Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruTool TF 350
TruTool TF 350
Spojovačky

TruTool TF 350

Rýchle a úsporné spájanie

Ekonomicky výhodný a najjednoduchší druh spájania dvoch alebo viacerých kovových dielcov je spájanie pretláčaním. Pomocou spojovačky TruTool TF 350 môžete studeným tvárnením materiálu a jednoducho opakovateľnými spojovacími bodmi pevne prelisovať spojovací prvok. Vôbec nie je podstatné či sú obrobky bez alebo s povrchovou úpravou. Spojovačka TruTool TF 350 pritom spája materiály o celkovej hrúbke 0,8 mm až do max. 4 mm. Výsledok: Trvácne spojenie v jednom pracovnom kroku, bez prídavných spojovacích prvkov.

Zamerané na bod

Miesto spojenia je pevné a odolné, spojovacie body sú odolné voči korózii.

Bez spojovacích prvkov

Bez použitia skrutiek alebo nitov. Šetrí to náklady a zjednodušuje manipuláciu

Perfektný povrch v jednom pracovnom kroku

Kvalita spojovania nie je závislá od toho, či materiál má alebo nemá povrchovú úpravu.

120 spojovacích bodov za minútu

Jednoduché spustenie jednotlivého zdvihu s konštantnou pevnosťou a kvalitou spojenia.

Spojovačka: Video o oblastiach použitia
Výkres rozmerov, TruTool TF 350
TruTool TF 350, výkres rozmerov

Power Fastener joining Bottom
Pre smer bodového spojovania nahor

Pre horný nástroj máte možnosť voľby medzi sklopným ramenom k matrici alebo alternatívne pevným ramenom matrice. Pre spodný nástroj si zvoľte pevné rameno razníka. Rameno matrice a matrica vyplynie z druhu a hrúbky materiálu.

Power Fastener joining upwards
Pre spojovacie body nadol

Pre horný nástroj máte možnosť voľby medzi pevným ramenom razníka alebo alternatívne sklopným ramenom k razníku. Pre spodný nástroj si zvoľte pevné rameno matrice. Rameno matrice a matrica vyplynie z druhu a hrúbky materiálu.

Spájanie kanálov

Spájanie kanálov

Spojiť je vzájomne možné až tri dielce, môžu byť dokonca aj rôznych hrúbok plechu. Pre plechy s povrchovou úpravou, konštrukčnú oceľ, nerez, hliník alebo s medzivrstvami ako lepidlo a plastové rohože.

Spájanie rámových profilov pretláčaním

Spájanie rámových profilov pretláčaním

Na spájanie pripojovacích prírub na kanály vetrania a kúrenia.

Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky.

TruTool TF 350, razník
Razník (zabudovaný)

1 kus 1884902

TruTool TF 350, sklopné rameno k matrici
Sklopné rameno k razníku

1 kus 0128748

TruTool TF 350, rameno matrice pevné 3
Rameno matrice pevné č. 3 hrúbka plechu 3,1 - 3,5

1 kus 0118132

TruTool TF 350, stierač pre rovné plechy
Stierač pre rovné plechy (namontovaný)

1 kus 0053649

TruTool TF 350, stierač pre kanály
Stierač pre kanály

1 kus 0112929

Obrázok príslušenstva
Inbusový kľúč DIN 911-6

1 kus 0067865

Obrázok príslušenstva
Inbusový kľúč DIN 911-5

1 kus 0067857

Obrázok príslušenstva
Inbusový kľúč DIN 911-3

1 kus 0067830

Obrázok príslušenstva
Mazací lis (naplnený mazivom "G1")

1 kus 1398728

Kufor pre TruTool TPC 165
Kufor

1 kus 2282148

Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.

TruTool TF 350, razník
Razník

1 kus  1884902
Sada 2 ks  1264160
TruTool TF 350, matrica 1
Matrica 1

Vhodné pre hrúbku plechu 0,8 - 1,5 mm. V závislosti od hrúbok materiálu si môžete zvoliť jednu z päť rôznych matríc: 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  111969
TruTool TF 350, matrica 2
Matrica 2

Vhodné pre hrúbku plechu 1,6 - 2 mm. V závislosti od hrúbok materiálu si môžete zvoliť jednu z päť rôznych matríc: 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  111968
TruTool TF 350, matrica 2+
Matrica 2+

Vhodné pre hrúbku plechu 2,1 - 2,5 mm. V závislosti od hrúbok materiálu si môžete zvoliť jednu z päť rôznych matríc: 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  122272
TruTool TF 350, matrica 3-
Matrica 3-

Vhodné pre hrúbku plechu 2,6 - 3 mm. V závislosti od hrúbok materiálu si môžete zvoliť jednu z päť rôznych matríc: 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  1884875
TruTool TF 350, matrica 3
Matrica 3

Vhodné pre hrúbku plechu 3,1 - 3,5 mm. V závislosti od hrúbok materiálu si môžete zvoliť jednu z päť rôznych matríc: 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  111967
TruTool TF 350, stierač pre rovné plechy
Stierač pre rovné plechy

1 kus  1884874
TruTool TF 350, sklopné rameno k matrici
Sklopné rameno k matrici 1

Vhodné pre hrúbku plechu 0,8 - 1,5 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  128792
TruTool TF 350, sklopné rameno k matrici
Sklopné rameno k matrici 2

Vhodné pre hrúbku plechu 1,6 - 2 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  128793
TruTool TF 350, sklopné rameno k matrici
Sklopné rameno k matrici 3-

Vhodné pre hrúbku plechu 2,6 - 3 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  129724
TruTool TF 350, sklopné rameno k matrici
Sklopné rameno k matrici 2+

Vhodné pre hrúbku plechu 2,1 - 2,5 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  129723
TruTool TF 350, sklopné rameno k matrici
Sklopné rameno k matrici 3

Vhodné pre hrúbku plechu 3,1 - 3,5 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  128794
TruTool TF 350, rameno matrice pevné 1
Rameno matrice pevné 1

Vhodné pre hrúbku plechu 0,8 - 1,5 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  118130
TruTool TF 350, rameno matrice pevné 2
Rameno matrice pevné 2

Vhodné pre hrúbku plechu 1,6 - 2 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  118131
TruTool TF 350, rameno matrice pevné 2+
Rameno matrice pevné 2+

Vhodné pre hrúbku plechu 2,1 - 2,5 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  129763
TruTool TF 350, rameno matrice pevné 3-
Rameno matrice pevné 3-

Vhodné pre hrúbku plechu 2,6 - 3 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  129764
TruTool TF 350, rameno matrice pevné 3
Rameno matrice pevné 3

Vhodné pre hrúbku plechu 3,1 - 3,5 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.

1 kus  118132
TruTool TF 350, sklopné rameno k razníku
Sklopné rameno k razníku

1 kus  128748
TruTool TF 350, tanierová pružina
Tanierová pružina

1 kus  30678
TruTool TF 350, pružný člen
Pružný člen

1 kus  249303
TruTool TF 350, platňa
Platňa

1 kus  1884876
TruTool TF 350, platnička pre kanály
Platnička pre kanály

1 kus  243189
Obrázok príslušenstva
Vysekávací a niblovací olej pre oceľ

Fľaša 500 ml  103387
Obrázok príslušenstva
Vysekávací a niblovací olej pre hliník

Fľaša 1000 ml  125874
TruTool TF 350, otočný veniec
Otočný veniec

Na zavesenie stroja na balancér. Umožňuje neunavujúcu prácu pri maximálnej pohyblivosti.

1 kus  976671
TruTool TF 350, stojan spojovačky
Stojan spojovačky

Pre pohodlné a rýchle spájanie menších plechových dielcov. Vhodné pre stacionárne použitie.

1 kus  1224803
Obrázok príslušenstva
Mazivo G1

250 g  1446686
900 g  139440
Carrying-case-TF
Kufor

TruTool TF 350, spojovacie body

Zamerané na bod

Pri spájaní pretlačením sa plechy ktoré je potrebné spojiť uložia na seba. Náradie pretlačí mostík do plechu v jednom kombinovanom zdvihu preseknutím a prelisovaním. Pritom sa tvarovým prelisom spojí odolne voči korózii horný plech so spodným plechom, pričom sa plechy vzájomne spoja tečením materiálu. Miesto spojenia sa spevní a výsledkom je nerozoberateľný spoj bez prídavného materiálu alebo prísunu tepla.

TruTool TF 350, plochý spojovací bod

Bez spojovacích prvkov

Obdĺžnikový spojovací bod vyzerá ako ploché bodové prevýšenie. Nemáte pritom žiaden rušivý obrys ako napríklad hrany, ktoré sa vyskytujú pri skrutkách a nitoch. Jednoduchá manipulácia sa vyznačuje tým, že nie je potrebný prísun žiadneho spojovacieho materiálu a stroj je tak rýchlo pripravený na prácu. Okrem toho je náradie TruTool TF 350 možné rýchlo a jednoducho prispôsobiť na požadovanéaplikácie. Pritom jednoducho zvoľte príslušný nástroj.

Powerfastener-joining-duct

Príjemné pre užívateľa

Spojovačka TruTool TF 350 sa vyznačuje kompaktnou a štíhlou konštrukciou a preto je vhodná najmä na použitie v tesných priestorových podmienkach. Okrem toho vykazuje geometria nástroja veľkú hĺbku vyloženia s minimálnym rušivým obrysom. Vznikajú pritom bezchybné spoje pri obrábaní potrubí vzduchotechniky. Pre náradie TruTool TF 350 takisto nie je problém obrábanie v úzkych kútoch a na minimálnych šírkach prírub.

TruTool TF 350, spojovacie body

Perfektné povrchy

Miesto spojovania nie je vystavené ani tepelnému ovplyvneniu ani mechanickému napätiu. Ochranná vrstva tečie pri pelisovaní spolu s materiálom. Vďaka tomu ostanú vlastnosti materiálu nezmenené, bez zaoxidovania a štruktúra povrchu nepoškodená. Odpadajú prípravné a ukončovacie práce. Ďalšia výhoda: Pri klinčovaní predídete znečisteniu povrchu materiálu. Je to perfektné riešenie pre materiály bz a s povrchovou úpravou, vhodné sú na to dokonca aj plechy s povlakom oleja.

TruTool TF 350 bez nástroja
TruTool TF 350 so sklopným ramenom
Maximálne hrúbky plechu   
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 400 N/mm² 3,5 mm 3,5 mm
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 600 N/mm² 2,5 mm 2,5 mm
Maximálna hrúbka plechu, hliník do 250 N/mm² 4 mm 4 mm
Všeobecne   
Minimálna hrúbka plechu 0,8 mm 0,8 mm
Maximálna spájacia sila 25 kN 25 kN
Maximálna frekvencia zdvihov 2 1/s 2 1/s
Minimálna vzdialenosť od okraja 8 mm 8 mm
Maximálna vzdialenosť od okraja 58 mm 58 mm
Maximálna výška lemu (B) 36 mm 36 mm
Menovitý príkon 1700 W 1700 W
Hmotnosť   
Hmotnosť bez kábla 8,3 kg 8,3 kg

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Služby
5-ročná záruka Zistite viac Návody na obsluhu Zistite viac Opravy a starostlivosť Zistite viac Originálne diely Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt