

Do roku 2020/21 sa na zníženie spotreby energie vo výrobných závodoch TRUMPF použije viac ako 6 mil. EUR. Zabezpečujeme priebežnú optimalizáciu pomocou nášho certifikovaného systému riadenia energie.

Dodávka energie s nízkym obsahom CO2

Meníme spôsob nášho odberu energie a získavame elektrický prúd výlučne z obnoviteľných zdrojov energie. Okrem úpravy našich zmlúv o dodávke elektrickej energie budeme stále viac investovať do získavania energie.

Kompenzácia nevyhnutných emisií

napr. zo spaľovania pohonných hmôt, topného oleja a zemného plynu. V strednodobom horizonte chce spoločnosť TRUMPF výrazne znížiť kompenzáciu osvedčeniami, napríklad prostredníctvom priamej účasti na projektoch trvalej udržateľnosti.

Energetická efektivita

Už viac ako desaťročie pracuje TRUMPF na rôznych miestach na zvyšovaní energetickej efektivity. Až do obchodného roka 2020/21 by sa mala spotreba energie skupiny TRUMPF znížiť o 6.800 ton CO2 resp. 8% spotreby v obchodnom roku 2016/17. Certifikovaný systém regulácie energií podľa ISO 50001 sa už niekoľko rokov používa vo všetkých európskych výrobných strediskách – bez ohľadu na to, či sú zo zákona povinné tak urobiť alebo nie. Poskytuje nám to účinný nástroj na systematické riadenie našej spotreby energie – náš najvýznamnejší dopad na životné prostredie.

Energetická efektivita má mnoho aspektov

Budovy a infraštruktúra

Stanovili sme prísne normy pre plánovanie a prevádzku našich budov. Mimoriadnu pozornosť venujeme životnosti našich budov a infraštruktúr. Pracujeme v našich najväčších sídlach s energetickými plánmi, ktoré odzrkadľujú scenáre pre vytváranie sietí a optimalizáciu tokov tepla a chladu. Okrem toho znižujeme naše emisie CO2 vytváraním regeneratívnej energie.

Energeticky efektívne procesy

Našim cieľom je neustále optimalizovať naše procesy, či už vo výrobe alebo počas testov. Práve počas neproduktívnych časov by sme chceli znížiť našu spotrebu energie na minimum a preto pravidelne preverujeme všetky naše výrobné procesy.

Takto šetríme energiu po celom svete

Nie len šou – energetická efektivita v Ditzingene, Nemecko

V našich predvádzacích priestoroch v Ditzingene šetríme takmer 170 ton CO2 dôsledným využívaním režimov úspory energie našich pevnolátkových laserov a automatickým vypínaním počas noci ako aj cez víkendy.

Geotermálne zariadenie v Taicangu, Čína

Pri rozširovaní závodu TRUMPF v meste Taicang sme nainštalovali 170 sond do hĺbky 100 metrov a nainštalovali tepelné čerpadlo, aby sme využili teplotu pôdy na vykurovanie a chladenie budovy pomocou geotermálnej energie. Týmto spôsobom sa ušetrí približne 415 ton CO2 ročne.

Optimalizácia prevádzky v Ditzingene, Nemecko

Pri výrobe a vývoji vysoko výkonných zosilňovačov, ktoré slúžia na výrobu mikročipov pre polovodičový priemysel neustále optimalizujeme naše procesy, aj s prihliadaním na energetickú efektivitu. Zmenou procesov a používaním energeticky efektívnych veľmi jemných čistiacich zariadení by bolo možné ušetriť približne 207 ton CO2. Zariadenie energeticky efektívne zbavuje zvyškov sústružené a frézované obrobky.

Optimalizácia osvetlenia vo všetkých budovách vo Farmingtone, USA

Nahradili sme v USA jestvujúce žiarivky vysoko výkonnými LED náhradami a tak sme ešte viac zoptimalizovali energetický výkon. Tým sa ušetrilo cca. 100 ton CO2.

Bloková tepláreň v Hettingene, Nemecko

Bloková tepláreň v Hettingene vytvára prúd pre našu výrobu. Teplo, ktoré pri tom vzniká, sa využíva na vykurovanie budovy. Úspora: až do 100 ton COza rok.

Riadenie odstávky výroby v Paschingu, Rakúsko

Dôsledným vypínaním na konci smeny a cez víkendy bolo možné znížiť požiadavku základného vyťaženia strojov pre výrobu ohraňovacích strojov v Paschingu. Ušetrí sa 93 MWh za rok. Rakúske spolkové ministerstvo pre udržateľnosť zdrojov a cestovný ruch za to udelilo spoločnosti TRUMPF Österreich zvláštnu cenu za úspešné opatrenia na ochranu životného prostredia.

Zmena procesu lakovania v Liberci, Česko

Vďaka zmene procesu lakovania je potrebné na vysušenie farby menej tepla ako doteraz. Znížila sa tým aj spotreba plynu, ušetrí sa 50 ton  CO2 za rok.

Zmena osvetlenia vo Freiburgu, Nemecko

Vo Freiburgu sa v obchodnom roku 2018/19 veľkoplošne zmenilo osvetlenie na LED. Ušetrilo sa tým 180 ton CO2 za rok.

Mobilita

Mestská premávka v noci

Bez ohľadu na to, ako pristupujú naši zamestnanci k svojej práci, podporujeme ich atraktívnymi ponukami v znižovanií emisií CO2. Zároveň ale chceme, aby bola aj mobilita v samotnom sídle v Ditzingene ako aj doprava medzi jednotlivými sídlami spoločnosti z hľadiska šetrenia zdrojov čo najefektívnejšia.

Tak umožňuje TRUMPF udržateľnú mobilitu

Riadenie prevádzkovej mobility

TRUMPF by chcel výrazne znížiť tvorbu emisií CO2 vznikajúcich pri ceste zamestnancov do práce. Preto ponúkame okrem iného možnosť cenovo výhodne využívať bicykle Business-Bike. Ponuka, ktorú už využilo takmer 20 % osadenstva v Ditzingene. Okrem toho sú pre zamestnancov k dispozícii početné parkovacie miesta pre bicykle, elektrobicykle a motorky, sprchy ako aj uzamykateľné šatňové skrinky. Pracovný lístok okrem toho podporuje cestovanie verejnou hromadnou dopravou. Pri pohybe po priestoroch spoločnosti v Ditzingene sa okrem toho používa Street-Scooter, teda ten elektrický dopravný prostriedok spoločnosti Deutsche Post, na vývoji ktorého sa spolupodieľala aj spoločnosť TRUMPF.

Pozrite si viac
Elektromobilita

V roku 2019 otvorila spoločnosť TRUMPF v Ditzingene jednu z najväčších nabíjacích staníc pre elektromobily v Nemecku. Zamestnanci majú k dispozícii 86 nabíjacích miest v novom, vlastnom firemnom parkovacom dome. Nainštalované nabíjacie boxy majú celkovo výkon takmer 1.000 kilowattov. Tak dávame zamestnancom možnosť, pohodlne nabíjať svoj automobil počas pracovnej doby. Ako podnik vyrábajúci špičkové technológie sme nie len užívateľom alternatívnych technológií elektro pohonov, ale aj dôležitým dodávateľom. Početné lasery TRUMPF sa okrem iného používajú po celom svete vo výrobe batérií pre elektromotory.

Pozrite si viac

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt