You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Jednorežimový VCSEL (850 nm) | TRUMPF
Čip
Čip
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

850 nm jednorežimový VCSEL

Rozšírená jednorežimová technológia

TO46
TO46
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

850 nm jednorežimový VCSEL

Rozšírená jednorežimová technológia

Single-Mode VCSEL 850 mm TO46 with TEC, TRUMPF Photonic Components
Single-Mode VCSEL 850 mm TO46 with TEC, TRUMPF Photonic Components
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

850 nm jednorežimový VCSEL

Rozšírená jednorežimová technológia

850 nm jednorežimový VCSEL

850 nm jednorežimové VCSEL sú vďaka svojim vylepšeným optickým vlastnostiam perfektnou voľbou pre náročné aplikácie senzoriky. Pozdĺžne a priečne módy vyššieho rádu sú potlačené vďaka inovatívnej konštrukcii čipov, zároveň je lineárne stabilná polarizácia.

Gaussov profil lúča

Absolútne symetrický a Gaussov profil lúča výrazne zjednodušuje optickú konštrukciu Vašej aplikácie.

Minimálna divergencia lúča

Opakovateľná divergencia uhla v rozsahu 20° (1/e2) zjednodušuje vedenie lúča.

Minimálna spektrálna šírka

Laserová línia so spektrálnou šírkou typicky 100 MHz predurčuje tento laser na spektroskopické aplikácie.

Minimálny príkon

Príkon v oblasti niekoľko málo miliwattov umožňuje prevádzku batérií v mobilných aplikáciách.

Profil lúča

Vo vzdialenom poli je rozdelenie intenzity jednorežimového VCSEL perfektne gaussovho tvaru

Charakteristika LIVT

Minimálne prahové prúdy a lineárny výkon vo veľkom rozsahu teplôt uľahčujú definovanie vhodného prevádzkového bodu

Spektrum

Módy vysokého rádu sú výrazne potlačené, spektrum je extrémne úzkopásmové

Optický kódovač pre vysoko presné polohovanie

Single-Mode VCSEL sú vďaka svojmu Gaussovému profilu lúča, vďaka svojmu nízkemu príkonu, veľkej dĺžke koherencie ako aj vynikajúcej spoľahlivosti perfektné pri nasadení v optických kódovačoch.

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) grafika, TRUMPF Photonic Components

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)

Vďaka minimálnej teplotnej závislosti der emisnej vlnovej dĺžky (0.06 nm/K) a úzkopásmovej spektrálnej emisii typicky 100 MHz sú teplotne stabilizované jednorežimové VCSEL mimoriadne vhodné ako referencia vlnových dĺžok pre spektrometer FTIR.

Čip

Ponúkame túto laserovú diódu ako čip pre veľkoobjemové aplikácie a špičkovo integrované snímače. Pritom sú laserové diódy dodávané čipy na páske. Predpokladom takéhoto formátu dodania je pick&place resp. proces die-bonding na spracovanie laserových diód.

TO46

VCSEL v hermeticky tesnom telese TO46 umožňujú jednoduchú manipuláciu laserových diód a sú vhodné pre prevádzku v náročných podmienkam okolia. Okrem toho je možný test burn-in, integrovaná zenerova dióda znižuje citlivosť ESD.

TO46 s TEC

Balík s integrovaným tepelným čerpadlom (TEC) je vhodný pre aplikácie, ktoré si vyžadujú veľké intervaly teplôt, alebo ktorých predpokladom je spektrálna stabilizácia laserovej diódy. Peltierov článok umožňuje na základe odporu NTC presne regulovať teplotu lasera, kondenzácia je vďaka hermeticky uzatvorenému telesu na VCSEL vylúčená.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Downloads
Servis & Kontakt