Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Integrované riešenia VCSEL

Priemyselné riešenia VCSEL (kapsuly TO)

VCSEL s reguláciou polarizácie v hermeticky utesnenej kapsule TO

Integrované riešenia VCSEL

Priemyselné riešenia VCSEL (kapsuly TO)

Kapsula TO s integrovanou reguláciou teploty (TEC, termistor)

Jednorežimové VCSEL v hermeticky utesnenej kapsule TO umožňujú jednoduchú manipuláciu s laserovými diódami a sú vhodné pre prevádzku v náročných podmienkam okolia. Okrem toho je možný test burn-in, integrovaná zenerova dióda znižuje elektrostatický výboj laserových komponentov (ESD). K dispozícii sú rôzne vlnové dĺžky od 760 nm až do 940 nm.

Jednorežimové VCSEL s reguláciou polarizácie

Platforma jednorežimového VCSEL je konštruovaná pre extrémne nízku spotrebu elektrického prúdu a vysoký výstupný výkon. Blokovanie polarizácie dosiahne reguláciu polarizácie bez zníženia efektivity výkonu.

Hermeticky uzavretý blok VCSEL

Kapsula TO v ktorej je VCSEL, hermeticky utesňuje elektroniku vnútri bloku. Nedôjde k žiadnemu poškodeniu ani pri najnáročnejších podmienkach okolia.

S reguláciou teploty vďaka TEC a termistoru

Kapsula TO s integrovaným TEC je určená pre aplikácie, ktoré si vyžadujú veľký rozsah teplôt alebo spektrálnu stabilizáciu laserovej diódy. Pritom je možné presne regulovať teplotu lasera.

Dostupné v rôznych vlnových dĺžkach

K dispozícii sú verzie produktov s vlnovými dĺžkami od 760 nm až do 940 nm, vyladené podľa požiadaviek aplikácie.

Priemyselný dekodér pre vysoko presné nastavovanie polohy

Jednorežimové VCSEL sú mimoriadne vhodné na použitie v optických dekodéroch, pretože sú vybavené gaussovým tvarom profilu lúča a veľkou dĺžkou koherencie. Okrem toho sú hermeticky utesnené kapsuly TO mimoriadne vhodné na použitie v priemyselnom prostredí.

Priemyselné snímače rýchlosti a vzdialenosti

Kapsuly TO sú odolné pri používaní v priemyselnom prostredí. Používajú sa ako snímače rýchlosti a vzdialenosti pri rôznych materiáloch, okrem iného aj pri citlivých materiáloch, akými sú látky.

Snímače kyslíka (TDLAS)

Jednorežimové (single-mode) VCSEL v kapsule TO s TEC sú mimoriadne vhodné pre aplikácie TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy).

Verzie produktov na požiadanie s nasledujúcimi vlastnosťami:

Regulácia teploty

Kapsuly TO sú dostupné bez a s reguláciou teploty (kapsula TO s TEC a termistorom).

Rôzne vlnové dĺžky

Dostupné sú rôzne konfigurácie vlnových dĺžok, napr. 740 nm, 760 nm alebo 850 nm.

Polarizačne stabilné, integrované fotodiódy

Dostupné sú polarizačne stabilné jednorežimové VCSEL s monoliticky integrovanými fotodiódami.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Servis & Kontakt