Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

940nm viacrežimový VCSEL

Super fast Laserpulsing

940nm viacrežimový VCSEL

940nm viacrežimový VCSEL je infračervený zdroj lúča pre mobilné spotrebiteľské aplikácie. Vďaka kompaktným rozmerom je možné použitie laserovej diódy v špičkovo integrovaných senzoroch. Kvôli výkonovej triede ako aj charakteristike odrazeného lúča je táto laserová dióda vhodná pre snímače regulácie vzdialenosti Time-of-Flight.

Emisia svetla zo 4 výstupov (mesa)

4 paralelne činné výstupy (mesa) prispievajú k redundancii a zvyšujú prevádzkovú bezpečnosť.

940nm emisia svetla

Setlo pri 940nm nie je možné zachytiť ľudským okom.

Krátka doba nábehu/pádu

Profitujte z veľmi rýchlej impulznej prevádzky vďaka krátkym dobám nábehu a pádu.

Snímač regulácie vzdialenosti

Kompaktná 940nm laserová dióda je veľmi vhodná pre množstvo aplikácií, ako Proximity alebo Laser focussing v mobilných telefónoch.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.
Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Downloads
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.