Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Čip
Čip
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Jednorežimový VCSEL

Laserové diódy VCSEL ako čip pre veľkoobjemové aplikácie a špičkovo integrované snímače

Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Jednorežimový VCSEL

Malé 940 nm VCSEL-Array s gaussovým tvarom profilu lúča

TO46
TO46
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Jednorežimový VCSEL

VCSEL s hermeticky utesnenou schránkou TO46 pre náročné podmienky okolia

Jednorežimový VCSEL 850 mm TO46 s TEC, TRUMPF Photonic Components
Jednorežimový VCSEL 850 mm TO46 s TEC, TRUMPF Photonic Components
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Jednorežimový VCSEL

VCSEL so schránkou TO46 a integrovaným TEC pre veľké teplotné rozdiely

Jednorežimový VCSEL

Jednorežimové VCSEL sú vďaka svojim vylepšeným optickým vlastnostiam perfektnou voľbou pre náročné aplikácie senzoriky. Pozdĺžne a priečne módy vyššieho rádu sú potlačené vďaka inovatívnej konštrukcii čipov, zároveň je lineárne stabilná polarizácia.

Gaussov profil lúča

Absolútne symetrický a Gaussov profil lúča výrazne zjednodušuje optickú konštrukciu Vašej aplikácie.

Minimálna divergencia lúča

Opakovateľná divergencia uhla v rozsahu 20° (1/e2), alebo menšom, zjednodušuje vedenie lúča.

Minimálna spektrálna šírka

Laserová línia so spektrálnou šírkou typicky 100 MHz predurčuje tento laser na spektroskopické aplikácie.

Minimálny príkon

Príkon v oblasti niekoľko málo miliwattov umožňuje prevádzku batérií v mobilných aplikáciách.

Profil lúča

Vo vzdialenom poli je rozdelenie intenzity jednorežimového VCSEL perfektne gaussovho tvaru

Charakteristika LIVT

Minimálne prahové prúdy a lineárny výkon vo veľkom rozsahu teplôt uľahčujú definovanie vhodného prevádzkového bodu

Spektrum

Módy vysokého rádu sú výrazne potlačené, spektrum je extrémne úzkopásmové

Optický kódovač pre vysoko presné polohovanie

Single-Mode VCSEL sú vďaka svojmu Gaussovému profilu lúča, vďaka svojmu nízkemu príkonu, veľkej dĺžke koherencie ako aj vynikajúcej spoľahlivosti perfektné pri nasadení v optických kódovačoch.

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) grafika, TRUMPF Photonic Components

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)

Vďaka minimálnej teplotnej závislosti der emisnej vlnovej dĺžky (0.06 nm/K) a úzkopásmovej spektrálnej emisii typicky 100 MHz sú teplotne stabilizované jednorežimové VCSEL mimoriadne vhodné ako referencia vlnových dĺžok pre spektrometer FTIR.

Snímače kyslíka

Jednorežimové (single-mode) VCSEL sú mimoradne vhodné pre aplikácie TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Systémy TDLAS profitujú z úzkej šírky línie a jemnej ovládateľnosti, ktorú ponúkajú jednorežimové VCSEL s TEC.

Vysoko presná hĺbková senzorika

Jednorežimové (single-mode) VCSEL-Array sú mimoradne vhodné pre vysoko presné aplikácie ToF (Time-of-Flight). Lineárne merania hĺbky v rozsahu niekoľkých metrov až do 0 mm je možné vykonávať pomocou jednorežimových (single-mode) VCSEL-Array.

Čip

Ponúkame túto laserovú diódu ako čip pre veľkoobjemové aplikácie a špičkovo integrované snímače. Pritom sú laserové diódy dodávané čipy na páske. Predpokladom takéhoto formátu dodania je pick&place resp. proces die-bonding na spracovanie laserových diód.

Malý 940 nm VCSEL-Array s gaussovým tvarom profilu lúča

12 emitorov mini jednorežimového (single-mode) VCSEL-Array pre vysoko presné snímače Time-of-Flight. VCSEL-Array s gaussovým tvarom profilu lúča a krátkymi časmi vzostupu a pádu.

TO46

VCSEL v hermeticky tesnom telese TO46 umožňujú jednoduchú manipuláciu laserových diód a sú vhodné pre prevádzku v náročných podmienkam okolia. Okrem toho je možný test burn-in, integrovaná zenerova dióda znižuje citlivosť ESD.

TO46 s TEC

Balík s integrovaným tepelným čerpadlom (TEC) je vhodný pre aplikácie, ktoré si vyžadujú veľké intervaly teplôt, alebo ktorých predpokladom je spektrálna stabilizácia laserovej diódy. Peltierov článok umožňuje na základe odporu NTC presne regulovať teplotu lasera, kondenzácia je vďaka hermeticky uzatvorenému telesu na VCSEL vylúčená.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt