Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruDisk 1020
TruDisk 1020
Diskový laser

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou

Práca na zelenej strane svetla

TRUMPF-TruDisk-green-laser-product-picture
TRUMPF-TruDisk-green-laser-product-picture
Diskový laser

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou

Pomocou zelených cw laserov TruDisk sa vytvárajú v medi lineárne zvarové spoje v najvyššej kvalite, takmer bez prskancov a pri vysokej opakovateľnosti výsledkov.

TRUMPF-TruDisk-3022-product-picture
TRUMPF-TruDisk-3022-product-picture
Diskový laser

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou

Teraz môžete zvárať materiály s vysokou mierou odrazu svetla ešte väčším výkonom. S laserom TruDisk 3022 získate výkon lasera až do 3 kW.

Zelené laserové svetlo na zváranie medi

Pomocou zelenej vlnovej dĺžky je možné zvárať meď a iné materiály s vysokým odrazom svetla nie len efektívne, ale aj vysoko kvalitne a extrémne produktívne – a nezávisle od vlastností povrchu materiálu. Tvorba prskancov je redukovaná na minimum. Súčasne budete profitovať z maximálnej opakovateľnosti výsledkov. Nie je podstatné, či hovoríme o bodovom alebo lineárnom zváraní – vďaka zelenému laserovému svetlu je teplovodivé zváranie a hĺbkové zváranie s konštantnou hĺbkou prevarenia spoľahlivým procesom. V TRUMPF-e si okrem toho vychutnáte výhody zladeného uceleného balíka na báze osvedčenej technológie diskových laserov TruDisk, viacerých výstupov optického kábla, obrábacích optík ako aj inteligentnej senzoriky.

Najvyššia kvalita

Zelené lasery tvoria základ vysoko kvalitného zvárania medi s minimálnou tvorbou prskancov.

Pre povrch akýchkoľvek vlastností

Či už sa obrábajú leštené, oxidované alebo brúsené medené povrchy, zelené laserové sletlo podáva vždy vynikajúce výkony.

Úplná flexibilita - cw alebo pulzné

Aj pri selenom laserovom svetle máte možnosť voľby medzi pulznými a cw lasermi s optimálnym vyladením podľa Vašich požiadaviek.

Maximálna opakovateľnosť

Profitujte vďaka stabilnému teplovodivému zváraniu a hĺbkovému zváraniu s konštantnou hĺbkou prevarenia.

Trvácne a spoľahlivé

Naše IR lasery TruDisk sa vyznačujú trvácnosťou a odolnosťou. Môžete sa na 100 % spoľahnúť aj na lasery TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou.

Minimálny prívod tepla

Vďaka minimálnemu prívodu tepla v medi budete profitovať z minimálnych deformácií obrobkov, zabránené je deformáciám okolitých plastových komponentov.

Objavte naše portfólio produktov pre perfektné zváranie medi pomocou lasera. TruDisk 1020 ako špecialista na hĺbkové zváranie a TruDisk Pulse 221 a 421 na bodové zváranie.
TruDisk 1020 umožňuje teplovodivé zváranie a materiálom s vysokým odrazom svetla v excelentnej kvalite a pri vysokých rýchlostiach pohybu.
Najmä pri hĺbkovom zváraní medi často vzniká množstvo prskancov. Pri TruDisk Pulse 421 tomu tak nie je, pretože ten podáva čisté a vysoko kvalitné výsledky pri rôznych vlastnostiach povrchu.
Najvyššia absorpcia v medi
Optimálna absorpcia

Zelená vlnová dĺžka je optimálne absorbovaná v medi: Pri izbovej teplote je absorpcia v porovnaní s infračervenou osemkrát vyššia. Pomocou laserov TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou je preto možné zvárať meď mimoriadne stabilne a takmer bez prskancov. Spĺňa to najvyššie nároky na kvalitu tak zvarového spoja ako aj samotného zváraného obrobku.

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou, zváranie medi
TruDisk 3022

Pri výkone lasera 3 kW je diskový laser TruDisk 3022 v súčasnosti najvýkonnejší laser so zelenou vlnovou dĺžkou. Profitujete súčasne z vysokej kvality lúča 8 mm*mrad ako aj z možnosti dvoch výstupov. Laser cw je mimoriadne vhodný na stabilné teplovodivé zváranie a hĺbkové zváranie s konštantnou hĺbkou prevarenia. Pracuje pritom pri vysokej rýchlosti a úplne nezávisle od vlastností povrchu.

TruDisk Pulse

Pomocou pulzných vysoko výkonných laserov TruDisk Pulse môžete efektívne zvárať materiály ako meď, s vysokou schopnosťou odrážania svetla. Optimálna absorpcia, ako aj vysoký výkon špičky pulzu 4 kW pri trvaniach pulzu v oblasti milisekúnd umožňujú dosahovať jedinečné výsledky aplikácií pri zváraní bodov a krátkych švov.

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou
Osvedčená technológia diskového lasera

Dôverujte laserom TruDisk firmy TRUMPF s ohľadom na odolnosť, spoľahlivosť a vhodnosť pre priemysel. Pri laseroch TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou sa používajú tie isté budiace moduly ako aj pri laseroch TruDisk IR. Spoľahnite sa preto na konštantný výkon lasera počas celej doby životnosti. TRUMPF Vám okrem toho ponúka ucelený balík pozostávajúci z lasera, optického kábla, zaostrovacej optiky a senzoriky – vyvinutých a otestovaných pre zelenú vlnovú dĺžku.

Zváranie medi - stabilné a takmer bez prskancov

Lasery TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou sú ideálne pre vysoko produktívne skenerové aplikácie. Vďaka vysokej kvalite lúča laserov je možné použiť aj skenery s veľkou pracovnou vzdialenosťou a veľkým poľom skenovania. TRUMPF Vám pritom ponúka ucelený balík pozostávajúci z lasera, optického kábla, zaostrovacej optiky a senzoriky – všetko vyladené pre zelenú vlnovú dĺžku..

Teplovodivé zváranie medenej fólie pomocou TruDisk 2021

Teplovodivé zváranie medenej fólie pomocou TruDisk 2021

TruDisk 2021 je optimálny na spoľahlivé teplovodivé zváranie medenej fólie a tenkých medených plechov vysokou rýchlosťou. Na obrázku je vidno vrchnú húsenicu zvaru ako aj priečny rez zvarom, zváraného pri rýchlosti 10 m/min.

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou, Direct Copper Bonds (DCB)

Direct Copper Bonds (DCB)

Lasery TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou zvárajú aj tenké materiály bez toho aby ovplyvnili spodnú konštrukciu. Týmto spôsobom je možné napríklad spájať medené vodivé dráhy na substrátoch pomocou pásikov alebo drôtikov bez toho, aby sa poškodila keramika, ktorá sa pod nimi nachádza.

Placeholder

Zváranie zväzkov fólií pre batérie

Pomocou lasera TruDisk 2021 je možné zvárať zväzky fólií pre batérie, pozostávajúce zo 100 medených fólií. Dosiahne sa rovnomerný povrch a vďaka vysokej rýchlosti procesu dochádza len k minimálnemu prívodu tepla do materiálu. Na obrázku vľavo je rovnomerná húsenica zvaru bez vyvrhnutého materiálu. Na reze vpravo je vidno spojenie bez pórov s veľkým prierezom spojenia.

TRUMPF-TruDisk-3022-3d-printing

3D tlač čistej medi, zliatin medi a drahých kovov

Vďaka jedinečnej kombinácii zeleného laserového svetla s aditívnym systémom výroby je možná stabilná 3D tlač čistej medi ako aj vysoko produktívne obrábanie zliatin medi alebo drahých kovov. Či už elektrická vodivosť medených induktorov vytvorených 3D tlačou alebo tepelná vodivosť chladičov tranzistorov vytvorených 3D tlačou, obidve sú rovnaké ako pri bežnej medi. Takisto prekvapujúca je aj hustota a drsnosť povrchu aplikácií. V zariadení TruPrint 1000 Green Edition ponúka TRUMPF kombináciu oboch produktov - TruPrint 1000 a TruDisk 1020.

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou, zváranie rôznych povrchov

Rozličné povrchy

Nezávisle od vlastností povrchu zvára TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou vďaka pokojnému procesu pri vlnovej dĺžke 515 nm medené zvarové švy v konštantnej kvalite a zabezpečuje Vám vysokú odolnosť vo výrobe. Väčšinou pritom odpadajú časovo náročné prípravné práce na úpravu vlastností povrchu pomocou pieskovania, cínovania alebo podobných metód.

Laserom zvárané elektrické kontakty

Zvárajte bezpečne pomocou lasera TruDisk Pulse dokonca aj citlivé elektronické súčiastky. V porovnaní s infračerveným svetlom môžete pomocou zelenej vlnovej dĺžky znížiť tvorby prskancov o viac ako 95 %. Týmto spôsobom efektívne predídete vzniku skratov a tým aj vzniku chybných elektronických dielcov.

Parametre lasera          
Výkon lasera na obrobku pri dĺžke laserového optického kábla 10 m 200 W 400 W 1000 W - -
Výkon lasera na obrobku pri dĺžke laserového optického kábla 20 m - 380 W 950 W 2000 W 3000 W
Typ. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia - - ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Max. výkonová konštanta pri menovitom výkone viac než 8 hodín pri konštantnej teplote okolia - - ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Plynulo nastaviteľný rozsah výkonu - - 30 W pri aktívnej regulácii výkonu 60 W - 2000 W pri aktívnej regulácii výkonu 90 W - 3000 W pri aktívnej regulácii výkonu
Max. výkon špičky pulzu pri dĺžke laserového optického kábla 10 m 2 kW 4 kW - - -
Max. energia pulzu pri dĺžke laserového optického kábla 10 m 20 J 40 J - - -
Max. snímací pomer 10 % 10 % - - -
Nastaviteľné trvanie impulzu 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms - - -
Kvalita lúča na pripojení optického kábla 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 6 mm▪mrad
Numerický priemer voľného otvoru (apertúra) na vyvedení po optickom kábli 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Vlnová dĺžka 515 nm 515 nm 515 nm 515 nm 515 nm
Min. priemer laserového optického kábla 100 μm 100 μm 50 μm 100 μm 150 μm
Konštrukcia          
Šírka 1340 mm 1340 mm 1340 mm 1340 mm 1340 mm
Výška 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm
Hĺbka 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm
Max. počet laserových optických káblov 2 2 2 2 2
Inštalácia          
Druh krytia IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Teplota okolia 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C

TruControl

TruControl je riadiaci softvér pre Váš pevnolátkový laser TRUMPF – pre rýchlu a jednoduchú obsluhu. Tvary pulzov naprogramujete individuálne, vhodne pre Vašu aplikáciu. Výkon lasera je regulovaný v reálnom čase pre dosiahnutie najvyššej opakovateľnosti Vašich výsledkov procesu. Aby bolo možné spätne odsledovať dôležité údaje o kvalite Vašich vyprodukovaných dielcov, zaznamenáva doplnkový softvérový modul DataStore všetky údaje týkajúce sa kvality.

Ak sú k dispozícii externé riadenia, TruControl s Vami komunikuje prostredníctvom všetkých bežných prípojok. Údaje sa zadávajú pomocou dotykovej obrazovky ovládacieho panela alebo cez panelový počítač. Prostredníctvom ethernetu zapojíte Váš laser do siete a pripojíte viacero počítačov.

Aktívna regulácia výkonu lasera

Namiesto manuálneho riadenia je možné výkon laserov TruDisk pomocou zelenej vlnovej dĺžky regulovať v reálnom čase. Aktívna regulácia výkonu lasera stabilizuje výkon lasera na odchýlky +/- 1% a tak udržiava konštantný proces, nezávisle od vplyvov okolia. Vďaka tomu budete profitovať z najvyššej stability výkonu na trhu – a to počas celej životnosti Vášho lasera.

Mnohorakosť prípojok - pre jednoduchú integráciu

Pre integráciu lasera TruDisk do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF.

Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe. Umožní Vám to maximálne využitie zariadenia.

Pevná optika kombinovateľná s laserom TruDiode
Chladenie obrábacích optík/optického kábla

Obrábacie optiky a optické káble je možné jednoducho a komfortne chladiť pomocou chladiacej kvapaliny lasera. Preto nie je nutné samostatné chladenie.

Inteligentne až po obrobok

Prostredníctvom integrovaného rozhrania synchronizujete inteligentné optiky s Vašim laserom. Môžete tak optimálne využiť optický skener PFO na Vaše účely. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Nie sú potrebné dodatočné počítače alebo riadenia.

TRUMPF Laserová sieť

V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov, každý aj s dvoma pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnom výkone striedavo len do jednej stanice. Umožňuje Vám to dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie ako napríklad zváranie alebo rezanie.

TruDisk so zelenou vlnovou dĺžkou, flexibilné integrované vedenie lúča
Flexibilné integrované vedenie lúča

Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Systémom Plug & Play pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Vyberte si pritom jeden alebo dva výstupy vláken. Výkon lasera je možné rozdeliť flexibilne na výstupy. Takto môže pracovať viacero pracovných staníc s rozdeleným výkonom lasera súčasne, alebo po sebe s plným výkonom lasera.

TRUMPF application copper components
BrightLine Weld pre TruDisk 3022

Profitujte vďaka doplnkovej výbave BrightLine Weld z laserového zvárania takmer bez prskancov. Môžete obrábať medené obrobky s vysokou hĺbkou prevarenia a neprekonateľnou kvalitou zvarového švu ako aj produktivitou.

Weld Assist

Pomocou databázy WeldAssist máte k dispozícii parametre zvárania pre rôzne materiály a priemery ohniska. Uľahčuje to nastavovanie pri často sa meniacich laserových aplikáciách.

Spracovanie obrazu

Spracovanie obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky na obrábaných dielcoch a stará sa o to, aby sa zvar vytváral stále na správnom mieste.

Spracovanie obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitálny kamerový záznam so zameriavacím nitkovým krížom v ohnisku lasera je vhodný na sledovanie obrobku a načítanie rozmerov dielca.

Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect
VisionLine Detect

Rozpoznanie charakteristík ponúka možnosť jednoduchým spôsobom integrovať do výrobného procesu programy na spracovanie obrazu.

VisionLine Project
VisionLine Project

Pomocou doplnkového balíka služieb poskytuje TRUMPF kompletné riešenie pre zložité zadania spracovania obrazu.

TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.

Zaostrovacie optiky

Či už pri cw- alebo pulznom laserovom zváraní so zelenou vlnovou dĺžkou - pomocou odolných zaostrovacích optík firmy TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky procesov!

Zaostrovacia optika BEO D35 na zváranie s pevnolátkovým laserom
BEO D35

Mnohostranne použiteľné na rezanie a zváranie až do rozsahu kilowattov.

Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
BEO D70

Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska

Programovateľné zaostrovacie optiky

Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie.

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
PFO 20

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

PFO 33

Pre aplikácie s výkonom lasera až do 12 kW

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Konštrukcia optiky TruDisk
Diskový laser

Od vytvárania otvorov veľkosti priemeru vlasu až po zvary panelov lodí: Diskové lasery firmy TRUMPF presviedčajú vďaka desiatke tisícov inštalácií po celom svete najvyššou kvalitou konštrukčných častí a spoľahlivosťou laserov.

Laser Metal Fusion (LMF)

Vrstvu po vrstve vytvára laser obrobok pri laserovom tavení na báze prášku, pričom natavuje kovový prášok. Základom je CAD model.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt