Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Jednorežimový VCSEL, 850 nm
Jednorežimový VCSEL, 850 nm
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Jednorežimový VCSEL

Laserové diódy VCSEL ako čip pre veľkoobjemové aplikácie a špičkovo integrované snímače

Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Jednorežimový VCSEL

Malé 940 nm VCSEL-Array s gaussovým tvarom profilu lúča

Jednorežimový VCSEL 850 mm TO46 s TEC, TRUMPF Photonic Components
Jednorežimový VCSEL 850 mm TO46 s TEC, TRUMPF Photonic Components
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Jednorežimový VCSEL

VCSEL s hermeticky utesnenou schránkou TO a voliteľne vstavaným TEC pre náročné podmienky prostredia

Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Jednorežimový VCSEL

VCSEL s integrovanou fotodiódou na zachytávanie odrážajúcich sa signálov.

Jednorežimový VCSEL

Jednorežimové VCSEL sú vďaka svojim vylepšeným optickým vlastnostiam perfektnou voľbou pre náročné aplikácie senzoriky. Pozdĺžne a priečne módy vyššieho rádu sú potlačené vďaka inovatívnej konštrukcii čipov, zároveň je lineárne stabilná polarizácia.

Gaussov profil lúča

Absolútne symetrický a Gaussov profil lúča výrazne zjednodušuje optickú konštrukciu Vašej aplikácie.

Minimálna divergencia lúča

Opakovateľná divergencia uhla v rozsahu 20° (1/e2), alebo menšom, zjednodušuje vedenie lúča.

Minimálna spektrálna šírka

Laserová línia so spektrálnou šírkou typicky 100 MHz predurčuje tento laser na spektroskopické aplikácie.

Minimálny príkon

Príkon v oblasti niekoľko málo miliwattov umožňuje prevádzku batérií v mobilných aplikáciách.

Profil lúča

Vo vzdialenom poli je rozdelenie intenzity jednorežimového VCSEL perfektne gaussovho tvaru

Charakteristika LIVT

Minimálne prahové prúdy a lineárny výkon vo veľkom rozsahu teplôt uľahčujú definovanie vhodného prevádzkového bodu

Spektrum

Módy vysokého rádu sú výrazne potlačené, spektrum je extrémne úzkopásmové

Obrázok samomiešajúcej interferenčnej technológie
Samomiešajúca interferenčná technológia (SMI)

Jednorežimové VCSEL s integrovanou fotodiódou umožňujú technológiu SMI. Pri osvedčenom postupe merania zachytáva optický rezonátor odraz laserového lúča a zmiešava ho so svetlom v rezonátore. Integrovaná fotodióda pritom meria odchýlku výkonu vyvolanú interferenciou. Systém z rozdielu frekvencií vypočíta rýchlosť pohybu. Z modulácie vlnovej dĺžky sa dá odvodiť smer pohybu cieľového objektu.

Optický kódovač pre vysoko presné polohovanie

Single-Mode VCSEL sú vďaka svojmu Gaussovému profilu lúča, vďaka svojmu nízkemu príkonu, veľkej dĺžke koherencie ako aj vynikajúcej spoľahlivosti perfektné pri nasadení v optických kódovačoch.

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) grafika, TRUMPF Photonic Components

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)

Vďaka minimálnej teplotnej závislosti der emisnej vlnovej dĺžky (0.06 nm/K) a úzkopásmovej spektrálnej emisii typicky 100 MHz sú teplotne stabilizované jednorežimové VCSEL mimoriadne vhodné ako referencia vlnových dĺžok pre spektrometer FTIR.

Snímače kyslíka

Jednorežimové (single-mode) VCSEL sú mimoradne vhodné pre aplikácie TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Systémy TDLAS profitujú z úzkej šírky línie a jemnej ovládateľnosti, ktorú ponúkajú jednorežimové VCSEL s TEC.

Vysoko presná hĺbková senzorika

Jednorežimové (single-mode) VCSEL-Array sú mimoradne vhodné pre vysoko presné aplikácie ToF (Time-of-Flight). Lineárne merania hĺbky v rozsahu niekoľkých metrov až do 0 mm je možné vykonávať pomocou jednorežimových (single-mode) VCSEL-Array.

Priemyselné snímače rýchlosti a vzdialenosti

Kapsuly TO sú odolné pri používaní v priemyselnom prostredí. Používajú sa ako snímače rýchlosti a vzdialenosti pri rôznych materiáloch, okrem iného aj pri citlivých materiáloch, akými sú látky.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Parametre lasera        
Druh lasera Jednorežimový Jednorežimový Jednorežimový Jednorežimový
Vlnová dĺžka 850 nm 940 nm 850 nm 760, 763, 850 nm
Výstupný výkon (min.) 2 mW 13,5 mW 0,3 mW -
Výstupný výkon (max.) 2,5 mW 25 mW 0,75 mW -
Počet zón 1 Kus 12 Kus 2 Kus 1 Kus
Efektívnosť stúpania (pri izbovej teplote) 0.5 - 1 W/A 0,9 W/A - -
Laser triedy 3B 3B 3B 3B
Optika        
Optický prvok - - s kontrolou polarizácie TO balík s integrovanou optikou
Prúd        
Prúdové napätie (pri 25 mA a izbovej teplote) 2,6 V 2,6 V 1.7 - 2.4 V -
Prahový prúd (pri izbovej teplote) 2 mA 3,6 mA 0.2 - 1.0 mA -
Veľkosť        
Rozmer - šírka 200 μm 187 μm 165 μm -
Rozmer - výška 200 μm 187 μm 165 μm -
Rozmer - hĺbka 99 μm 99 μm 130 μm -
Jednorežimový VCSEL, 850 nm

