Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Technologický balík DepositionLine

Pre Vaše individuálne celkové riešenie

Kompletný balík pre Váš individuálny vstup do sveta laserového navárania

Takto vstúpite na nové trhy s laserovým naváraním – od povrchových úprav cez opravy až po 3D tlač: Technologický balík DepositionLine obsahuje okrem zdroja lúča a podávača prášku aj optiky a dýzy a vďaka svojej stavebnicovej konštrukcii je možné ho zostaviť individuálne pre Vaše riešenie OEM. Či už chcete vytvoriť špeciálne zariadenie špecifické pre výrobu Vášho koncového produktu laserovým naváraním, alebo chcete ako výrobca strojov a zariadení rozšíriť Váš strojový park o stroj na laserové naváranie - pomocou technologického balíka DepositionLine nájdete produkt ušitý na mieru podľa Vašich potrieb. Získajte vo firme TRUMPF kompetentného partnera, ktorý Vás podporí pri ďalšom vývoji portfólia Vašich produktov a je Vám nonstop k dispozícii svojou servisnou sieťou nachádzajúcou sa po celom svete.

Stavebnicová konštrukcia

Zostavte si technologický balík tak, aby celkovo vyhovoval Vášmu riešeniu OEM.

Overené v priemysle

Naše odolné zdroje laserového lúča a optiky sa používajú v mnohých odvetviach a preto sú mnohonásobne otestované.

Všetko z jednej dielne

Optimálne vzájomne zladené – vo firme TRUMPF dostanete kompletný balík obsahujúci zdroj lúča, podávač prášku, dýzy a optiky.

Spoľahlivý a kompetentný

Vďaka individuálnemu aplikačnému poradenstvu firmy TRUMPF a službám dostupným po celom svete sa môžete spoľahnúť na optimálne riešenie.

Laserové naváranie je generatívny výrobný proces pre kovy, ktoré je možné použiť pre najrozličnejšie aplikácie – od opráv až po generovanie. Pozrite si vo videu ako to presne funguje a aké možnosti Vám to ponúka.
Laserové zariadenia TRUMPF umožňujú vysoko rýchle laserové naváranie (HS LMD). Takto je možné vytvárať povrchové vrstvy na veľkoplošných obrobkoch rýchlosťou viac ako 250 centimetrov štvorcových za minútu.
Spoločne s firmou Netvision, našim partnerom pre softvér na skenovanie, predstavujeme reťazec procesov skenovania obrobkov, plánovania dráhy nástroja a následného laserového navárania pri opravách obrobkov. Podstatnou funkciou tu je o.i. integrované zameriavanie obrobku.
Disk sekačky s laserom naváranou geometriou

Nanášanie vrstiev na rezačku kukurice

Pre vylepšenie trvanlivosti a životnosti kosačiek sú komponenty opatrené procesom laserového navárania (LMD / Laser Metal Deposition) vrstvou tvrdého materiálu.

Laserové naváranie lopatky kompresora

Oprava lopatky kompresora

Ďalšou významnou oblasťou použitia laserového navárania sú opravy. Pretože pomocou generatívneho výrobného procesu odpadajú náklady na výrobu nového dielca v náročnom výrobnom procese.

Laserové naváranie pri piestoch, laserové naváranie

Ochrana pred opotrebovaním na pieste

Laserovým naváraním je možné vytvoriť na pieste efektívnu ochranu pred opotrebovaním. Ochranná vrstva ochraňuje drahé dielce pred opotrebovaním a opravami.

TRUMPF diskový laser TruDisk 8001

Zdroj laserového lúča

Ten správny výkon pre každú aplikáciu: V rámci technologického balíka je možné použiť rôzne verzie produktov diskového lasera TruDisk. Laser vyvíja a vyrába TRUMPF sám, na základe svojich dlhoročných skúseností v priemyselnom prostredí. Keďže je možné využívať viaceré výstupy lasera, zo zdroja lúča je možné ovládať viacero zariadení. Vďaka tomu budete profitovať z výrazne nižších základných investícií.

Zváracia optika

Našimi zváracími optikami jednoducho zaostríte laserový lúč na obrobok. Používajú sa pritom naše odolné a v priemysle osvedčené zaostrovacie optiky typovej rady BEO určené na laserové naváranie. Vybavené sú programovateľným motorickým zaostrovaním, vďaka ktorému je možné jednoducho nastavovať ohnisko v smere osi Z.

Obrázok produktu podávač prášku

Podávač prášku

Podávač prášku zabezpečuje efektívne dávkovanie a prísun kovového prášku zo zásobníka až k obrobku. Pritom máte na výber dva rôzne princípy prísunu prášku: vibračný dopravník alebo diskový dopravník.

Dýzy

Pomocou dýzy na prášok namierite prášok priamo na obrobok. Pomocou rôznych našich dýz je možné spracovávať najrozličnejšie aplikácie. K dispozícii sú koaxiálne dýzy pre najtenšie vytváranie stôp, trojlúčové dýzy pre väčšie hrúbky nanášania prášku a plnú schopnosť 3D obrábania, ako aj dýza Multijet pre vysoko rýchle laserové naváranie pre najväčšie miery nanášania na plochu.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto informácie by mohli zaujímať aj Vás

Technologický obrázok generatívneho laserového navárania
Laser Metal Deposition (LMD)

Pri laserovom naváraní vytvára laser na obrobku taveninu, v ktorom sa plynulo nanáša kovový prášok, ktorý sa natavuje. Týmto spôsobom je možné napríklad vykonávať opravy.

3D laserové obrábacie zariadenia TRUMPF
3D laserové obrábacie zariadenia

Režete 3D obrobky, profily alebo rúry? Ako priekopník v 3D obrábaní laserom ponúka TRUMPF pre Vaše aplikácie vhodné 3D laserové obrábacie zariadenia.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt