You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Monitoring TruPrint | TRUMPF

Monitoring TruPrint

Chytrá digitalizácia od firmy TRUMPF pre Vaše výrobné systémy 3D tlače

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania firmy TRUMPF môžete jednoducho pozorovať a analyzovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint a tak ešte efektívnejšie vyrábať. Profesionálny monitoring umožňuje zobrazenie a vyhodnocovanie údajov podporovaných snímačmi. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint. Pomocou softvéru TruTops Monitor získate okrem prehľadu aj možnosť prístupu na diaľku cez PC alebo tablet. Interface OPC UA Vám okrem toho poskytuje úplnú flexibilitu s pripojením do vlastného softvérového riešenia.

Stále prehľad o všetkom

Vďaka riešeniam monitorovania budete mať prehľad o štatistikách výroby a stavoch zariadení v celom strojovom parku.

Bezpečnejšia a cenovo výhodná výroba

Vďaka skorému rozpoznaniu a oznámeniu chyby môžete včas zareagovať.

Zvýšená efektivita

Vďaka vylepšenej prehľadnosti môžete dlhodobo zoptimalizovať Vaše procesy.

Preukázateľná kvalita

Profitujte z množstva informácií pri preukázaní kvality Vašich dielcov.

Individuálne vyhodnotenie

Nechajte si zobraziť len veličiny podstatné pre Váš program pre tlač a analyzujte ich.

Monitorovanie procesu na sledovanie kvality dielcov

Monitorovanie TRUMPF Powder Bed na sledovanie kvality dielcov

Pri funkcii Monitorovanie procesu je v centre pozornosti proces laserovej 3D tlače. Počas procesu osvitu je práškové lôžko monitorované. Máte k tomu k dispozícii dva produkty: pomocouPowder Bed Monitoring sledujete práškové lôžko a pomocou Melt Pool Monitoring taveninu vo Vašom stroji TruPrint. Vďaka tomu budete mať úplnú kontrolu nad kvalitou Vašich obrobkov - a to vrstvu po vrstve. Okrem toho získate efektívnu produkciu vďaka rýchlej identifikácii chýb.

Sledovanie kvality obrobkov vrstvu po vrstve

Pohľad do taveniny v zariadení TruPrint 2000

-/-

Ako funguje Powder Bed Monitoring?

Hlavnou časťou monitorovania procesu je takzvaný Powder Bed Monitoring. Vďaka integrovanej kamere v zariadení TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom budete mať kedykoľvek prehľad o stave obrobku a môžete analyzovať parametre kvality po vrstvách. Stroje TruPrint sú vybavené kamerovým systémom s vysokým rozlíšením, takže je možné ostro sledovať každú vrstvu prášku. V kombinácii so spracovaním obrazu je možné automatické vyhodnocovanie, pričom podporuje vyhodnocovanie obrazu aj integrované osvetľovanie tmavých polí. Ako užívatelia sami rozhodnete o relevantných hraničných hodnotách, pri ktorých sa má objaviť oznam alebo chybové hlásenie. Priradením parametrov kvality za smenu sa tak dosiahne rýchle a presné lokalizovanie porúch. To Vám umožní včas zasiahnuť do prebiehajúceho programu pre tlač. Popri nanášaniu prášku zaznamenáva Powder Bed Monitoring stav vrstvy a rozpozná v práškovom lôžku vyčnievajúce dielce. Stav obrobkov je možné optimálne vyhodnocovať už počas procesu laserovej 3D tlače a včas identifikovať možný vývoj. Po procese laserovej 3D tlače je možné rozsiahlo analyzovať jednotlivé vrstvy pomocou voľby obrazu a porovnať okrem iného s CAD súbormi.

Melt Pool Monitoring – pozorovanie taveniny

Aby bolo možné mať ešte lepší prehľad o procese laserovej 3D tlače v stroji TruPrint a optimálne vyhodnotiť kvalitu obrobku, dostanete v budúcnosti pre stroje TruPrint 2000 a TruPrint 5000 popri Powder Bed Monitoring aj produkt Melt Pool Monitoring. Pri Melt Pool Monitoring je pomocou snímačov sledovaná tavenina procesu laserového tavenia prášku (LMF). Profitujte z podrobnej kontroly kvality a dokumentácie vrstvu po vrste. Vďaka tomu môžete aj pri sériovej výrobe eventuálne včas rozpoznať odchýlky procesu a prípadne zobraziť si kritické oblasti na obrobku. Tieto ukazovatele je možné automaticky porovnať s referenčným programom pre tlač, kvôli sledovaniu stability procesu. Okrem toho môžete pri použití viacerých laserov jednoducho paralelne sledovať všetky taveniny.

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Stly prehľad o stave stroja TruPrint pomocou Condition Monitoring

Popri údajoch stavu stroja zaznamenáva Condition Monitoring aj údaje prostredia procesu. Vďaka tomu môžete kedykoľek sledovať stav stroja a  analyzovať množstvo parametrov. Pomocou množstva senzorov sa ukladajú údaje o aktuálnom stave Vášho stroja TruPrint. Tieto sa dokumentujú a je možné ich použiť na kontrolu kvality. Prostredníctvom grafickej ovládacej plochy (HMI) máte kedykoľvek priamy pohľad na tieto údaje. Týmto spôsobom môžete včas rozpoznať poruchu, aby ste mohli zasiahnuť do procesu výroby alebo ho v prípade núdze zastaviť. Individuálne si nakonfigurujte náhľad na údaje a získajte tak prehľadné zobrazenie všetkých pre Vás podstatných informácií.

Pomocou Condition Monitoring firmy TRUMPF je možné sledovať množstvo rôznych indikátorov, ktoré ovplyvňujú stav stroja:

  • Stav pracovného priestoru tlače ako vlhkosť, teplota podkladovej platne, rýchlosť ochranného plynu atď.
  • Podmienky okolia ako obsah kyslíka alebo teplota
  • Teplota chladiacej kvapaliny
  • Údaje filtra
  • Osi stroja

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Performance Monitoring pre úplný prehľad o produktivite stroja

Produktivita stroja má rozhodujúci význam pre úspešnú priemyselnú výrobu. Preto poskytuje Performance Monitoring firmy TRUMPF všetky dôležité údaje o produktivite pre rozsiahle posudzovanie výkonu stroja. Môžete jednoducho a kedykoľvek kontrolovať a analyzovať stav všetkých spotrieb na grafickej ovládacej ploche (HMI) stroja TruPrint. Po končení programu pre tlač sa prostredníctvom Performance Monitoring vytvorí rozsiahla správa. Táto obsahuje všetky dôležité fakty o zákazke ako aj poznatky z ostatných monitorovacích sledovaní. Nakonfigurujte a zostavte si celkom jednoducho túto správu podľa Vašich potrieb. Aby sa mohli tak prehľadne ako je možné zobraziť spotreby stroja alebo údaje o produktivite ako časy smien, miera taveniny a doba prevádzky, spracujú sa Vám všetky parametre výkonu graficky.

Okrem toho získate z porovnania požadovaných a skutočných hodnôt, ktoré sú založené na monitorované procesu a stavu. Umožní Vám to rozsiahlu analýzu programu pre tlač. Performance Monitoring tým pozdvihne všetky faktory produktivity a vyťaženia a prispieva tak k hospodárnejšej výrobe.

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Connectivity - monitorovanie na stroji a v sieti

TruPrint Monitoring

TruTops Monitor

Pomocou softvéru TruTops Monitor získate aj externe úplný prehľad o Vašom parku strojov TruPrint a možnosť prístupu na diaľku. Sledujte, analyzujte a ovládajte Váš strojový park TruPrint pohodlne z počítača alebo z mobilu prostredníctvom aplikácie MobileControl App. Analýza údajov stroja prenášaných naživo a vyťaženie Vášho celého strojového parku poženie vpred Vašu priemyselnú 3D tlač. Pomocou oznámení o chybách prostredníctvom e-mailu získate možnosť čo najrýchlejšie upraviť Vaše procesy.

Aditívny spôsob výroby (3D tlač), Interface OPC UA

Rozhranie OPC UA – pre napojenie vlastných sieťových riešení

Vďaka rozhraniu OPC UA Monitoring získate možnosť flexibilného pripojenia údajov z monitoringu TruPrint Performance Monitoring k Vášmu individuálnemu softvéru. Údaje z Performance Monitoring-u sa naživo prenášajú cez štandardizovanú prípojku.

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Kontakt
Odbyt Aditívny spôsob výroby
E-mail
Servis & Kontakt