You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruMark Séria 6000 | TRUMPF
TruMark Séria 6000, Presné, osvedčené a efektívne
TruMark Séria 6000, Presné, osvedčené a efektívne
Označovací laser

TruMark Séria 6000

Presné, osvedčené a efektívne

Rýchle a presné popisovanie

TruMark Série 6000 pozostáva z troch rozličných laserových špecialistov, ktorí majú jedno spoločné: vysoký výkon a vynikajúcu kvalitu lúča. Popisovacie lasery sú dostupné v rôznych vlnových dĺžkach – optimálne pre najrozličnejšie materiály. Vďaka tomu sú lasery skutočnými vysoko výkonnými nástrojmi. Možné je vytvárať extrémne oderuvzdorné a odolné popisy na kovy, plasty a keramiky. Vďaka vysokým výkonom špičiek pulzu a vysokej stabilite medzi pulzmi prispievajú popisovacie lasery TruMark Série 6000 ku krátkym dobám trvania procesu a najvyšším presnostiam popisovania. Okrem toho môžete pracovať pri mimoriadnej tepelnej stabilite a disponovať interným, softvérom riadeným rozostrovaním. Pritom je lasery možné jednoducho integrovať a vybaviť zasúvacím napájacím káblom.

Ten niečo odstráni

Vďaka vysokému strednému výkonu a energiám pulzov budete pracovať ešte produktívnejšie.

To je kvalita

VYnikajúce výsledky popisovania – jedno či na kov, keramiku alebo materiál s vysoko odrážavým povrchom

Jednoduchá integrácia

Vďaka pripojeniu Plug & Produce je možné ešte rýchlejšie spustiť Váš laser do prevádzky.

Pracuje flexibilne

Rozličné vlnové dĺžky a vysoké výkony špičky pulzu pre množstvo druhov materiálu

Vždy k dispozícii

Viac bezpečnosti vďaka oddeleniu optických a elektrických komponentov ako aj vďaka servisu na diaľku

Interné riadenie polohy ohniska

Umožňuje pomocou variabilného rozšírenia lúča rýchle posúvanie polohy ohniska

Dve popisovacie hlavy pre dvojnásobne rýchle popisovanie, TruMark Série 6000
Dvojnásobná rýchlosť popisovania

Vďaka vynikajúcim vlastnostiam tejto série môžete používať až dve skenerové optiky na jednu laserovú hlavu. Vďaka tomu môžete popisovať buď dvakrát tak rýchlo alebo z dvoch strán. Systémy Dual Head nastavujú latku v oblasti ultra rýchleho popisovania. Pritom si môžete zvoliť, či majú obidva skenery popisovať identické alebo rozličné popisy.

Robustne konštruovaný, TruMark Séria 6000
Robustná Technológia

Váš popisovací laser pracuje dokonca aj pri nepretržitej prevádzke a pri teplotách okolia až do 45 °C trvalo konštantne. Môžete sa dlhodobo spoľahnúť na extrémne krátke doby trvania procesov, najvyššiu presnosť popisovania a konštantnú kvalitu popisovania.

Popúšťanie pomocou TruMark Série 6000

Popúšťanie

Povrch obrobku sa sfarbí vďaka lokálnemu prívodu tepla. V závislosti od materiálu a prívodu energie sa mení popúšťacia farba. Povrch pritom ostane hladký – nemôžu sa usadzovať nečistoty.

Gravírovanie pomocou TruMark Série 6000

Gravírovanie

Pri gravírovaní odstráni laserový lúč časť základného materiálu, čím vytvorí priehlbinu na povrchu. Môže prebiehať po okrajoch strmo alebo po šikmine.

Zafarbenie obrobkov pomocou zariadenia TruMark Série 6000

Zafarbenie

Ak je vzájomne optimálne zladený materiál a vlnová dĺžka lasera, molekuly farbiva sa cielene sfarbia alebo vyblednú. Povrch pritom ostáva hladký. Popri kovových obrobkoch je možné pomocou popisovacích laserov TRUMPF obrábať aj organické látky ako drevo alebo kožu.

Povrchová úprava pomocou TruMark Série 6000

Opracovanie povrchu

Pomocou lasera je možné funkčne štruktúrovať alebo čistiť povrchy. Takto je možné odstrániť hrdzu, olej alebo vrstvy fosfátov ako príprava pre nasledujúce procesy.

Vytváranie štruktúr na povrchu pomocou TruMark Série 5000

Štruktúrované povrchy

Pomocou lasera je možné funkčne štruktúrovať alebo čistiť povrchy. Ak sa upraví štruktúra povrchu najmenšími vrstvami nataveného materiálu, je pri nezmenených vlastnostiach materiálu možné docieliť výrazne vyššie priľnavé účinky. Ak sa upraví po vytvorení mikro kopčekov štruktúra povrchu obrábaných dielcov zapadajúcich do seba, výrazne sa vylepšia klzné vlastnosti pri nezmenenom množstve maziva.

