Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Stály prehľad o stave stroja TruPrint pomocou Condition Monitoring

Okrem údajov o stave stroja zaznamenáva Condition Monitoring aj údaje o prostredí procesu. Vďaka tomu môžete kedykoľvek sledovať stav stroja a analyzovať mnoho parametrov. Údaje o aktuálnom stave Vášho stroja TruPrint sa zbierajú pomocou množstva snímačov. Tieto sa zadokumentujú a následne je možné ich využiť pri kontrole kvality. Prostredníctvom ovládacej plochy HMI môžete kedykoľvek nahliadnuť na tieto údaje. Takto môžete včas identifikovať poruchu, aby ste mohli zasiahnuť do procesu 3D tlače alebo ho v núdzovom prípade prerušiť. Nakonfigurujte si náhľad údajov podľa Vašich potrieb a získajte tak prehľadné zobrazenie informácií, ktoré sú pre Vás podstatné.

Pomocou Condition Monitoring firmy TRUMPF je možné sledovať množstvo rôznych indikátorov, ktoré ovplyvňujú stav stroja:

  • Stav pracovného priestoru tlače ako vlhkosť, teplota podkladovej platne, rýchlosť ochranného plynu atď.
  • Podmienky okolia ako obsah kyslíka alebo teplota
  • Teplota chladiacej kvapaliny
  • Údaje filtra
  • Osi stroja

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohoto sortimentu produktov a od týchto údajov. Vyhradzujeme si právo zmien v technike, výbave, cenách a ponuke príslušenstva. Skontaktujte sa prosím s Vašim lokálnym partnerom TRUMPF aby ste zistili, či je daný produkt dostupný aj vo Vašej krajine.

Servis & Kontakt