Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.

#mymarkinglaser

TruMark, nové popisovacie lasery. Také individuálne ako Vaše odvetvie.

Čísla, texty alebo kódy - toto a viac dokáže bezdotykovo a bez opotrebovania popísať laser ako efektívny a mnohostranný nástroj. Mnohostrannosť úloh popisovania sa odzrkadľuje aj v rôznych výzvach, pri ktorých je úplne špecificky konfrontované každé odvetvie. Profitujte z priemyselných expertíz firmy TRUMPF trvajúcich desaťročia a pripravte si Vašu výrobu na digitálnu transformáciu pomocou nových a individuálnych riešení popisovania zariadeniami TruMark.

KeyVisual TruMark Kampagne Automobil
Automobilový priemysel

Riešenia popisovania pre automobilové odvetvie sa musia dať bezpečne integrovať do zariadení a ponúkať najvyššiu kvalitu na účely spätného odsledovania výroby.

KeyVisual TruMark Kampagne Elektromechanische Industrie
Elektromechanika

Množstvo rôznych konštrukčných častí v elektromechanickom priemysle ako telesá, spínače, napájacie zdroje alebo vodiče je možné vo vysokých počtoch kusov popisovať laserom.

Čo to vlastne popisovanie je?

Anlassen mit der TruMark Serie 5000
Popúšťanie

Pri farebnom popisovaní kovov popúšťaním ohrieva laserový lúč obrobok až na určitú teplotu tam, kde má vzniknúť popis. Vznikajú pri tom na povrchu oxidové vrstvy, výsledkom ich vlastností je určitý farebný popis.

viewport test images /w Retina support
Zafarbenie a napeňovanie

Pri sfarbovaní plastov ohrieva laserový lúč povrch lokálne. V závislosti od plastu obrobok v danom mieste stmavne alebo sa zosvetlí. Pri napeňovaní laser lokálne natavuje obrobok. V tavenine sa tvoria plynové bublinky, ktoré zväčšujú svoj objem a difúzne odrážajú svetlo. Preto sa obrobené miesto javí svetlejšie ako okolitý materiál.

Anlassen mit den One-Box Lasern TruMark 1110 und TruMark 5010
Gravírovanie a úber materiálu

Pri gravírovaní uberá laserový lúč materiál z povrchu. V obrobku vzniká priehlbina - gravírovanie. Úberom materiálu sa rozumie čiastočné odstraňovanie krycích vrstiev eloxovaného hliníka alebo špeciálnych laseorvých popisovacích fólií. Tieto sa nachádzajú na základnom materiáli a výrazne sa od neho farebne odlišujú.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt