Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Spracovanie obrazu pre úlohy rezania a zvárania
Spracovanie obrazu pre úlohy rezania a zvárania
Senzorika

Spracovanie obrazu pre úlohy rezania a zvárania

Spoľahnite sa na Váš proces pomocou snímačov procesu TRUMPF.

Úplne bezpečne pomocou snímačov procesu TRUMPF!

Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine predídete výrobe chybných dielov. Spracovanie obrazu zaznamenaného kamerou má pri aplikáciách rezania a zvárania všetko pod kontrolou. VisionLine automaticky rozpozná polohu dielca, odovzdá informáciu ďalej do riadenia a postará sa o to, aby sa zvar vytvoril stále na správnom mieste. Pomocou doplnkových výbav Basic, Detect a Project si vyberiete medzi jednoduchým sledovaním obrobku, rozpoznaním charakteristických znakov alebo rozšírením špecifickým podľa zákazníka. Spracovanie obrazu je k dispozícii pre laser s optikou tak ako balík na integrovanie ako aj pre systémy TruLaser Station a TruLaser Cell.

Vďaka intuitívnej ovládacej ploche a preddefinovanej knižnici charakteristík sa veľmi jednoducho vytvorí integrácia VisionLine do výrobného procesu. Po niekoľkých pracovných krokoch môže operátor hneď spustiť výrobu.

Vysoko integrované riešenia z jednej dielne

Získajte na tom, že Vám TRUMPF ponúkne celý systém - od lasera až po senzoriku a poradenstvo k procesom.

Zvýšenie schopnosti procesov

Zmenšite požiadavky na polohovanie obrábaného dielca bez zníženia kvality.

Vytvorte to sami

Knižnica charakteristík napomáha zoraďovačovi pri vytváraní vlastných úloh spracovania obrazu.

Transparentné a bezpečné

Kedykoľvek môžete uložiť obrazové súbory, aby bolo garantované spätné odsledovanie výroby dielcov.

Zváranie bodov pripojenia so spracovaním obrazu VisionLine

Zváranie bodov pripojenia so spracovaním obrazu VisionLine

Typickým príkladom aplikácie na spracovanie obrazu VisionLine je
Rozpoznanie polohy bodov pripojenia v statoroch, ktoré sa používajú v elektromotoroch.

Zváranie obrábaných dielcov pre elektroniku

Systém na spracovanie obrazu rozpozná piny ktoré je potrebné zvariť. Napríklad pri elektronických riadiacich jednotkách, senzoroch a ovládačoch.

Zváranie spájaných spojov laserom

Zváranie spájaných spojov

Vďaka spracovaniu obrazu rozpoznáte miesta spojov pri zváraní výmenníkov tepla alebo pri koľaji sedadla a môžete ich zvariť na správnom mieste.

TRUMPF GmbH * Co. KG

Kontrola kvality cez VisionLine

VisionLine ponúka funkciu automatického nastavenia ohniska lasera a samostatné nastavenie polohy kamery a lasera a umožňuje tak obrábanie laserom a kontrolu kvality na viacerých úrovniach.

Spracovanie obrazu pre úlohy rezania a zvárania
Konfigurácia  
Dostupné systémy TruLaser Cell 3000
Dostupné lasery TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse
Dostupné doplnkové výbavy Basic, Detect, Project
Adjust (TruLaser Cell 3000)
Dostupné ohniskové vzdialenosti 150 / 200 mm (FocusLine Professional)
150 / 200 / 250 mm (WeldLine Modular)
150 / 200 / 250 / 300 mm (BEO D50)
200 / 300 mm (BEO D70)
255 / 345 / 450 mm (PFO 33-2)
255 / 450 mm (PFO 3D-2)
Osvetlenie -
Parameter  
Typ. doba spracovania obrazu 80 ms - 150 ms
Typ. presnosť hľadania pracovného odstupu ± 50 μm s f = 150 mm (TruLaser Cell 3000)
Typ. presnosť identifikácie polohy ± 20 μm v centre obrazu
Spracovanie obrazu, VisionLine Basic

VisionLine Basic

Digitálny kamerový záznam so zameriavacím nitkovým krížom v ohnisku lasera je vhodný na sledovanie obrobku a načítanie rozmerov dielca. Špeciálne výhody vyplývajú z používania VisionLine Basic v kombinácii so skenerovými optikami TRUMPF série PFO. Upravuje sa tu odsadenie medzi laserovým svetlom a pozorovacím svetlom mimo stredu poľa skenovania, tak aby pozícia ohniska zobrazená na zázname súhlasila so skutočnou pozíciou ohniska lasera.

Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect

VisionLine Detect

Rozpoznanie hrany ponúka možnosť integrovať jednoduché rozpoznanie charakteristických znakov na obrobku pre korekciu jeho polohy vo výrobnom procese. Z knižnice predlôh je možné zvoliť vhodné rozpoznávacie charakteristiky (napr. škvrny, kružnice, čiary alebo priesečníky) pre mnohé prípady použitia.

VisionLine Project

VisionLine Project

Pomocou doplnkového balíka služieb poskytuje TRUMPF kompletné riešenie pre zložité zadania spracovania obrazu. S výhradou úspešného vykonania štúdie vyrobiteľnosti nasleduje programovanie procesne stabilného programu na spracovanie obrazu vrátane podrobnej dokumentácie.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

3D laserové obrábacie zariadenia TRUMPF
3D laserové obrábacie zariadenia

Režete 3D obrobky, profily alebo rúry? Ako priekopník v 3D obrábaní laserom ponúka TRUMPF pre Vaše aplikácie vhodné 3D laserové obrábacie zariadenia.

Obrábacie optiky

Vďaka stavebnicovému systému je možné obrábacie optiky TRUMPF prispôsobiť rozličným priestorovým podmienkam špecifickým podľa užívateľa.

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Rezanie, zváranie, popisovanie, opracovanie povrchov: Profitujte s produktmi TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladov nástroja laser.

Kontakt
Služby
Školenia Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring a analýza Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt