You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Viacrežimový VCSEL (Siren) | TRUMPF
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

940nm viacrežimový VCSEL

Super fast Laserpulsing

940nm viacrežimový VCSEL

940nm viacrežimový VCSEL je infračervený zdroj lúča pre mobilné spotrebiteľské aplikácie. Vďaka kompaktným rozmerom je možné použitie laserovej diódy v špičkovo integrovaných senzoroch. Kvôli výkonovej triede ako aj charakteristike odrazeného lúča je táto laserová dióda vhodná pre snímače regulácie vzdialenosti Time-of-Flight.

Emisia svetla zo 4 výstupov (mesa)

4 paralelne činné výstupy (mesa) prispievajú k redundancii a zvyšujú prevádzkovú bezpečnosť.

940nm emisia svetla

Setlo pri 940nm nie je možné zachytiť ľudským okom.

Krátka doba nábehu/pádu

Profitujte z veľmi rýchlej impulznej prevádzky vďaka krátkym dobám nábehu a pádu.

Snímač regulácie vzdialenosti

Kompaktná 940nm laserová dióda je veľmi vhodná pre množstvo aplikácií, ako Proximity alebo Laser focussing v mobilných telefónoch.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.
Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Downloads
Servis & Kontakt