Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruMicro Séria 7000, vyrobený pre najvyššie výkony.
TruMicro Séria 7000, vyrobený pre najvyššie výkony.
Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi

TruMicro Séria 7000

Vyrobený pre najvyššie výkony

Špecialista na veľké plochy

Vysoko výkonné nanosekundové lasery TruMicro Série 7000 sú založené na technológii diskového lasera a spájajú krátke pulzy a vysoké energie pulzu aj pri vysokých frekvenciách. Vďaka tomu sú lasery mimoriadne vhodné na veľkoplošný a rýchly úber materiálu, vytváranie otvorov alebo rezanie pri najvyšších výrobných dávkach. Vďaka flexibilnému vedeniu lúča môžete bez námahy integrovať laser do Vášho výrobného zariadenia.

Krátke pulzy – vysoký výkon

Ideálna kombinácia vytvorená pre Vaše požiadavky v oblasti mikroobrábania.

Jeden disk – mnoho aplikácií

Čistíte alebo kalíte aj veľkoplošné dielce.

Plný výkon

Interná regulácia výkonu dodáva Vášmu procesu neobmedzene plnú energiu pulzu.

Konštrukcia optiky TruMicro Séria 7000
Vyrobený pre najvyššie výkony

Mimoriadne výkonné lasery s krátkymi pulzmi TruMicro Série 7000 veľkoplošne a rýchlo uberajú vrstvy, vytvárajú otvory alebo režú aj pri veľkých výrobných dávkach. Pri energiách pulzu až do 100 mJ dosiahnete enormnú mieru úberu vrstvy materiálu pri excelentnej účinnosti. Mieru opakovania lasera môžete meniť pri nemennom trvaní pulzu, ak chcete optimalizovať Vaše procesy obrábania. Pri použití skenerov je možné mimoriadne efektívne uberať materiál z veľkých plôch. Vedenie lúča sa realizuje cez ohybný optický kábel alebo iné vhodné komponenty na vedenie lúča. Umožňuje to jednoduché integrovanie do Vášho výrobného zariadenia.

TruMicro Séria 7000, vyrobený pre najvyššie výkony.
Plný výkon

Pri výkone až 2000 W majú zariadenia TruMicro Série 7000 najvyšší stredný výkon na úber materiálu pri mikroobrábaní. Krátke laserové pulzy sa dostanú cez optický kábel zo zdroja lúča na miesto obrábania.

Hybridné spojenie plastu a kovu

Hybridné spojenie plastu a kovu

Ak chcú výrobcovia automobilov u svojich automobilov znížiť spotrebu a emisií CO2, vsádzajú čoraz viac na odľahčené konštrukcie. Pritom čím ďalej tým viac zohrávajú dôležitú úlohu hybridné spojenia plastu a kovu pretože spájajú napríklad vysokú pevnosť a tuhosť kovov s minimálnou hmotnosťou a širokými možnosťami dizajnu plastov. Vysoko výkonný nanosekundový laser série TruMicro spájajú s vysokou presnosťou kovy a plasty a bez prídavného materiálu akými sú skrutky, nity alebo lepidlo.

Odstraňovanie vrstiev a izolácia hrán pri moduloch s tenkými solárnymi vrstvami

Odstraňovanie vrstiev pri moduloch s tenkými solárnymi vrstvami

Aby sa moduly s tenkými solárnymi vrstvami ochránili pred koróziou a dlhodobými skratmi, odstráni sa systém vrstiev na okraji modulov a nakoniec sa zalaminuje. Laser pri tomto procese preniká cez sklo a odlupuje systém vrstiev od nosného materiálu, bez vzniku trhlín alebo natavenín na skle. V porovnaní s konvenčným pieskovaním odpadajú náklady na tryskací materiál a jeho likvidáciu. Vvynikajúce vlastnosti procesu okrem toho zaručujú extrémne vysoké miery úberu vrstvy materiálu.

Príprava pred zváraním oceľových plechov s AlSi povrchovou úpravou

Príprava pred zváraním oceľových plechov s AlSi povrchovou úpravou

Nanosekundové lasery TruMicro Série 7000 sú optimálne na efektívny úber povrchových vrstiev hliníka a kremíka – bez zmeny základného materiálu. Práve v automobilovom priemysle sú oceľové plechy opatrené povrchovou vrstvou hlinka a kremíka (AlSi) slúžiacou ako antikorózna ochrana. Pre optimálne výsledky zvárania sa musí táto vrstva v miestach zvarových spojov odstrániť.

Úber laku pomocou lasera TruMicro Série 7000

Čistenie a odstránenie laku pomocou lasera s krátkymi pulzmi

Pomocou lasera s krátkymi pulzmi je možné čiastočne alebo celoplošne odstraňovať z povrchov lak, zvyšky lepidiel alebo oxidov, bez toho aby sa poškodil základný materiál. Najmä vo vzťahu ku kvalite hrán a kvalite úberu materiálu vyhovuje laser estetickým požiadavkám svojich užívateľov, no aj v oblasti efektivity nákladov môže laserový proces konkurovať konvenčným postupom.

Parametre lasera     
Stredný výstupný výkon 750 W 1000 W 850 W 2000 W
Kvalita lúča 20 mm▪mrad 10 mm▪mrad , v závislosti od použitého optického kábla 20 mm▪mrad 10 mm▪mrad , v závislosti od použitého optického kábla
Vlnová dĺžka 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm
Trvanie impulzu 30 ns 30 ns 30 ns 30 ns
Max. energia pulzu 80 mJ 100 mJ 80 mJ 100 mJ
Min. miera opakovania 5 kHz 5 kHz 5 kHz 5 kHz
Max. miera opakovania 100 kHz 100 kHz 100 kHz 250 kHz
Min. priemer laserového optického kábla 400 μm - 400 μm 300 μm
Konštrukcia     
Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) 1460 mm x 1350 mm x 730 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm 1460 mm x 1350 mm x 730 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm
Inštalácia     
Druh krytia IP54 IP54 IP54 IP54
Riadenie TruControl

TruControl

TruControl je rýchle a jednoducho ovládateľné riadenie pre pevnolátkové lasery TRUMPF. Reguluje výkon lasera v reálnom čase pre dosiahnutie opakovateľných výsledkov. TruControl spravuje, riadi a vizualizuje obsadenie prípojok. Profitujete z jednotnej architektúry riadenia naprieč všetkým laserovým technológiám. Lasery sú vybavené prípojkami na ovládanie inteligentných optík TRUMPF, napr. sledovanej zaostrovacej optiky CFO alebo optického skenera PFO. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Pomocou diaľkovej diagnostiky TRUMPF dostanete okrem toho podporu už o niekoľko sekúnd prostredníctvom diagnostiky na diaľku. Týmto je možné zamedziť servisným zásahom alebo byť pokiaľ možno čo najlepšie pripravený, čím stúpa pripravenosť laserového zariadenia.

S doplnkovými výbavami budete na vašom vysoko výkonnom nanosekundovom laseri TruMicro Série 7000 pracovať v bezpečnejších procesoch ešte efektívnejšie.

Konštrukcia optiky lasera TruDisk
Flexibilné integrované vedenie lúča

Aby bolo možné flexibilne plánovať prácu s Vašim laserom, máte možnosť výberu z množstva lúčovodov. Systémom Plug & Play pripojíte optický kábel celkom jednoducho k rôznym pracovným staniciam. Zvolíte si pritom použitý počet až do štyroch výstupov vláken. Výkon lasera regulujete na každom výstupe. Takto môže pracovať viacero pracovných staníc s rozdeleným výkonom lasera súčasne, alebo po sebe s plným výkonom lasera. Toto rozdelenie je možné dokonca vďaka stavebnicovej systematike dovybaviť dodatočne.

Sieť TRUMPF Laser
Sieť TRUMPF Laser

V laserovej sieti môžete prepojiť jeden alebo viacero laserov, každý aj so štyrmi pracovnými stanicami. Váš laser pritom buď rozdelí svoj výkon na viacero staníc alebo ho dodáva v plnej sile striedavo len do jednej stanice. Umožňuje Vám to dokonca vzájomne skombinovať rôzne aplikácie.

Inteligentne až po obrobok

Prostredníctvom integrovaného rozhrania synchronizujete inteligentné optiky s Vašim laserom. Môžete tak optimálne využiť zaostrovaciu optiku CFO alebo optický skener PFO na Vaše účely. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Prídavný počítač alebo riadenia nie sú potrebné.

Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.

TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.

Pevné optiky

Či už pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Pomocou robustných pevných optík TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky procesu!

Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
BEO D70

Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska

Skenerové optiky

Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie

Obrábacie optiky TRUMPF
PFO 33

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Originálne diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt