You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruMicro Séria 6000 | TRUMPF
TruMicro Séria 6000, obrázok produktu
TruMicro Séria 6000, obrázok produktu
Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi

TruMicro Séria 6000

Výkonný, kompaktný, flexibilný

Spĺňajú najvyššie nároky, aj v sériovej výrobe

Lasery s ultrakrátkymi pulzmi TruMicro Série 6000 umožňujú vďaka technológii doskových zosilňovačov laserové pulzy, ktoré je možné lineárne zosilňovať na veľmi vysoké energie pulzov. Keďže je možné veľmi flexibilne zvoliť parametre, dokážete optimálne realizovať dokonca aj najnáročnejšie procesy. Nasaďte bez problémov vo Vašej výrobe vysoko kvalitné a stabilné lasery TruMicro Série 6000, napr. v oblasti spotrebnej elektroniky na rezanie skla alebo delenie ohybných dosiek plošných spojov.

Flexibilita parametrov

Skombinujte individuálne náročné parametre ako vysoká energia pulzov pri ultra krátkom trvaní pulzov.

Vysoká výkonnosť

Lasery s ultrakrátkymi pulzmi Vám vďaka energiám pulzov umožnia dosahovať vysoký priemerný výkon.

Veľká rozmanitosť materiálov

Či už infračervená, zelená alebo ultrafialová – výberom správnej vlnovej dĺžky je možné optimálne obrábať rôzne materiály.

Vynikajúca kvalita

Pomocou zariadenia TruMicro Série 6000 získate priemyselné, vysoko kvalitné sériové produkty, ktoré sú vyrobené na báze osvedčených komponentov.

Vysoká stabilita procesu

Interná regulácia výkonu prispieva k stabilným výstupným parametrom a homogénnym výsledkom procesov.

Vysoko dynamické rezanie pomocou TOP Cleave

Rezanie skla laserom

Mechanické zaťaženie materiálu je pri rezaní skla laserom na laseri TruMicro s ultrakrátkymi pulzmi znížené na minimum – nevznikajú žiadne trhliny na hranách, vďaka tomu nie je nutné obrusovať vyrezané dielce. Práve v oblasti výroby displejov sa ako strapazierfähiges ochranné sklo používajú chemicky tvrdené sklá a nosný substrát a tie je potrebné rezať.

Jednoduché vytváranie otvorov do dosiek plošných spojov

Dosky plošných spojov sú konštruované vo viac vrstvách a preto sú obzvlášť kompaktné. Meďou vystlané otvory sú plošne pospájané vodivými cestami. Pritom sa vytvoria otvory, ktorých priemer je často menší ako 100 μm. Lasery s ultrakrátkymi pulzmi vybavia tieto úlohy v jednom pracovnom kroku. Vysoké dostupné výkony špičky pulzu umožňujú vytváranie požadovaných geometrií a dosiahnutie kvality – a to pri extrémne vysokej produktivite.

TruMicro 6020
TruMicro 6320
Parametre lasera   
Stredný výstupný výkon 200 W 30 W
Kvalita lúča (M²) < 1,3 , na želanie  M² < 1,2 < 1,3 , na želanie  M² < 1,2
Vlnová dĺžka 1030 nm 343 nm
Trvanie impulzu < 850 fs alebo < 500 fs alebo
Max. energia pulzu 200 µJ pri 1 MHz alebo
2 mJ pri 100 kHz
37,5 µJ pri 800 kHz
Max. miera opakovania 50000 kHz Režim QCW 2000 kHz
Konštrukcia   
Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm
Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm
Inštalácia   
Teplota okolia 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C

TruControl

TruControl je rýchle a jednoducho ovládateľné riadenie pre pevnolátkové lasery TRUMPF. Reguluje výkon lasera v reálnom čase pre dosiahnutie opakovateľných výsledkov. TruControl spravuje, riadi a vizualizuje obsadenie prípojok. Profitujete z jednotnej architektúry riadenia naprieč všetkým laserovým technológiám. Lasery sú vybavené prípojkami na ovládanie inteligentných optík TRUMPF, napr. sledovanej zaostrovacej optiky CFO alebo optického skenera PFO. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Pomocou Remote Support firmy TRUMPF dostanete okrem toho už o niekoľko sekúnd podporu prostredníctvom podpory na diaľku. Týmto je možné zamedziť servisným zásahom alebo byť pokiaľ možno čo najlepšie pripravený, čím stúpa pripravenosť laserového zariadenia.

Advanced Pulse on Demand

Pre optimálne výsledky procesov je podstatné časovo presné definovanie jednotlivých pulzov lasera. Vďaka lineárnemu doskovému zosilňovaniu je možné nastaviť presný časový okamih a energiu pulzu každého samostatného pulzu. Táto funkcia dokáže najmä v kombinácii so skenerom aj pri zrýchlení alebo spomalení vytvárať ekvidištantné pulzy na obrobku.

Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.

Mnohorakosť prípojok - pre jednoduchú integráciu

Pre integráciu lasera TruMicro do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF (CFO, PFO).

TOP Cleave obrábacia optika

Zaostrovacia optika TOP Cleave je obrábacia optika na rýchle rezanie priehľadných materiálov ako napríklad sklo alebo zafír.

TOP Cleave optika, vysokorýchlostné rezanie skla laserom
TOP Cleave

Vysokorýchlostné rezanie skla laserom

Obrábacia optika TOP Weld

Inovatívna obrábacia optika na zváranie priehľadných materiálov bez medzivrstiev.

TOP Weld

Zváranie skla alebo skla s kovom bez medzivrstiev.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s&nbsp;kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt