Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Stly prehľad o stave stroja TruPrint pomocou Condition Monitoring

Popri údajoch stavu stroja zaznamenáva Condition Monitoring aj údaje prostredia procesu. Vďaka tomu môžete kedykoľek sledovať stav stroja a  analyzovať množstvo parametrov. Pomocou množstva senzorov sa ukladajú údaje o aktuálnom stave Vášho stroja TruPrint. Tieto sa dokumentujú a je možné ich použiť na kontrolu kvality. Prostredníctvom grafickej ovládacej plochy (HMI) máte kedykoľvek priamy pohľad na tieto údaje. Týmto spôsobom môžete včas rozpoznať poruchu, aby ste mohli zasiahnuť do procesu výroby alebo ho v prípade núdze zastaviť. Individuálne si nakonfigurujte náhľad na údaje a získajte tak prehľadné zobrazenie všetkých pre Vás podstatných informácií.

Pomocou Condition Monitoring firmy TRUMPF je možné sledovať množstvo rôznych indikátorov, ktoré ovplyvňujú stav stroja:

  • Stav pracovného priestoru tlače ako vlhkosť, teplota podkladovej platne, rýchlosť ochranného plynu atď.
  • Podmienky okolia ako obsah kyslíka alebo teplota
  • Teplota chladiacej kvapaliny
  • Údaje filtra
  • Osi stroja

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Servis & Kontakt