850 nm čip

850 nm čip ponúka vysoký výstup pri súčasne nízkej spotrebe prúdu. Čip sa hodí pre vysokoobjemové a vysoko integrované aplikácie. Laserové diódy sa dodávajú ako čipy na páske. Predpokladom takéhoto formátu dodania je pick&place resp. proces die-bonding na spracovanie laserových diód.

Malý 940 nm VCSEL-Array s gaussovým tvarom profilu lúča

12 emitorov mini jednorežimového (single-mode) VCSEL-Array pre vysoko presné snímače Time-of-Flight. VCSEL-Array s gaussovým tvarom profilu lúča a krátkymi časmi vzostupu a pádu.

850 nm ViP (VCSEL s integrovanou fotodiódou)

850 nm ViP (VCSEL s integrovanou fotodiódou)

Integrované riešenie VCSEL ViP je vybavené fotodiódou, ktorá je priamo integrovaná do VCSEL, aby sa odrážajúce sa signály zachytávali na ďalšie spracovanie. Patentované riešenie tým podporuje samomiešajúca interferenčná technológia, skrátene SMI. SMI je osvedčený postup optického merania pre aplikácie v priemyselnej senzorike alebo aj spotrebnej elektronike.

760 nm – 766 nm VCSEL

VCSEL s emitorom dodávajú na každom výstupe 0,3 mW. VCSEL v oblasti vlnových dĺžok medzi 760 nm a 766 nm sú vhodné na meranie kyslíka a senzoriku plynov. Komponenty VCSEL sa nachádzajú v TO puzdrách kvôli jednoduchej manipulácii a integrácii.

Puzdrá TO

VCSEL v hermeticky utesnenej kapsule TO umožňujú jednoduchú manipuláciu s laserovými diódami a sú vhodné pre prevádzku v náročných podmienkach okolia. Okrem toho je možný test burn-in, integrovaná zenerova dióda znižuje citlivosť ESD.

TO s TEC

Balík TO s integrovaným tepelným čerpadlom (TEC) je vhodný pre aplikácie, ktoré si vyžadujú veľké intervaly teplôt, alebo ktorých predpokladom je spektrálna stabilizácia laserovej diódy. Peltierov článok umožňuje na základe odporu NTC presne regulovať teplotu lasera, kondenzácia je vďaka hermeticky uzatvorenému telesu na VCSEL vylúčená.

Kontrola polarizácie

Jednorežimové VCSEL so stabilnou, pokročilou, lineárnou polarizáciou zlepšujú kvalitu osvetlenia a rozlíšenie pri náročných 3D aplikáciách osvetlenia.

Povrchová mriežka umožňuje stabilnú polarizáciu a leptá sa priamo do arzenidu gália (GaAs). Na základe optimalizovaného dizajnu mriežky dosahujú polarizované VCSEL takmer 100 % účinnosť v porovnaní s nepolarizovanými VCSEL. Spoločnosť TRUMPF vyvinula patentovanú technológiu VCSEL so stabilnou polarizáciou pre veľkosériové aplikácie.

Jestvuje aj možnosť dvojitej polarizácie, takže sú v jednom VCSEL integrované dva polarizačné smery.

Balíky TO

Jednorežimové VCSEL v hermeticky utesnenej kapsule TO umožňujú jednoduchú manipuláciu s laserovými diódami a sú vhodné pre prevádzku v náročných podmienkam okolia. Na želanie sú produkty vybavené aj reguláciou teploty (TEC, termistor).

Integrovaná fotodióda

VCSEL s integrovanou fotodiódou (ViP) umožňujú zachytávanie odrazených signálov kvôli ich ďalšiemu spracovaniu. Patentované riešenie tým podporuje samomiešajúca interferenčná technológia, skrátene SMI. SMI je osvedčený postup optického merania pre aplikácie v priemyselnej senzorike alebo v spotrebnej elektronike.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Priemyselné riešenia VCSEL (kapsuly TO)

VCSEL v hermeticky utesnenej kapsule TO umožňujú jednoduchú manipuláciu s laserovými diódami a sú vhodné pre prevádzku v náročných podmienkam okolia. 

História úspechu firmy SICK AG

Zistite, ako firma SICK AG – špecialista na priemyselné riešenia senzorov – vytvoril bezkontaktné meranie vo výrobných zariadeniach pomocou TRUMPF diód VCSEL vhodné pre masové využitie.

Optické snímače pre použitie v priemysle

Optické snímače na báze technológie VCSEL zohrávajú dôležitú úlohu v priemyselnom prostredí. VCSEL sa zameriavajú na aplikácie, akými sú snímače prítomnosti kyslíka, snímače vlhkosti, snímače polohy alebo bezdotykové snímače, pretože sú  spoľahlivými a vysoko výkonnými zdrojmi lúča pre aplikácie priemyselných snímačov.

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt