Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Monitoring TruPrint

Chytrá digitalizácia od firmy TRUMPF pre Vaše výrobné systémy 3D tlače

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania firmy TRUMPF môžete jednoducho pozorovať, analyzovať a kalibrovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint - takže môžete vyrábať ešte efektívnejšie a dosiahnete vyššiu kvalitu dielcov. Profesionálny monitoring umožňuje zobrazenie a vyhodnotenie údajov získaných senzormi. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint alebo vyhodnotiť offline pomocou Monitoring Analyzér-a. Pomocou softvéru TruTops Monitor získate okrem prehľadu aj možnosť prístupu na diaľku cez PC alebo tablet. Interface OPC UA Vám okrem toho poskytuje úplnú flexibilitu s pripojením do vlastného softvérového riešenia. Pomocou dodatočne dostupných funkcií kalibrácie skontrolujete pred začiatkom práce charakteristické veličiny podstatné v procese pre vytvorenie optimálnych podmienok výroby.

Stále prehľad o všetkom

Vďaka riešeniam monitorovania budete mať prehľad o štatistikách výroby a stavoch zariadení v celom strojovom parku.

Bezpečnejšia a cenovo výhodná výroba

Vďaka skorému rozpoznaniu a oznámeniu chyby môžete včas zareagovať.

Zvýšená efektivita

Vďaka vylepšenej prehľadnosti môžete dlhodobo zoptimalizovať Vaše procesy.

Preukázateľná kvalita

Profitujte z množstva informácií pri preukázaní kvality Vašich dielcov.

Individuálne vyhodnotenie

Nechajte si zobraziť len veličiny podstatné pre Váš program pre tlač a analyzujte ich.

Monitorovanie procesu na sledovanie kvality dielcov

Monitorovanie TRUMPF Powder Bed na sledovanie kvality dielcov

Pri funkcii Monitorovanie procesu je v centre pozornosti proces laserovej 3D tlače. Počas procesu osvitu je práškové lôžko monitorované. Máte k tomu k dispozícii dva produkty: pomocou Powder Bed Monitoring sledujete práškové lôžko a pomocou Melt Pool Monitoring taveninu vo Vašom stroji TruPrint. Vďaka tomu budete mať úplnú kontrolu nad kvalitou Vašich obrobkov - a to vrstvu po vrstve. Okrem toho získate efektívnu produkciu vďaka rýchlej identifikácii chýb.

Sledovanie kvality obrobkov vrstvu po vrstve

Pohľad do taveniny v zariadení TruPrint 2000

Ako funguje Powder Bed Monitoring?

Hlavnou časťou monitorovania procesu je takzvaný Powder Bed Monitoring. Vďaka integrovanej kamere v zariadení TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom budete mať kedykoľvek prehľad o stave obrobku a môžete analyzovať parametre kvality po vrstvách. Stroje TruPrint sú vybavené kamerovým systémom s vysokým rozlíšením, takže je možné ostro sledovať každú vrstvu prášku. V kombinácii so spracovaním obrazu je možné automatické vyhodnocovanie, pričom podporuje vyhodnocovanie obrazu aj integrované osvetľovanie tmavých polí. Ako užívatelia sami rozhodnete o relevantných hraničných hodnotách, pri ktorých sa má objaviť oznam alebo chybové hlásenie. Priradením parametrov kvality za smenu sa tak dosiahne rýchle a presné lokalizovanie porúch. To Vám umožní včas zasiahnuť do prebiehajúceho programu pre tlač. Popri nanášaniu prášku zaznamenáva Powder Bed Monitoring stav vrstvy a rozpozná v práškovom lôžku vyčnievajúce dielce. Stav obrobkov je možné optimálne vyhodnocovať už počas procesu laserovej 3D tlače a včas identifikovať možný vývoj. Vďaka doplnkovej výbave automatické doplnenie vrstvy sa zabezpečí kvalita dielcov v prípade chýb v nanášaní vrstvy. Ak sa zistí chýbajúci prášok, automaticky sa to napraví novým nanesením prášku. Po procese laserovej 3D tlače je okrem toho možné rozsiahlo analyzovať jednotlivé vrstvy pomocou voľby obrazu a porovnať okrem iného s CAD súbormi.

Melt Pool Monitoring – pozorovanie taveniny

Aby bolo možné mať ešte lepší prehľad o procese laserovej 3D tlače v stroji TruPrint a optimálne vyhodnotiť kvalitu obrobku, dostanete v budúcnosti pre stroje TruPrint 2000 a TruPrint 5000 popri Powder Bed Monitoring aj produkt Melt Pool Monitoring. Pri Melt Pool Monitoring je pomocou snímačov sledovaná tavenina procesu laserového tavenia prášku (LMF). Profitujte z podrobnej kontroly kvality a dokumentácie vrstvu po vrste. Vďaka tomu môžete aj pri sériovej výrobe eventuálne včas rozpoznať odchýlky procesu a prípadne zobraziť si kritické oblasti na obrobku. Tieto ukazovatele je možné automaticky porovnať s referenčným programom pre tlač, kvôli sledovaniu stability procesu. Okrem toho môžete pri použití viacerých laserov jednoducho paralelne sledovať všetky taveniny. Údaje je možné vyhodnotiť na stolovom počítači alebo offline pomocou softvéru Monitoring Analyzer.

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohoto sortimentu produktov a od týchto údajov. Vyhradzujeme si právo zmien v technike, výbave, cenách a ponuke príslušenstva. Skontaktujte sa prosím s Vašim lokálnym partnerom TRUMPF aby ste zistili, či je daný produkt dostupný aj vo Vašej krajine.

Stály prehľad o stave stroja TruPrint pomocou Condition Monitoring

Okrem údajov o stave stroja zaznamenáva Condition Monitoring aj údaje o prostredí procesu. Vďaka tomu môžete kedykoľvek sledovať stav stroja a analyzovať mnoho parametrov. Údaje o aktuálnom stave Vášho stroja TruPrint sa zbierajú pomocou množstva snímačov. Tieto sa zadokumentujú a následne je možné ich využiť pri kontrole kvality. Prostredníctvom ovládacej plochy HMI môžete kedykoľvek nahliadnuť na tieto údaje. Takto môžete včas identifikovať poruchu, aby ste mohli zasiahnuť do procesu 3D tlače alebo ho v núdzovom prípade prerušiť. Nakonfigurujte si náhľad údajov podľa Vašich potrieb a získajte tak prehľadné zobrazenie informácií, ktoré sú pre Vás podstatné.

Pomocou Condition Monitoring firmy TRUMPF je možné sledovať množstvo rôznych indikátorov, ktoré ovplyvňujú stav stroja:

  • Stav pracovného priestoru tlače ako vlhkosť, teplota podkladovej platne, rýchlosť ochranného plynu atď.
  • Podmienky okolia ako obsah kyslíka alebo teplota
  • Teplota chladiacej kvapaliny
  • Údaje filtra
  • Osi stroja

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohoto sortimentu produktov a od týchto údajov. Vyhradzujeme si právo zmien v technike, výbave, cenách a ponuke príslušenstva. Skontaktujte sa prosím s Vašim lokálnym partnerom TRUMPF aby ste zistili, či je daný produkt dostupný aj vo Vašej krajine.

Performance Monitoring pre úplný prehľad o produktivite stroja

Produktivita stroja má výrazný význam pre úspešnú priemyselnú výrobu. Performance Monitoring firmy TRUMPF preto poskytuje všetky dôležité parametre produktivity na rozsiahle posúdenie výkonu stroja. Na ovládacej ploche TruPrint HMI môžete jednoducho a kedykoľvek skontrolovať a zanalyzovať stav všetkých spotrieb. Po ukončení 3D tlače sa vytvorí rozsiahla správa prostredníctvom Performance Monitoring. Tá obsahuje všetky dôležité údaje o zákazke ako aj poznatky z iných monitorovaní. Veľmi jednoducho si nakonfigurujte a zostavte túto správu podľa Vašich potrieb. Všetky parametre sa Vám zobrazia graficky tak prehľadne ako to je len možné, aby ste mali prehľad o spotrebách stroja alebo parametroch produktivity akými sú doba na jednu vrstvu, miera taveniny a doba chodu. Okrem toho využijete výhody porovnania Soll-Ist, zostaveného na základe údajov z procesu a monitorovania stavu. To Vám umožní vykonať rozsiahlu analýzu výroby 3D tlačou. Monitoring výkonnosti tak zhromažďuje všetky faktory produktivity a vyťaženia zariadenia, čím celkovo prispieva k hospodárnejšej výrobe.

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohoto sortimentu produktov a od týchto údajov. Vyhradzujeme si právo zmien v technike, výbave, cenách a ponuke príslušenstva. Skontaktujte sa prosím s Vašim lokálnym partnerom TRUMPF aby ste zistili, či je daný produkt dostupný aj vo Vašej krajine.

Connectivity - monitorovanie na stroji a v sieti

TruPrint Monitoring

TruTops Monitor

Pomocou softvéru TruTops Monitor získate aj externe úplný prehľad o Vašom parku strojov TruPrint a možnosť prístupu na diaľku. Sledujte, analyzujte a ovládajte Váš strojový park TruPrint pohodlne z počítača alebo z mobilu prostredníctvom aplikácie MobileControl App. Analýza údajov stroja prenášaných naživo a vyťaženie Vášho celého strojového parku poženie vpred Vašu priemyselnú 3D tlač. Pomocou oznámení o chybách prostredníctvom e-mailu získate možnosť čo najrýchlejšie upraviť Vaše procesy.

Monitorovanie rozhraní

Aditívny spôsob výroby (3D tlač), Interface OPC UA

Rozhranie OPC UA – pre napojenie vlastných sieťových riešení

Vďaka rozhraniu OPC UA Monitoring získate možnosť flexibilného pripojenia údajov z monitoringu TruPrint Performance Monitoring k Vášmu individuálnemu softvéru. Údaje z Performance Monitoring-u sa naživo prenášajú cez štandardizovanú prípojku.

Aditívny spôsob výroby (3D tlač), Interface OPC UA

Monitoring File Interface

Rozhranie Monitoring File Interface umožňuje automatický export údajov monitorovania do dátového systému užívateľa. Údaje monitorovania sú pripravené pre analyzátor Monitoring Analyzer. Údaje môže užívateľ analyzovať a archivovať pomocou vlastného softvéru.

Monitoring Analyzer

Monitoring Anaylzer je desktopová aplikácia pre Windows, pomocou ktorej je možné sledovať údaje z rozhrania Monitoring File Interface. Každý užívateľ má pritom po jednej plávajúcej licencii. Takto je možné komfortne na stolovom počítači a na pracovisku mimo stroja analyzovať a sledovať aktuálne alebo archivované údaje monitorovania.

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Kalibrácia

Overenie produktívnosti stroja

Automatic Multilaser Alignment

Optimalizujte kvalitu Vašich obrobkov ako nikdy predtým: Funkcia Automatic Multilaser Alignment Vám ponúka plne automatizované online sledovanie a korekciu vzájomného nastavenia polohy zdrojov lúča - s presnosťou na 27,5 µm. Kamerový systém s vysokým rozlíšením a osvetlenie tmavých polí umožňujú záznamy obrazu, vyhodnocovanie a korekciu počas bežiaceho programu pre tlač. Pomocou parametrov kvality pre každú frekvenciu merania môžete rýchlo lokalizovať poruchy. Výsledky merania sú zadokumentované v Condition Monitoring.

Kalibrovanie výkonu lasera

Naše Kalibrovanie výkonu lasera meria a v prípade potreby kalibruje výkon lasera medzi dvoma obrobkami nezávisle od ročnej údržby vykonávanej zákazníkom. Pri strojoch s doplnkovou výbavou Fullfield Multilaser sa kontrolujú všetky lasery. Súčasne sa zadokumentujú výsledky merania pre dodržanie povinnosti dokladovania. Meranie výkonu lasera je pritom podľa DIN 35224 a ISO 52941.

Meranie polohy ohniska

Pomocou tejto doplnkovej výbavy sa vykonáva meranie polohy ohniska medzi dvoma programami pre tlač. Skontroluje sa možné znečistenie ochranného laserového skla (tepelný posun). Pre splnenie povinnosti dokladovania sa zadokumentujú výsledky merania. 

Kalibrovanie skenovaného poľa

Kalibrovanie skenovaného poľa umožňuje meranie a príp. opätovné kalibrovanie skenovaného poľa medzi dvoma obrobkami. Okrem toho sa zadokumentujú výsledky merania, aby sa dodržala povinnosť dokladovania.

Kontakt
Odbyt Aditívny spôsob výroby
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt