Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Factory Gate a Device Gate prepojí sieťou Vaše lasery a stroje s Vašou podnikovou sieťou a/alebo úložiskom (cloud). Pomocou týchto digitálnych, IT zabezpečených spojení môžete kedykoľvek vyvolať údaje a informácie Vašich zariadení. Dôležitý základ pre Priemysel 4.0. Device Gate je chytrým riešením pre samostatné zariadenia, Factory Gate pre celý súbor zariadení.

Jednoduché a najmä bezpečné

Nainštalujte softvér na Váš vlastný server, pre bezpečný prenos údajov.

Meniteľné riešenie

Cez Factory Gate zapojíte do siete viacero zariadení – aj mimo prevádzky.

Kedykoľvek prehľadné

Štandardné protokoly (http / https) pre úplný prehľad bez použitia VPN spojení

Rýchlo rozšírené

Rozšírite Váš Factory Gate v prípade potreby aj aplikáciami od tretích dodávateľov.

Inteligentné poskytovanie informácií

Výsledky expertných analýz je možné poskytovať prostredníctvom jestvujúcej infraštruktúry.

Device Gate

Device Gate je vo Vašom laseri nainštalovaný už z výroby. Postačuje ho už len aktivovať, aby ste digitálne sprístupnili údaje Vášho lasera. Za pomoci Device Gate odošlete napríklad údaje lasera prípadne Vášho stroja priamo a bezpečne na úložisko (cloud) alebo do firmy TRUMPF. Môžete ho použiť na realizáciu služieb ako Condition Monitoring. Device Gate sa odporúča najmä vtedy, ak chcete zapojiť do siete len jedno jediné zariadenie. Factory Gate by sa mal používať v prípade používania viacerých strojov.

Factory Gate

Pomocou Factory Gate digitálne zapojíte do siete viacero laserov a strojov. Prostredníctvom možnosti inštalácie viacerých Factory Gate v rôznych inštanciách Vašej siete prepojíte flexibilne všetky elementy Vašej výroby. Za tým účelom nainštalujete softvérové riešenie na Váš server. Môžu sa tak prenášať nezašifrované dáta, pretože všetko ostáva vnútri Vašej zabezpečenej siete. IT oddelenie pritom nepretržite kontroluje prenos dát. Tam, kde sa musia odosielať zašifrované dáta – teda pri prenose mimo hraníc Vašej spoločnosti – sú k dispozícii rôzne technológie šifrovania ako napr. SSL / HTTPS. Táto technológia to umožňuje bez pripojení VPN alebo otvorených vstupných portov.

Condition Based Services

Condition Based Services je základným kameňom pre Priemysel 4.0 a Vašu výrobu prepojenú v sieti. Pozostáva v podstate z Elementen Factory Gate, ktorá umožňuje napojenie laserov, Smart View Services a Condition Monitoring. Cieľom je , zvýšiť pohotovosť a produktivitu laserových systémov pripojených do siete a identifikovať potenciály úspor.

Servis & Kontakt