You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

VCSEL Infrared Power Systems | TRUMPF
VCSEL - ohrievacie systémy

VCSEL Infrared Power Systems

High Power for Industrial Heating

VCSEL Infrared Power Systems

Zdroje lúča na báze VCSEL Mikrolaser Arrays vytvárajú smerované veľkoplošné lúče s takmer infračerveným výkonom, ktoré je nachádazjú uplatnenie v mnohých priemyselných aplikáciách ohrevu a výrobných procesoch. Vďaka priamemu ožiareniu opracovávanej plochy je možné bez nákladných optík alebo skenerových systémov vytvárať výrazné cenové výhody oproti konvenčným laserovým systémom. Jedinečné na týchto systémoch je, že popri presnom riadení a rýchlom prepínaní infračerveného výkonu vďaka nezávislému riadeniu malých segmentov laserových modulov je možné ľubovoľne programovať aj priestorový profil ohrevu. Vzory ohrevu sa dokonca môžu dynamicky meniť počas prevádzky. Umožňuje to nevídanú flexibilitu pocesu.

Meniteľný výkon

Profitujte z možnosti zmeny výstupného výkonu v oblasti kW.

Vysoká hustota výkonu

Dosiahnete vysokú rýchlosť procesov vďaka hustote výkonu 100 W/cm².

Možnosť presnej kontroly

Individuálne emisné zóny zdroja lúča VCSEL je možné kontrolovať nezávisle na sebe.

Jednoduchá integrácia

Robustné a kompaktné laserové moduly je možné jednoducho integrovať do priemyselných aplikácií ohrevu a výrobných procesov.

Veľkoplošná tepelná úprava

Profitujte z priamej, homogénnej tepelnej úpravy veľkých cieľových oblastí ako aj z vysokej tolerancie voči spätným odrazom. Vďaka vysokej hustote výkonu dosiahnete vysokú rýchlosť procesov, viac ako 100 W/cm².

Flexibilné riadenie profilu ohrevu

Užívajte si výhody presnej regulácie výkonu ohrevu ako aj voľného riadenia profilu priestorového ohrevu vďaka flexibilnému programovaniu emisných zón.

Rýchle spájanie veľkých plastových dielcov pri výrobe nábytkových platní

Profitujte z plynulého zvárania veľkých plastových dielcov vďaka vysokej hustote výkonu v dobre definovanej vyhrievanej zóne. Integrácia sa vykonáva vďaka minimálnym rozmerom modulu veľmi jednoducho.

Lokálna úprava lúča v automobilovom priemysle

Pomocou tepelnej úpravy VCSEL je možné selektívne odkaľovať vysoko pevné oceľové dielce. Má to početné výhody najmä v oblasti výroby automobilov.

-/-

PPM412-12-980-24

2,4 kW VCSEL industrial heating module

PPM412-24-980-48

4,8 kW VCSEL industrial heating module

PPM412-48-980-96

9,6 kW VCSEL industrial heating module

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.
Kontakt
Odbyt Photonic Components
E-mail
Downloads
Servis & Kontakt