Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Kovový glóbus, vytvorený 3D tlačou

Životné prostredie

Ako podnik s dlhou pôsobnosťou na trhu považuje TRUMPF za súčasť svojej zodpovednosti zaobchádzať opatrne so zdrojmi a pokiaľ možno zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie. Preto si kladieme ambiciózne, globálne ciele v oblasti ochrany podnebia a našou klimatickou stratégiou podporujeme cieľ 1,5 stupňa stanovený v Parížskej dohode. Jednoznačne tak smerujeme cestou redukovania podľa iniciatívy Science Based Targets.

Klimatická ochrana

TRUMPF preinvestuje do roku 2030 takmer 80 miliónov Eur do ochrany podnebia. Konkrétne sa pritom zameriavame na nasledujúce opatrenia: 

Zníženie spotreby energie

Chceme presadiť opatrenia ročných úspor elektriny vo výške 1,5% a 3% zemného plynu a topného oleja (v oboch prípadoch v porovnaní s rokom 2018/19). Do roku 2030 znížime našu spotrebu o 25,5 gigawatthodín a preinvestujeme pritom okolo 40 miliónov Eur.  Našim prvoradým cieľom je, napriek rastu udržať do roku 2030 približne konštantnú spotrebu našej energie.

Udržateľné dodávky energie

TRUMPF neustále rozširuje vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2027 by mali byť všetky vhodné plochy striech našich závodov po celom svete vybavené solárnymi zariadeniami. Okrem toho budeme získavať 100% prúdu z obnoviteľných zdrojov, pričom zakúpime vysoko kvalitné certifikáty a budeme dbať na to, aby bol zelený prúd získavaný z nových, nedotovaných zariadení. 

Kompenzácia nevyhnutných emisií

Pomocou certifikátov kompenzuje TRUMPF nevyhnutné emisie, ktoré vznikajú pri spaľovaní palív, topného oleja a zemného plynu. V strednodobom horizonte chceme výrazne zredukovať tento proces tým, že sa budeme čoraz viac podieľať priamo na projektoch udržateľnosti. TRUMPF pritom spolupracuje s organizáciami, ktoré po celom svete zavádzajú projekty ochrany podnebia, čím zároveň vytvárajú úžitok pre miestnych obyvateľov. Všetky projekty sú vyznamenané zlatým štandardom alebo porovnateľnými certifikátmi.

Energetická efektivita

Energetická efektivita je pre firmu TRUMPF na prvom mieste, so snahou aby emisie vôbec nevznikali. Je pre nás dôležité, aby sme v prvom rade nekupovali certifikáty, ale aby sme neprodukovali emisie skleníkových plynov. Začína to už pri vývoji našich produktov a pri výbere komponentov. Naše procesy, zariadenia a budovy zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky. Certifikovaný systém regulácie energií podľa ISO 50001 sa už niekoľko rokov používa vo všetkých európskych výrobných strediskách.

Energetická efektivita má mnoho aspektov

Budovy a infraštruktúra

Stanovili sme prísne normy pre plánovanie a prevádzku našich budov. Mimoriadnu pozornosť venujeme životnosti našich budov a infraštruktúr. Pracujeme v našich najväčších sídlach s energetickými plánmi, ktoré odzrkadľujú scenáre pre vytváranie sietí a optimalizáciu tokov tepla a chladu. Okrem toho znižujeme naše emisie CO2 vytváraním regeneratívnej energie.

Energeticky efektívne procesy

Našim cieľom je neustále optimalizovať naše procesy, či už vo výrobe alebo počas testov. Práve počas neproduktívnych časov by sme chceli znížiť našu spotrebu energie na minimum a preto pravidelne preverujeme všetky naše výrobné procesy.

Takto šetríme emisie po celom svete

Nie len šou – energetická efektivita v Ditzingene, Nemecko

V našich predvádzacích priestoroch v Ditzingene šetríme takmer 170 ton CO2 dôsledným využívaním režimov úspory energie našich pevnolátkových laserov a automatickým vypínaním počas noci ako aj cez víkendy.

Geotermálne zariadenie v Taicangu, Čína

Pri rozširovaní závodu TRUMPF v meste Taicang sme nainštalovali 170 sond do hĺbky 100 metrov a nainštalovali tepelné čerpadlo, aby sme využili teplotu pôdy na vykurovanie a chladenie budovy pomocou geotermálnej energie. Týmto spôsobom sa ušetrí približne 415 ton CO2 ročne.

Optimalizácia prevádzky v Ditzingene, Nemecko

Pri výrobe a vývoji vysoko výkonných zosilňovačov, ktoré slúžia na výrobu mikročipov pre polovodičový priemysel neustále optimalizujeme naše procesy, aj s prihliadaním na energetickú efektivitu. Zmenou procesov a používaním energeticky efektívnych veľmi jemných čistiacich zariadení by bolo možné ušetriť približne 207 ton CO2. Zariadenie energeticky efektívne zbavuje zvyškov sústružené a frézované obrobky.

Optimalizácia osvetlenia vo všetkých budovách vo Farmingtone, USA

Nahradili sme v USA jestvujúce žiarivky vysoko výkonnými LED náhradami a tak sme ešte viac zoptimalizovali energetický výkon. Tým sa ušetrilo cca. 100 ton CO2.

Bloková tepláreň v Hettingene, Nemecko

Bloková tepláreň v Hettingene vytvára prúd pre našu výrobu. Teplo, ktoré pri tom vzniká, sa využíva na vykurovanie budovy. Úspora: až do 100 ton COza rok.

Riadenie odstávky výroby v Paschingu, Rakúsko

Dôsledným vypínaním na konci smeny a cez víkendy bolo možné znížiť požiadavku základného vyťaženia strojov pre výrobu ohraňovacích strojov v Paschingu. Ušetrí sa 50 t CO2 ročne. Rakúske spolkové ministerstvo pre udržateľnosť zdrojov a cestovný ruch za to udelilo spoločnosti TRUMPF Österreich zvláštnu cenu za úspešné opatrenia na ochranu životného prostredia.

Zmena procesu lakovania v Liberci, Česko

Vďaka zmene procesu lakovania je potrebné na vysušenie farby menej tepla ako doteraz. Znížila sa tým aj spotreba plynu, ušetrí sa 50 ton  CO2 za rok.

Zmena osvetlenia vo Freiburgu, Nemecko

Vo Freiburgu sa v obchodnom roku 2018/19 veľkoplošne zmenilo osvetlenie na LED. Ušetrilo sa tým 180 ton CO2 za rok.

Mobilita

Mestská premávka v noci

Bez ohľadu na to, ako pristupujú naši zamestnanci k svojej práci, podporujeme ich atraktívnymi ponukami v znižovanií emisií CO2. Zároveň ale chceme, aby bola aj mobilita v samotnom sídle v Ditzingene ako aj doprava medzi jednotlivými sídlami spoločnosti z hľadiska šetrenia zdrojov čo najefektívnejšia. Okrem toho znížime emisie CO2 nášho vozového parku do roku 2030 o 25 % v porovnaní s obchodným rokom 2018/19. Dosiahneme to o.i. využitím elektrifikácie služobných vozidiel a flotily firmy TRUMPF

Tak umožňuje TRUMPF udržateľnú mobilitu

Riadenie prevádzkovej mobility

TRUMPF by chcel výrazne znížiť tvorbu emisií CO2 vznikajúcich pri ceste zamestnancov do práce. Preto okrem iného ponúkame možnosť cenovo výhodného prenájmu služobného bicykla. Pre zamestnancov sú naviac k dispozícii početné parkovacie miesta pre bicykle, elektrobicykle a motorky, sprchy ako aj uzamykateľné šatňové skrinky. Pracovný lístok okrem toho podporuje cestovanie verejnou hromadnou dopravou. Pri pohybe po priestoroch spoločnosti v Ditzingene sa okrem toho používa Street-Scooter, teda ten elektrický dopravný prostriedok spoločnosti Deutsche Post, na vývoji ktorého sa spolupodieľala aj spoločnosť TRUMPF.

Elektromobilita

V roku 2019 otvorila spoločnosť TRUMPF v Ditzingene jednu z najväčších nabíjacích staníc pre elektromobily v Nemecku. Zamestnanci majú k dispozícii 86 nabíjacích miest v novom, vlastnom firemnom parkovacom dome. Nainštalované nabíjacie boxy majú celkovo výkon takmer 1.000 kilowattov. Tak dávame zamestnancom možnosť, pohodlne nabíjať svoj automobil počas pracovnej doby. Ako podnik vyrábajúci špičkové technológie sme nie len užívateľom alternatívnych technológií elektro pohonov, ale aj dôležitým dodávateľom. Početné lasery TRUMPF sa okrem iného používajú po celom svete vo výrobe batérií pre elektromotory.

Sme členom

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Portfólio produktov TRUMPF
Produkty a reťaz dodávateľov

TRUMPF ponúka na trhu vysoko inovatívne produkty a služby, ktoré sú vhodné pre priemysel a sú spoľahlivé. V súvislosti s tým si prečítajte viac o našich vysokých nárokoch v oblasti bezpečnosti strojov, energetickej efektivity a úspory zdrojov.

skupina zamestnancov firmy TRUMPF sa rozpráva
Zamestnanci

Znalosti a angažovanosť našich zamestnancov sú rozhodujúce pre náš úspech v podnikaní. Preto sa staráme o vytvorenie podmienok, ktoré podporujú výkonnosť. Patrí k tomu neustále zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov, príjemné pracovné prostredie ako aj príslušné odmeňovanie.

Kolegovia z TRUMPF-u stoja vedľa seba
Spoločnosť a politika

Žiadna firma nekoná vo vákuu: Práve ako rodinný podnik sme súčasťou spoločnosti a preto jednáme podľa pevného presvedčenia: Podniky musia prevziať zodpovednosť za naše spoločné hodnotové systémy a aktívne do nich vnášať život.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt