Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Viacrežimový VCSEL

940 nm viacrežimový VCSEL

Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Viacrežimový VCSEL

VCSEL-Array s náhodným vzorom bodu pri 940 nm

VCSEL s integrovanou Backside Optics
VCSEL s integrovanou Backside Optics
Jednorežimový a viacrežimový VCSEL

Viacrežimový VCSEL

ViBO (VCSEL s integrovanou Backside Optics)

Viacrežimový VCSEL

Viacrežimové VCSEL sú infračervené zdroje lúča pre mobilné spotrebiteľské aplikácie. Vďaka kompaktným rozmerom je možné použitie laserových diód v špičkovo integrovaných senzoroch. Kvôli výkonovej triede ako aj charakteristike odrazeného lúča sú tieto laserové diódy vhodné pre snímače regulácie vzdialenosti Time-of-Flight.

Emisia svetla z jedného alebo viacerých výstupov (mesa)

Paralelne činné výstupy (mesa) prispievajú k redundancii a zvyšujú prevádzkovú bezpečnosť.

940nm emisia svetla

Setlo pri 940nm nie je možné zachytiť ľudským okom.

Krátka doba nábehu/pádu

Profitujte z veľmi rýchlej impulznej prevádzky vďaka krátkym dobám nábehu a pádu.

Mimoriadna spoľahlivosť

Viac ako 1,5 miliárd VCSEL v nasadení bez akéhokoľvek výpadku.

Snímač regulácie vzdialenosti

Kompaktná 940 nm laserová dióda je veľmi vhodná pre množstvo aplikácií, ako Proximity alebo Laser focussing v mobilných telefónoch.

LiDAR

VCSEL-Array sú mimoradne vhodné pre aplikácie LiDAR. Minimálne časy vzostupu a pádu optických pulzov umožňujú ultra krátke pulzy s vysokými maximálnymi výkonmi. Adresovateľnosť rôznych segmentov na VCSEL-Array môže výrazne vylepšiť výkon systému.

Štruktúrované svetlo

Štruktúrované aplikácie svetla je možné ako zdroj lúča dobre adresovať pomocou VCSEL-Array. Spracovanie na úrovni doštičiek s najmodernejšími polovodičovými obrábacími zariadeniami umožňuje najmenšie odstupy a individuálne usporiadanie emitorov.

Osvit

Viacrežimové (multi-mode) VCSEL-Array sú perfektné zdroje lúča pre IR osvit. Minimálna spektrálna šírka a vynikajúci výkon v teplotnom rozsahu umožňujú veľmi dobré výkony systému.

940 nm viacrežimový VCSEL

Mini viacrežimový VCSEL-Array šo štyrmi emitormi pre aplikácie Time-of-Flight

VCSEL-Array s náhodným vzorom bodu pri 940 nm

VCSEL-Array pre štruktúrované svetelné systémy. Konštrukcia emitora s náhodným rozptylom pre pokrokové aplikácie so štruktúrovaným svetlom

Obrázok produktu ViBO vpredu

ViBO

ViBO je skratka VCSEL integrated Backside Optics. Pritom sa jedná o pokrokovú, cenovo efektívnu a jednoducho integrovateľnú technológiu VCSEL-Array s monoliticky integrovanými mikro-optickými prvkami. Táto platforma ponúka 5-násobne menší pôdorys oproti iným zbaleným riešeniam VCSEL. Integrované optiky okrem toho poskytujú zabudovaný systém bezpečný pre oči a to počas celého výrobného cyklu. Riešenia ViBO sú mimoriadne zaujímavé pre 3D senzorické aplikácie z oblasti spotrebnej elektroniky, automobilov a ďalších sektorov priemyslu.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt