Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Lokalizácia v reálnom čase (RTLS)

Systémy "Real Time Locating System" (RTLS) umožňujú sledovanie v pozície predmetov v reálnom čase a nové aplikácie ako transportné systémy bez obsluhy (FTS) resp. automaticky riadené dopravné zariadenie (AGV). No riešenia lokalizácie sú často ponúkane ako vlastný uzatvorený systém a preto ich nie je možné medzioperačne používať s inými riešeniami. No nie je to prípad TRUMPF-u: S našou podporou môžu integrátori alebo dodávatelia infraštruktúr ponúkať flexibilné ucelené riešenia lokalizácie v reálnom čase, ktoré sú založené na prvom otvorenom štandarde lokalizácie na svete. Pomocou našej systémovej infraštruktúry pripravenej na budúcnosť umožňujeme jednoduchú a cenovo výhodnú lokalizáciu v rámci omlox core zone. Vrátane hardvéru, softvéru, služieb a poradenstva.

Naše produkty

Softvér TRUMPF core zone

Softvér TRUMPF core zone generuje údaje o polohe RTLS z komunikácie ultra širokopásmovou technológiou medzi pevne nainštalovanými satelitmi a mobilnými identifikačnými prvkami (tagmi). Keďže je TRUMPF core zone kompatibilný tak s omlox air-interface, ako aj s omlox hub API, umožňuje plnú spoluprácu s inými aplikáciami a mobilnými identifikačnými prvkami (tagmi), ktoré sú kompatibilné s omlox-om.

Satelity / PCB / Blueprint

Satelity core zone umožňujú lokalizáciu pohybu ultra širokopásmovou technológiou na báze infraštruktúry. Tie sa inštalujú napríklad na strop alebo na stenu. Okrem kompletných satelitov so schránkami je možné, v závislosti od aplikácie, použiť aj PCB alebo ich blueprint. Vďaka tomu je možné integrovať riešenie ultra širokopásmovej technológie aj do jestvujúcich produktov.

Certifikovaný lokalizačný hardvér

V omlox core zone sa lokalizačné informácie zo zariadení s podporou ultra širokopásmovej technológie, ako napríklad mobilných identifikačných prvkov (tagov), transportných systémov bez obsluhy alebo snímačov lokalizujú v jednotnom súradnicovom systéme. TRUMPF ponúka tak kompletné a mobilné identifikačné prvky (tagy), ako aj ich elektroniku (PCB) ale aj vývojové blueprinty.

Poradenstvo pri integrovaní

TRUMPF podporuje integrátorov a dodávateľov infraštruktúr pri vývoji riešení RTLS kompatibilnými s omlox-om. Cielene poskytujeme naše skúsenosti a podporujeme integrátorov a dodávateľov infraštruktúr pri vývoji ich riešení pre koncových užívateľov. Okrem toho podporujeme tak pri vytváraní užívateľských riešení RTLS ako aj pri zostavovaní servisu, štruktúry odbytu a pri školeniach koncových užívateľov.

Chceli by ste ponúknuť Vašim zákazníkom lokalizačné riešenia kompatibilné s omlox-om? Skontaktuje sa s nami!

Dozviete sa viac o tom, ako vytvoríte s našou podporou flexibilné riešenia lokalizácie v reálnom čase. Naši odborníci Vám radi poradia.

Skontaktujte sa teraz

Čo je omlox?

omlox je prvý otvorený štandard lokalizácie na svete s cieľom vytvárať flexibilné riešenia lokalizácie v reálnom čase s komponentmi rôznych výrobcov, celkom bez náročného projektovania. omlox definuje rozhrania pre omlox core zone a pre omlox hub: Vďaka tomu je možné na jednej strane lokalizovať zariadenia na báze UWB (ultra širokopásmová technológia) najrozličnejších výrobcov v jednej lokalizačnej zóne a okrem toho komplexne zobrazovať informácie o polohe z doplnkových lokalizačných technológií.

Pozrite si viac

Aké výhody ponúka otvorený štandard omlox?

