You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Internetový špeciál mymarkinglaser | TRUMPF

#mymarkinglaser

TruMark, nové popisovacie lasery. Také individuálne ako Vaše odvetvie.

Čísla, texty alebo kódy - toto a viac dokáže bezdotykovo a bez opotrebovania popísať laser ako efektívny a mnohostranný nástroj. Mnohostrannosť úloh popisovania sa odzrkadľuje aj v rôznych výzvach, pri ktorých je úplne špecificky konfrontované každé odvetvie. Profitujte z priemyselných expertíz firmy TRUMPF trvajúcich desaťročia a pripravte si Vašu výrobu na digitálnu transformáciu pomocou nových a individuálnych riešení popisovania zariadeniami TruMark.

Čo to vlastne popisovanie je?

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt