Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Viacrežimový VCSEL

940 nm viacrežimový VCSEL

Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Viacrežimový VCSEL

VCSEL-Array s náhodným vzorom bodu pri 940 nm

VCSEL s integrovanou Backside Optics
VCSEL s integrovanou Backside Optics
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Viacrežimový VCSEL

ViBO (VCSEL s integrovanou Backside Optics)

Viacrežimová VCSEL kontrola polarizácie
Viacrežimová VCSEL kontrola polarizácie
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Viacrežimový VCSEL

Lineárna polarizácia zlepšuje kvalitu osvetlenia a rozlíšenie pri náročných 3D aplikáciách osvetlenia

Viacrežimový VCSEL

Viacrežimové VCSEL sú infračervené zdroje lúča pre mobilné spotrebiteľské aplikácie. Vďaka kompaktným rozmerom je možné použitie laserových diód v špičkovo integrovaných senzoroch. Kvôli výkonovej triede ako aj charakteristike odrazeného lúča sú tieto laserové diódy vhodné pre snímače regulácie vzdialenosti Time-of-Flight.

Emisia svetla z jedného alebo viacerých výstupov (mesa)

Paralelne činné výstupy (mesa) prispievajú k redundancii a zvyšujú prevádzkovú bezpečnosť.

940 nm emisia svetla

Svetlo pri 940 nm nie je možné zachytiť ľudským okom.

Krátka doba nábehu/pádu

Profitujte z veľmi rýchlej impulznej prevádzky vďaka krátkym dobám nábehu a pádu.

Mimoriadna spoľahlivosť

Takmer dve miliardy VCSEL v nasadení bez akéhokoľvek výpadku.

Viacrežimová VCSEL kontrola polarizácie
Kontrola polarizácie

Viacrežimové VCSEL so stabilnou, pokročilou, lineárnou polarizáciou zlepšujú kvalitu osvetlenia a rozlíšenie pri náročných 3D aplikáciách osvetlenia, napríklad v OLED displejoch.
Povrchová mriežka umožňuje stabilnú polarizáciu a leptá sa priamo do arzenidu gália (GaAs). Na základe optimalizovaného dizajnu mriežky dosahujú polarizované VCSEL takmer 100 % účinnosť v porovnaní s nepolarizovanými VCSEL. Spoločnosť TRUMPF vyvinula patentovanú technológiu VCSEL so stabilnou polarizáciou pre veľkosériové aplikácie.

Snímač regulácie vzdialenosti

Kompaktná 940 nm laserová dióda je veľmi vhodná pre množstvo aplikácií, ako Proximity alebo Laser focussing v mobilných telefónoch.

LiDAR

VCSEL-Array sú mimoradne vhodné pre aplikácie LiDAR. Minimálne časy vzostupu a pádu optických pulzov umožňujú ultra krátke pulzy s vysokými maximálnymi výkonmi. Adresovateľnosť rôznych segmentov na VCSEL-Array môže výrazne vylepšiť výkon systému.

Štruktúrované svetlo

Štruktúrované aplikácie svetla je možné ako zdroj lúča dobre adresovať pomocou VCSEL-Array. Spracovanie na úrovni doštičiek s najmodernejšími polovodičovými obrábacími zariadeniami umožňuje najmenšie odstupy a individuálne usporiadanie emitorov.

Osvit

Viacrežimové (multi-mode) VCSEL-Array sú perfektné zdroje lúča pre IR osvit. Minimálna spektrálna šírka a vynikajúci výkon v teplotnom rozsahu umožňujú veľmi dobré výkony systému.

Mobilný telefón s displejom OLED

OLED displeje

VCSEL so stabilnou a lineárnou polarizáciou zlepšujú kvalitu osvetlenia a rozlíšenie pri náročných 3D aplikáciách osvetlenia, napríklad v OLED displejoch.

Senzory v kabíne

Monitorovanie vodiča, sledovanie vnútorného priestoru a rozpoznávanie gest podporuje autonómne riadenie vozidla a zvyšuje bezpečnosť. Na to sú ako zdroj lúča mimoriadne vhodné najmä VCSEL, pretože sú efektívne, úzkopásmové a tepelne stabilné.

Parametre lasera          
Druh lasera Viacrežimový Viacrežimový Viacrežimový Viacrežimový Viacrežimový
Vlnová dĺžka 940 nm 940 nm 940 nm 850 / 940 nm 940 nm
Výkon lasera (pri 25 mA a izbovej teplote) - 1,8 W 9 W - -
Výstupný výkon (min.) 8 mW 2 mW - - -
Výstupný výkon (max.) 17 mW 2,25 mW - - -
Počet zón 4 Kus 1121 Kus - - -
Efektívnosť stúpania (pri izbovej teplote) - 1 W/A - - -
Laser triedy 3B 3B 3B 3B 3B
Optika          
Optický prvok - - Monoliticky integrované mikrooptické prvky - -
Prúd          
Prúdové napätie (pri 25 mA a izbovej teplote) 25 V 2,5 V - - -
Prahový prúd (pri izbovej teplote) 3,5 mA 200 mA - - -
Veľkosť          
Rozmer - šírka 150 μm 784 μm 1241 μm - -
Rozmer - výška 150 μm 704 μm 938 μm - -
Rozmer - hĺbka 150 μm 100 μm 190 μm - -

940 nm viacrežimový VCSEL

Mini viacrežimový VCSEL-Array šo štyrmi emitormi pre aplikácie Time-of-Flight.