Prvý štandard lokalizácie na svete

omlox je súčasťou organizácie užívateľov Profibus Nutzerorganisation e.V. s viac ako 1600 členmi. TRUMPF a mnoho ďalších nezávislých partnerov z Európy, USA a Ázie aktívne ženú vpred nový štandard priemyselných technológií lokalizácie a vyvíjajú, podporujú a adaptujú ho.

Medzioperačný a otvorený

Riešenie lokalizácie sa ponúka ako otvorený systém a preto je ho možné medzioperačne kombinovať s aplikáciami kompatibilnými s omlox-om alebo s mobilnými identifikačnými prvkami (tagmi) partnerov alebo konkurentov.

Žiadne záväzky výrobcu

Ak sa zákazník rozhodol pre dodávateľa RTLS, často je pri výbere obmedzený na jeho riešenia. So štandardom omlox tomu tak nie je.

Minimálne nároky na vývoj

Začlenenie riešenia od iných dodávateľov je často drahé, z dôvodu individuálne naprogramovaného rozhrania. No nie s našim otvoreným štandardom.

Pre našich zákazníkov z automobilového a výrobného priemyslu sme dlhoročným partnerom v oblasti digitalizácie výroby prepojenú sieťou a logistiku. Infraštruktúru omlox core zone firmy TRUMPF je možné bez problémov skombinovať s našimi sieťami 5G Campus, vďaka čomu poskytuje skutočnú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Spoločne s firmou TRUMPF môžeme ponúknuť z prvej ruky maximálne flexibilné, vysoko presné a mimoriadne odolné riešenie lokalizácie.

Matthias Volk
Viceprezident Sales Automotive Deutsche Telekom pre firemných zákazníkov

Prečo je TRUMPF Tracking Technologies ideálnym partnerom pre dodávateľov lokalizačných riešení?

Skúsenosti v riešeniach zapojenia do siete

Profitujte z našich rozsiahlych skúseností, ktoré sme zozbierali počas celého vývoja omlox-u a v iných obchodných oblastiach týkajúcich sa inteligentných závodov Smart Factory a logistických riešení Smart Logistics.

Individuálne poradenstvo

Našim cieľom je poskytnúť Vám ako dodávateľovi kompletných riešení lokalizácie čo najlepšiu osobnú podporu pri začiatku používania štandardu omlox.

Zabezpečenie budúcnosti celého odvetvia

Vďaka podpore firmy TRUMPF uľahčíte krok Vašich zákazníkov k cenovo výhodnému digitalizovaniu a optimalizovaniu ich výroby.

Ucelený balík ušitý na mieru

TRUMPF ponúka softvér omlox core zone, vrátane príslušného hardvéru, služieb a poradenstva.

Chceli by ste ponúknuť Vašim zákazníkom lokalizačné riešenia kompatibilné s omlox-om? Skontaktuje sa s nami!

Dozviete sa viac o tom, ako vytvoríte s našou podporou flexibilné riešenia lokalizácie v reálnom čase. Naši odborníci Vám radi poradia.

Skontaktujte sa teraz

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zvládnutie prehľadnosti v Smart Factory vďaka lokalizácii v reálnom čase (RTLS)

TRUMPF ponúka riešenia lokalizácie kompatibilné s omlox-om pre Smart Factory a mnoho ďalších oblastí, ktoré si vyžadujú mať prehľad.

omlox – Míľnik pre podniky na ceste k revolúcii Priemysel 4.0

Pozrite si na internetovej stránke všetky novinky o omlox-e, otvorenom a interoperačnom štandarde, ktorý prináša revolúciu určovania polohy v reálnom čase.

Synapsenbild als Darstellung von Smart Factory
Smart Factory – mnoho ciest, jeden štandard lokalizácie

TRUMPF je Váš partner na ceste do Smart Factory, ktorá je dláždená otvoreným štandardom lokalizácie omlox. Až kým Vaša výroba nebude fungovať tak, ako si to želáte.

Kontakt
Odbyt TRUMPF Tracking Technologies
E-mail

Daniel Bossert
Riaditeľ pre kontakt so zákazníkmi (CCO) TRUMPF Tracking Technologies
E-mail

Michael Zweifel
Partnerský manažment TRUMPF Tracking Technologies
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt