You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Dohoda o používaní údajov, laserová technika | TRUMPF

Informácie o používaní údajov

TRUMPF je spoľahlivý partner stojaci na Vašej strane na ceste do digitálnej transformácie. Zaobchádzame s Vašimi údajmi veľmi opatrne. Od vývoja produktu, cez prenos až po analýzu a poskytovanie údajov dbáme na primerané bezpečnostné opatrenia. V platných dohodách o prenose a používaní údajov nájdete všetky podrobné informácie o zaobchádzaní s údajmi o zákazníkoch vo firme TRUMPF. 

Okrem toho získate technické informácie o príprave ich infraštruktúry, napríklad systémové požiadavky & konfigurácie siete ako aj informácie o tom, ako vykonať inštaláciu sami.

Na stiahnutie

Kontakt
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail
Servis & Kontakt