Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Systémy ohrevu VCSEL, prehľad

Systémy ohrevu VCSEL

Infračervené systémy napájania prúdom firmy TRUMPF ponúkajú atraktívne riešenia v mnohých oblastiach priemyselných tepelných úprav. Dodávajú infračervené žiarenie s výstupným výkonom od niekoľko wattov až do niekoľko kilowattov. VCSEL-Arrays sú plošným zdrojom pre intenzívne a smerované infračervené žiarenie a môžu sa použiť bez prídavnej optiky na početné úlohy plošného ohrevu. Moduly ohrevu VCSEL sú dodávané v kompaktnej a odolnej schránke s ochranným oknom a umožňujú jednoduchú integráciu stroja do priemyselných aplikácií a výrobných procesov.

Priemyselné systémy ohrevu VCSEL

Priemyselné systémy ohrevu VCSEL

Vysoko výkonné lasery sa opierajú o VCSEL mikrolaser-array a umožňujú nastaviteľné a flexibilné riešenia pre priemyselné tepelné procesy. Vytvárajú takmer infračervené žiarenie s hustotou výkonu 100 W/cm² v smerovanom a veľkoplošnom pravouhlom priereze lúča. Opracovávanú plochu je možné ožarovať priamo, bez nákladných laserových optík alebo skenerových systémov.

Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Servis & Kontakt