VCSEL-Array s náhodným vzorom bodu pri 940 nm

VCSEL-Array pre štruktúrované svetelné systémy. Konštrukcia emitora s náhodným rozptylom pre pokročilé aplikácie so štruktúrovaným svetlom.

Viacrežimová VCSEL kontrola polarizácie

940 nm viacrežimové VCSEL s kontrolou polarizácie

Polarizačne stabilný 940 nm viacrežimový VCSEL má dve emisné zóny, ktoré generujú optický výkon 8 mW. Stabilná a lineárna polarizácia zlepšuje kvalitu osvetlenia a rozlíšenie náročných 3D aplikácií osvetlenia.

Obrázok produktu ViBO vpredu

ViBO

ViBO je skratka pre VCSEL with integrated Backside Optics. Pritom sa jedná o pokrokovú, cenovo efektívnu a jednoducho integrovateľnú technológiu VCSEL-Array s monoliticky integrovanými mikro-optickými prvkami. Táto platforma ponúka 5-násobne menší pôdorys oproti iným zbaleným riešeniam VCSEL. Integrované optiky okrem toho poskytujú zabudovaný systém bezpečný pre oči a to počas celého výrobného cyklu. Riešenia ViBO sú mimoriadne zaujímavé pre 3D senzorické aplikácie z oblasti spotrebnej elektroniky, automobilov a ďalších sektorov priemyslu.

Veľký 850 nm alebo 940 nm viacrežimový VCSEL

Veľký 850 nm alebo 940 nm viacrežimový VCSEL

VCSEL je k dispozícii ako 850 nm alebo 940 nm viacrežimový VCSEL. Hodí sa na celoplošné aplikácie osvetlenia, keďže sa laserové svetlo rozptyľuje. Výstupný výkon zahŕňa podľa prevádzkového režimu 4 – 8 W.

Menší 940 nm viacrežimový VCSEL

Malý 940 nm viacrežimový VCSEL sa hodí na celoplošné aplikácie osvetlenia, keďže sa laserové svetlo rozptyľuje. Výstupný výkon zahŕňa podľa prevádzkového režimu 1 – 2 W.

940 nm viacrežimové VCSEL s dvojitou kontrolou polarizácie

Polarizačne stabilné 940 nm viacrežimové VCSEL disponujú emisnými zónami s ortogonálnou kontrolou polarizácie. Nastavenie plôch "mesa" na 0° a 90° umožňuje dvojitú polarizáciu vo VCSEL. Pritom je možné individuálne ovládať obidva polarizačné smery. Stabilná a lineárna polarizácia zlepšuje kvalitu osvetlenia náročných 3D aplikácií osvetlenia. V kombinácii s polarizačne citlivými optikami je možné vytvoriť viacnásobné koncepcie napríklad rozptýleného alebo bodového osvetlenia.

Kontrola polarizácie

Viacrežimové VCSEL so stabilnou, pokročilou, lineárnou polarizáciou zlepšujú kvalitu osvetlenia a rozlíšenie pri náročných 3D aplikáciách osvetlenia, napríklad v OLED displejoch.

Povrchová mriežka umožňuje stabilnú polarizáciu a leptá sa priamo do arzenidu gália (GaAs). Na základe optimalizovaného dizajnu mriežky dosahujú polarizované VCSEL takmer 100 % účinnosť v porovnaní s nepolarizovanými VCSEL. Spoločnosť TRUMPF vyvinula patentovanú technológiu VCSEL so stabilnou polarizáciou pre veľkosériové aplikácie.

Jestvuje aj možnosť dvojitej polarizácie, takže sú v jednom VCSEL integrované dva polarizačné smery.

Viac uzlové VCSEL

Viac uzlové VCSEL umožňujú vyššiu efektivitu a podporujú požiadavky miniaturizácie. Vďaka viacnásobnému tunelu, je možné znásobiť výstupný výkon lasera VCSEL pri rovnakom prúde.

Integrovaná fotodióda

VCSEL s integrovanou fotodiódou (ViP) umožňujú zachytávanie odrazených signálov kvôli ich ďalšiemu spracovaniu. Patentované riešenie tým podporuje samomiešajúca interferenčná technológia, skrátene SMI. SMI je osvedčený postup optického merania pre aplikácie v priemyselnej senzorike alebo v spotrebnej elektronike.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Technologický obrázok integrovaných riešení VCSEL
Integrované riešenia VCSEL

TRUMPF moduly VCSEL a snímače sa vyznačujú univerzálnymi možnosťami použitia v mnohých aplikáciách v profesionálnom a spotrebiteľskom prostredí.

Optické snímače pre spotrebný priemysel

Či už pri rozpoznávaní tváre a automatickom zaostrovaní v mobilnom telefóne, meraní pulzu vo fitnes náramkoch alebo sledovaní očí v okuliaroch pre virtuálnu realitu – 3D senzorové riešenia na báze technológie VCSEL sú spoľahlivým zdrojom lúča pre aplikácie v spotrebnom priemysle.

ViBo obrázok produktu vpredu
ViBO: VCSEL integrated Backside Optics

V prípade ViBO sa jedná o pokrokovú, cenovo efektívnu a jednoducho integrovateľnú technológiu VCSEL-Array s monoliticky integrovanými mikro-optickými prvkami. 

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt