You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Spracovanie obrazu | TRUMPF
TRUMPF spracovanie obrazu, spoľahnite sa na Váš proces
TRUMPF spracovanie obrazu, spoľahnite sa na Váš proces
Senzorika

Spracovanie obrazu

Spoľahnite sa na Váš proces pomocou snímačov procesu TRUMPF.

Úplne bezpečne pomocou snímačov procesu TRUMPF!

Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine predídete výrobe chybných dielov. VisionLine automaticky rozpozná polohu dielca, odovzdá informáciu ďalej do riadenia a postará sa o to, aby sa zvar alebo popis vytvoril stále na správnom mieste. Ak chýba dielec alebo už bol obrobený, systém to takisto hneď rozpozná. Senzorika podporuje najrozličnejšie aplikácie - od zvárania, cez rezanie až po popisovanie. Takisto je veľmi jednoducho možná kontrola popísaného kódu alebo rozpoznanie textu (OCR). Za pomoci intuitívnej ovládacej plochy a preddefinovanej knižnice charakteristík sa veľmi jednoducho vytvorí integrácia VisionLine do výrobného procesu. Po niekoľkých pracovných krokoch môže operátor hneď spustiť výrobu.

Vysoko integrované riešenia z jednej dielne

Získajte na tom, že Vám TRUMPF ponúkne celý systém - od lasera až po senzoriku a poradenstvo k procesom

Zvýšenie schopnosti procesov

Zmenšite požiadavky na polohovanie obrábaného dielca bez zníženia kvality

Vytvorte to sami

Všetky zadania spracovania obrazu vytvorí zoraďovač sám – aj bez predchádzajúch vedomostí.

Transparentné a bezpečné

Kedykoľvek môžete uložiť obrazové súbory, aby bolo garantované spätné odsledovanie výroby dielcov.

Zváranie bodov pripojenia so spracovaním obrazu VisionLine

Zváranie bodov pripojenia so spracovaním obrazu VisionLine

Typickým príkladom aplikácie na spracovanie obrazu VisionLine je
rozpoznanie polohy bodov pripojenia v statoroch, ktoré sa používajú v elektromotoroch.

Zváranie obrábaných dielcov pre elektroniku

Systém na spracovanie obrazu rozpozná piny ktoré je potrebné zvariť. Napríklad pri elektronických riadiacich jednotkách, senzoroch a ovládačoch.

Zváranie spájaných spojov laserom

Zváranie spájaných spojov

Vďaka spracovaniu obrazu rozpoznáte miesta spojov pri zváraní výmenníkov tepla alebo pri koľaji sedadla a môžete ich zvariť na správnom mieste.

Popisovanie textu a kódu za pomoci spracovania obrazu VisionLine Mark

Popisovanie textu a kódu

Spracovanie obrazu VisionLine nájde pred procesom popisovania správnu polohu a po popisovaní skontroluje, či ich obsah ako aj kvalita zodpovedajú zadaniu.

Identifikácia polohy a kontrola obsahu pomocou VisionLine

Spracovanie obrazu VisionLine automaticky nájde, identifikuje a načíta polohu dielca a dokáže prečítať a vyhodnotiť obsah ako napr. čiarové kódy.

Popisovanie UDI

Označenie UDI v medicínskej technike

VisionLine umožňuje automatické alebo manuálne nastavenie polohy obsahu popisu, ako napríklad pre popis v súlade s UDI, vrátane dokumentácie.

TRUMPF GmbH * Co. KG

Kontrola kvality cez VisionLine

VisionLine ponúka funkciu automatického nastavenia ohniska lasera a samostatné nastavenie polohy kamery a lasera a umožňuje tak obrábanie laserom a kontrolu kvality na viacerých úrovniach.

Spracovanie obrazu pre úlohy rezania a zvárania
Spracovanie obrazu pre aplikácie popisovania
Konfigurácia   
Dostupné systémy TruLaser Cell 3000 TruMark Station 5000, TruMark Station 7000
Dostupné lasery TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse TruMark série 3000/5000, TruMicro Mark 2000, TruMark 6030 G2
Dostupné doplnkové výbavy Basic, Detect, Project
Adjust (TruLaser Cell 3000)
Adjust, Detect, Model, Code, OCR
Dostupné ohniskové vzdialenosti 150 / 200 mm (FocusLine Professional)
150 / 200 / 250 mm (WeldLine Modular)
150 / 200 / 250 / 300 mm (BEO D50)
200 / 300 mm (BEO D70)
255 / 345 / 450 mm (PFO 33-2)
255 / 450 mm (PFO 3D-2)
160 / 163 / 254 mm (TruMark)
Osvetlenie - Kundenseitig oder 2- / 4- Beleuchtungsleisten 1
Parameter   
Najmenšia načítateľná veľkosť modulu DMC - 30 μm
Podporované kódy - 1D kódy (BC412, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 14, GS1-128, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E)
2D kódy (maticový kód, QR kód, Aztec kód, PDF417 kód, MaxiCode)
1D a 2D kód, priemyselné triedenie
Podporované kroky - System Font (Arial, Calibri, Cambria, Courier, Times New Roman)
Machine Font (rôzne písma, ktoré nie sú súčasťou Windows, napr. OCR-A, OCR-B alebo Helvetica)
Žiadne oblúkové písma
Typ. doba spracovania obrazu 80 ms - 150 ms 200 ms
Typ. presnosť hľadania pracovného odstupu ± 50 μm s f = 150 mm (TruLaser Cell 3000) ± 50 μm (TruMicro Mark)
Typ. presnosť identifikácie polohy ± 20 μm v centre obrazu ± 20 μm v centre obrazu
Spracovanie obrazu pre úlohy rezania a zvárania

Spracovanie obrazu pre úlohy rezania a zvárania

Spracovanie obrazu zaznamenaného kamerou má pri aplikáciách
rezania a zvárania všetko pod dohľadom. Pomocou doplnkových výbav Basic, Detect a Project si vyberiete medzi jednoduchým sledovaním obrobku, rozpoznaním charakteristických znakov alebo rozšírením špecifickým podľa zákazníka. Pre TruLaser Cell 3000 je okrem toho k dispozícii doplnková výbava Adjust na automatické nastavenie pracovnej vzdialenosti.

Spracovanie obrazu pre aplikácie popisovania

Spracovanie obrazu pre aplikácie popisovania

Pri aplikáciách popisovania presviedča spracovanie obrazu svojimi mnohostrannými možnosťami. Pritom nie je podstatné, či kamera pozerá cez skenerovú šošovku alebo je nainštalovaná na boku, či sa používa jedna alebo dve kamery – možnosti sú široké. Pomocou doplnkových výbav Adjust, Detect, Model, Code a OCR si vyberiete medzi automatickým vyhľadaním pracovnej vzdialenosti, rozpoznaním charakteristických znakov, čítaním kódov ako aj kontrolou a rozpoznaním textu (OCR).

Spracovanie obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitálny kamerový záznam so zameriavacím nitkovým krížom v ohnisku lasera je vhodný na sledovanie obrobku a načítanie rozmerov dielca. Špeciálne výhody vyplývajú z používania VisionLine Basic v kombinácii so skenerovými optikami TRUMPF série PFO. Upravuje sa tu odsadenie medzi laserovým svetlom a pozorovacím svetlom mimo stredu poľa skenovania, tak aby pozícia ohniska zobrazená na zázname súhlasila so skutočnou pozíciou ohniska lasera.

Spracovanie obrazu VisionLine Adjust
VisionLine Adjust

Automatické nastavenie polohy ohniska automatizovane nastaví správnu vzdialenosť od obrobku. Tak ušetríte čas pri nastavovaní - postačuje jednoduché stlačenie tlačidla.

Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect
VisionLine Detect

Rozpoznanie hrany ponúka možnosť integrovať jednoduché rozpoznanie charakteristických znakov na obrobku pre korekciu jeho polohy vo výrobnom procese. Z knižnice predlôh je možné zvoliť vhodné rozpoznávacie charakteristiky (napr. škvrny, kružnice, čiary alebo priesečníky) pre mnohé prípady použitia.

VisionLine Model

Spracovanie obrazu umožňuje rozpoznanie načítaných geometrických charakteristík pre korekciu polohy na obrobku. Program na spracovanie obrazu je možné jednoducho integrovať do výrobného procesu. Dostatočné osvetlenie je možné zabezpečiť na želanie dostupnými osvetľovacími lištami, funkcia je teda zabezpečená aj v náročných priemyselných podmienkach.

Spracovanie obrazu VisionLine Trace
VisionLine Code

Vďaka spätnému prečítaniu popísaného 1D alebo 2D kódu sa presvedčíte, že je obsah popisu správny a čitateľný. Okrem prečítania kódu je možné skontrolovať aj jeho kvalitu.

Spracovanie obrazu VisionLine Trace Pro
VisionLine OCR

VisionLine OCR ponúka rozpoznanie znakov (OCR – Optical Character Recognition) a vyhodnotenie systémových a strojových fontov.

VisionLine Project
VisionLine Project

Pomocou doplnkového balíka služieb poskytuje TRUMPF kompletné riešenie pre zložité zadania spracovania obrazu. S výhradou úspešného vykonania štúdie vyrobiteľnosti nasleduje programovanie procesne stabilného programu na spracovanie obrazu vrátane podrobnej dokumentácie.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • VisionLine OCR funktioniert ohne Beleuchtung nicht korrekt. Bei kundenseitiger Beleuchtung muss eine ausreichende Beleuchtungsstärke durch geeignete LEDs in der Wellenlänge 850 nm, beziehungsweise 630 nm bei den Markiersystemen TruMark 3230 und TruMark 3330, sichergestellt werden.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt