You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Technologický balík, kalenie laserom | TRUMPF

Technologický balík pre kalenie laserom, s reguláciou teploty

Rovnaká tvrdosť pri každom uhle

Trvalo konštantná tvrdosť, aj pri zložitých štruktúrach

Pomocou TRUMPF technologického balíka pre kalenie laserom zakalíte plochy flexibilne, s minimom deformácií a rovnomerne ako nikdy predtým. Integrovaná regulácia teploty reguluje výkon lasera nezávisle od miesta pôsobenia. Týmto sa zabráni hromadeniu tepla na hranách, otvoroch alebo kútoch obrobku a dosiahne sa rovnomerná hĺbka prekalenia pri definovanom stupni prekalenia. Vďaka technológii skenovania s vlastným pracovným poľom je možné flexibilne, s presnou teplotou a homogénne kaliť veľké plochy ale aj zložité geometrie obrobku. Ďalšia výhoda: Vďaka senzorike môžete dokumentovať Vaše výrobné procesy s možnosťou ich spätného odsledovania.

Kalenie zložitých plôch

Efektívne zabráňte hromadeniu tepla na hranách, otvoroch alebo rohoch obrobku.

Jednoducho integrovateľné

Regulátor teploty je umiestnený priamo v skeneri; konfigurácia sa vykonáva cez riadenie lasera.

Možnosť flexibilného použitia

Pomocou skenera veľmi jednoducho vytvoríte najrozličnejšie geometrie.

Kontrolovaná kvalita

Máte stále prehľad o kvalite, keďže je proces zobrazovaný a odchýlky je možné ihneď hlásiť.

Už žiadne dodatočné úpravy

Pri kalení pomocou lasera skrátite výrobný cyklus a urýchlite reťazec procesov.

Ekologická práca

V porovnaní s alternatívnymi postupmi šetríte pri kalení laserom energiu aj životné prostredie.

Nastaviteľný vačkový hriadeľ

Mechanicky vysoko namáhané plochy a hrany vačkového hriadeľa je možné kaliť za pomoci technologického balíka s reguláciou teploty.

Výbrus laserom kaleného obrobku s rôznymi plochami

Súčasné kalenie dvor rôznych plôch? Pomocou TRUMPF optického skenera PFO je možné simultánne obrábať rôzne plochy.

Ohraňovací nástroj kalený pomocou TruDiode

Laserom kalený ohraňovací nástroj

Pomocou technologického balíka môžete s presnou teplotou laserom kaliť vysoko namáhané miesta ohraňovacích nástrojov. Je to štandardom pri ohraňovacích nástrojoch TRUMPF, na zvýšenie životnosti a zároveň pre zmenšenie opotrebovania.

-/-
TruDisk 6001

TruDisk

Vďaka integrovanej aktívnej regulácii výkonu lasera sa s týmto vysoko výkonným zdrojom lúča môžete spoľahnúť stabilné procesy a opakovateľné výsledky. Všetky lasery TruDisk sa vyznačujú kompaktnou plochou inštalácie ako aj vysokou spoľahlivosťou a odolnosťou. Pre aplikácie kalenia laserom sú najvhodnejšie diskové lasery TruDisk v oblasti výkonov do 6kW.

Optika s pyrometrom (PFO 20-2 PO) a chladiacimi prvkami

Programovateľné zaostrovacie optiky rady PFO sú ideálnymi optikami pre diaľkové obrábanie. Keďže majú vlastné pracovné pole, kaliť je možné aj väčšie plochy povrchov bez toho, aby sa pohyboval obrobok alebo zaostrovacia optika. Vďaka integrovanej senzorike a riadeniu vytvoríte absolútne bezpečné procesy a stále dosiahnete excelentnú kvalitu.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Servis & Kontakt