Úber materiálu pomocou TruMark Série 6000

Úber materiálu

Pri úbere materiálu sa čiastočne odstraňujú tenké krycie vrstvy viacvrstvových plastov, ktoré sú nanesené na základnom materiáli a ktoré sa farebne výrazne odlišujú. Tento postup napríklad umožní vytvoriť takzvaný dizajn deň-noc, ktorý nachádza uplatnenie okrem iného najmä v automobilovom priemysle.

Napeňovanie plastov pomocou lasera TruMark

Napenenie

Pri napeňovaní laser ohrieva plast tak, že dôjde ku krátkodobému procesu tavenia. Počas nasledujúceho procesu ochladenia sa uzatvoria malé plynové bublinky, na ktorých sa difúzne odráža dopadajúce svetlo. Pri tomto druhu popisovania laserom vzniká popis s prevýšením.

-/-
TruMark 6020
TruMark 6130
TruMark 6350
Parametre lasera    
Kvalita lúča (M²) < 1,2 < 1,2 < 1,5
Vlnová dĺžka 1064 nm 1064 nm 355 nm
Frekvencia sledu pulzov cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz
Min. priemer ohniska 28 μm pri ohniskovej vzdialenosti 100 mm 28 μm pri ohniskovej vzdialenosti 100 mm 21 μm pri ohniskovej vzdialenosti 100 mm
Max. veľkosť popisového poľa 290 mm x 290 mm pri ohniskovej vzdialenosti 420 mm 290 mm x 290 mm pri ohniskovej vzdialenosti 420 mm 215 mm x 215 mm pri ohniskovej vzdialenosti 330 mm
Konštrukcia    
Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 341 mm x 670 mm
Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm
Inštalácia    
Druh krytia IP54 IP54 IP54
Teplota okolia 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C

TruTops Mark

Popisovací softvér TruTops Mark uľahčuje popisovanie popisovacími lasermi TruMark tak ako je to len možné. Program TruTops Mark spája softvér na popisovanie, CAD editor, správu parametrov lasera a prípojok, programovanie procesov s QuickFlow a diagnostický nástroj. Máte pritom pod palcom všetky funkcie prostredníctvom intuitívne ovládanej ovládacej plochy. Pomocou CAD editora je možné jednoducho kresliť a rozmiestňovať grafické objekty. Databáza laserových parametrov Vám umožňuje opätovne využívať optimalizované parametre. Pomocou programovania procesov QuickFlow vytvoríte systémom "Pick-and-Drop" programy, ktoré riadia kompletný cyklus popisovania od začiatku až po koniec. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje odmerané analógové hodnoty ktoré zaznamenávajú jeho snímače.

Ďalšie doplnky pre TruMark Séria 6000 optimalizujú Váš výrobný proces a prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu nenáročnosti obsluhy.

Systém dvoch hláv TruMark Série 6000
Systém dvoch hláv

Systém s dvoma hlavami "Asynchronous Beam Switch 90°" (ABX 90°) umožňuje asynchrónne popisovanie s dvoma vysoko presnými jednotkami vychyľovania lúča. Pri tejto doplnkovej výbave sú polia popisovania vzájomne otočené o 90°. Takto je možné popisovať obrábané dielce z rôznych strán.

Pilotný laser lasera TruMark
Pilotný laser

Pomocou pilotného lasera sa pomocou laserovej diódy s viditeľným červeným svetlom simuluje obraz popisu. Vytvoríte si tak predstavu o výsledku popisovania a môžete ešte jednoduchšie umiestniť obrábaný dielec v poli popisovania.

Hľadáčik ohniska

Hľadáčik ohniska Vás vizuálne podporuje pri manuálnom nastavení správnej pracovnej vzdialenosti pre danú aplikáciu. Je použiteľný pre rozličné zobrazovacie optiky.

Prídavné zobrazovacie optiky

Pre všetky vlnové dĺžky zariadenia TruMark Série je k dispozícii množstvo zobrazovacích optík s najrozličnejšími ohniskovými vzdialenosťami. Vyberte si pre každú aplikáciu optimálnu kombináciu vlnovej dĺžky a veľkosti ohniska.

Mnohorakosť prípojok – pre jednoduchú integráciu

Prípojky rozhodujú o tom, aká je jednoduchá integrácia lasera do stroja alebo do výrobnej linky. Laser TruMark Série 5000 je možné pripojiť na sieť Profibus/Profinet/EtherCAT a z nej ho ovládať. Okrem toho je možné pripojiť externé zariadenia ako aj integrovať zákazníkovu automatizačnú techniku. Rozšírenie prípojok IOE ponúka po 16 prídavných digitálnych vstupov a výstupov ako aj 8 digitálnych vysoko rýchlostných vstupov a výstupov pre pripojenie externých zariadení a na integráciu do automatizačnej techniky.

Ovládacia sada

Ovládacia sada sa skladá z monitora a klávesnice s myšou. Sú optimálne navrhnuté podľa požiadaviek popisovania laserom.

V portfóliu pracovných staníc nájdete správny variant v závislosti od veľkosti obrobku a zložitosti Vašich aplikácií. Medzi nimi sú malé, kompaktné popisovacie stanice a zariadenia pre mimoriadne veľké obrábané dielce. Okrem toho využijete rôzne možnosti automatizácie.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s&nbsp;kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt