Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov
TruDisk 1020
TruDisk 1020
Diskový laser

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou

Pomocou zeleného cw lasera TruDisk 1020 sa vytvárajú v medi lineárne zvarové spoje v najvyššej kvalite, takmer bez prskancov a pri vysokej opakovateľnosti výsledkov.

Diskový laser

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou

Pomocou pulzného zeleného lasera TruDisk Pulse 421 je možné cielene a bez prskancov vytvárať v medi bodové zvary pri vysokej opakovateľnosti výsledkov.

TruDisk 1020
TruDisk 1020
Diskový laser

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou

Práca na zelenej strane svetla

-/-

Zelené laserové svetlo na zváranie medi

Pomocou zelenej vlnovej dĺžky je možné zvárať meď a iné materiály s vysokým odrazom svetla nie len efektívne, ale aj vysoko kvalitne a extrémne produktívne – a nezávisle od vlastností povrchu materiálu. Tvorba prskancov je redukovaná na minimum. Súčasne budete profitovať z maximálnej opakovateľnosti výsledkov. Nie je podstatné, či hovoríme o bodovom alebo lineárnom zváraní – vďaka zelenému laserovému svetlu je teplovodivé zváranie a hĺbkové zváranie s konštantnou hĺbkou prevarenia spoľahlivým procesom. V TRUMPF-e si okrem toho vychutnáte výhody zladeného uceleného balíka na báze osvedčenej technológie diskových laserov TruDisk, viacerých výstupov optického kábla, obrábacích optík ako aj inteligentnej senzoriky.

Najvyššia kvalita

Zelené lasery tvoria základ vysoko kvalitného zvárania medi s minimálnou tvorbou prskancov.

Pre povrch akýchkoľvek vlastností

Či už sa obrábajú leštené, oxidované alebo brúsené povrchy, zelené laserové sletlo podáva vždy vynikajúce výkony.

Sila voľby – traz aj "v zelenom”

Aj pri selenom laserovom svetle máte možnosť voľby medzi pulznými a cw lasermi s optimálnym vyladením podľa Vašich požiadaviek.

Maximálna opakovateľnosť

Profitujte vďaka stabilnému teplovodivému zváraniu a hĺbkovému zváraniu s konštantnou hĺbkou prevarenia.

Robustný a spoľahlivý

Vďaka osvedčenému princípu diskového lasera firmy TRUMPF sa môžete spoľahnúť na maximálnu odolnosť.

Minimálny prívod tepla

Vďaka minimálnemu prívodu tepla v medi budete profitovať z minimálnych deformácií obrobkov, zabránené je deformáciám okolitých plastových komponentov.

TruDisk 1020 umožňuje teplovodivé zváranie a materiálom s vysokým odrazom svetla v excelentnej kvalite a pri vysokých rýchlostiach pohybu.
Najmä pri hĺbkovom zváraní medi často vzniká množstvo prskancov. Pri TruDisk Pulse 421 tomu tak nie je, pretože ten podáva čisté a vysoko kvalitné výsledky pri rôznych vlastnostiach povrchu.
-/-
Diagram TruDisk vlnovej dĺžky zeleného lasera

Zelená vlnová dĺžka je optimálne absorbovaná v medi: Pri izbovej teplote je absorpcia v porovnaní s infračervenou šesťkrát vyššia. Pomocou laserov TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou je preto možné zvárať meď mimoriadne stabilne a takmer bez prskancov. Spĺňa to najvyššie nároky na kvalitu tak zvarového spoja ako aj samotného zváraného obrobku.

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou, zváranie medi
TruDisk 1020

Pri výkone lasera 1 kW je diskový laser TruDisk 1020 v súčasnosti najvýkonnejší laser so zelenou vlnovou dĺžkou. Profitujete súčasne z vysokej kvality lúča 2 mm*mrad ako aj z možnosti dvoch výstupov. Laser cw je mimortiadne vhodný na stabilné teplovodivé zváranie a hĺbkové zváranie s konštantnou hĺbkou prevarenia. Pracuje pritom pri vysokej rýchlosti a úplne nezávisle od vlastností povrchu.

TruDisk Pulse

Pomocou pulzných vysoko výkonných laserov TruDisk Pulse môžete efektívne zvárať materiály ako meď, s vysokou schopnosťou odrážania svetla. Optimálna absorpcia, ako aj vysoký výkon špičky pulzu 4 kW pri trvaniach pulzu v oblasti milisekúnd umožňuje dosahovať jedinečné výsledky aplikácií pri zváraní bodov a krátkych švov.

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou
Osvedčená technológia diskového lasera

Dôverujte laserom TruDisk firmy TRUMPF s ohľadom na odolnosť, spoľahlivosť a vhodnosť pre priemysel. Po celom svete je v nasadení už viac ako 12.000 diskových laserov. TRUMPF Vám ponúka jedinečný ucelený balík: laser, optický kábel, zaostrovacie optiky a senzorika – vyvinuté a otestované pre zelenú vlnovú dĺžku.

Teplovodivé zváranie medenej fólie pomocou TruDisk 1020

Teplovodivé zváranie medenej fólie pomocou TruDisk 1020

TruDisk 1020 je optimálny na spoľahlivé teplovodivé zváranie medenej fólie a tenkých medených plechov vysokou rýchlosťou. Na obrázku je vidno vrchnú húsenicu zvaru ako aj priečny rez zvarom, zváraného pri rýchlosti 10 m/min.

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou, Direct Copper Bonds (DCB)

Direct Copper Bonds (DCB)

Lasery TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou zvárajú aj tenké materiály bez toho aby ovplyvnili spodnú konštrukciu. Týmto spôsobom je možné napríklad spájať medené vodivé dráhy na substrátoch pomocou pásikov alebo drôtikov bez toho, aby sa poškodila keramika, ktorá sa pod nimi nachádza.

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou, zváranie rôznych povrchov

Rozličné povrchy

Nezávisle od vlastností povrchu zvára TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou vďaka pokojnému procesu pri vlnovej dĺžke 515 nm medené zvarové švy v konštantnej kvalite a zabezpečuje Vám vysokú odolnosť vo výrobe. Väčšinou pritom odpadajú časovo náročné prípravné práce na úpravu vlastností povrchu pomocou pieskovania, cínovania alebo podobných metód.

Laserom zvárané elektrické kontakty

Zvárajte bezpečne pomocou lasera TruDisk Pulse dokonca aj citlivé elektronické súčiastky. V porovnaní s infračerveným svetlom môžete pomocou zelenej vlnovej dĺžky znížiť tvorby prskancov o viac ako 95 %. Týmto spôsobom efektívne predídete vzniku skratov a tým aj vzniku chybných elektronických dielcov.

-/-
TruDisk 1020
TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Parametre lasera    
Výkon lasera na obrobku pri dĺžke laserového optického kábla 10 m 1000 W 200 W 400 W
Typ. výkonová konštanta pri menovitom výkone ± 1 % pri aktívnej regulácii výkonu - -
Plynulo nastaviteľný rozsah výkonu 30 W pri aktívnej regulácii výkonu - -
Max. výkon špičky pulzu pri dĺžke laserového optického kábla 10 m - 2 kW 4 kW
Max. energia pulzu pri dĺžke laserového optického kábla 10 m - 20 J 40 J
Max. snímací pomer - 10 % 10 %
Nastaviteľné trvanie impulzu - 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms
Kvalita lúča na pripojení optického kábla 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad
Numerický priemer voľného otvoru (apertúra) na vyvedení po optickom kábli 0,1 0,1 0,1
Vlnová dĺžka 515 nm 515 nm 515 nm
Min. priemer laserového optického kábla 50 μm 100 μm 100 μm
Konštrukcia    
Šírka 1340 mm 1340 mm 1340 mm
Výška 1430 mm 1430 mm 1430 mm
Hĺbka 725 mm 725 mm 725 mm
Max. počet laserových optických káblov 2 2 2
Inštalácia    
Druh krytia IP54 IP54 IP54
Teplota okolia 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
Aktívna regulácia výkonu lasera

Namiesto manuálneho riadenia je možné výkon laserov TruDisk pomocou zelenej vlnovej dĺžky regulovať v reálnom čase. Aktívna regulácia výkonu lasera stabilizuje výkon lasera na odchýlky +/- 1% a tak udržiava konštantný proces, nezávisle od vplyvov okolia. Vďaka tomu budete profitovať z najvyššej stability výkonu na trhu – a to počas celej životnosti Vášho lasera.

Mnohorakosť prípojok - pre jednoduchú integráciu

Pre integráciu lasera TruDisk do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF.

Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe. Umožní Vám to maximálne využitie zariadenia.

Pevná optika kombinovateľná s laserom TruDiode
Chladenie obrábacích optík/optického kábla

Obrábacie optiky a optické káble je možné jednoducho a komfortne chladiť pomocou chladiacej kvapaliny lasera. Preto nie je nutné samostatné chladenie.

Inteligentne až po obrobok

Prostredníctvom integrovaného rozhrania synchronizujete inteligentné optiky s Vašim laserom. Môžete tak optimálne využiť optický skener PFO na Vaše účely. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Nie sú potrebné dodatočné počítače alebo riadenia.

TRUMPF Laserová sieť

V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov, každý aj s dvoma pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnom výkone striedavo len do jednej stanice. Umožňuje Vám to dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie ako napríklad zváranie alebo rezanie.

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou, flexibilné integrované vedenie lúča
Flexibilné integrované vedenie lúča

Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Systémom Plug & Play pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Vyberte si pritom jeden alebo dva výstupy vláken. Výkon lasera je možné rozdeliť flexibilne na výstupy. Takto môže pracovať viacero pracovných staníc s rozdeleným výkonom lasera súčasne, alebo po sebe s plným výkonom lasera.

Weld Assist

Pomocou databázy WeldAssist máte k dispozícii parametre zvárania pre rôzne materiály a priemery ohniska. Uľahčuje to nastavovanie pri často sa meniacich laserových aplikáciách.

TruControl

TruControl je riadiaci softvér pre Váš pevnolátkový laser TRUMPF – pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Tvary pulzov naprogramujete individuálne, vhodne pre Vašu aplikáciu. Výkon lasera je regulovaný v reálnom čase pre dosiahnutie najvyššej opakovateľnosti Vašich výsledkov procesu. Aby bolo možné spätne odsledovať dôležité údaje o kvalite Vašich vyprodukovaných dielcov, zaznamenáva doplnkový softvérový modul DataStore všetky údaje týkajúce sa kvality.

Ak sú k dispozícii externé riadenia, TruControl s Vami komunikuje prostredníctvom všetkých bežných prípojok. Údaje sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky ovládacieho panela alebo cez panelový počítač. Prostredníctvom ethernetu zapojíte Váš laser do siete a pripojíte viacero počítačov.

Spracovanie obrazu

Spracovanie obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa zvar vytváral stále na správnom mieste.

TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.

Zaostrovacie optiky

Či už pri cw- alebo pulznom laserovom zváraní so zelenou vlnovou dĺžkou - pomocou odolných zaostrovacích optík firmy TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky procesov!

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
PFO 20

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

Programovateľné zaostrovacie optiky

Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie.

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
PFO 20

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.