Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Kalibrácia

Overenie produktívnosti stroja

Automatic Multilaser Alignment

Optimalizujte kvalitu Vašich obrobkov ako nikdy predtým: Funkcia Automatic Multilaser Alignment Vám ponúka plne automatizované online sledovanie a korekciu vzájomného nastavenia polohy zdrojov lúča - s presnosťou na 27,5 µm. Kamerový systém s vysokým rozlíšením a osvetlenie tmavých polí umožňujú záznamy obrazu, vyhodnocovanie a korekciu počas bežiaceho programu pre tlač. Pomocou parametrov kvality pre každú frekvenciu merania môžete rýchlo lokalizovať poruchy. Výsledky merania sú zadokumentované v Condition Monitoring.

Kalibrovanie výkonu lasera

Naše Kalibrovanie výkonu lasera meria a v prípade potreby kalibruje výkon lasera medzi dvoma obrobkami nezávisle od ročnej údržby vykonávanej zákazníkom. Pri strojoch s doplnkovou výbavou Fullfield Multilaser sa kontrolujú všetky lasery. Súčasne sa zadokumentujú výsledky merania pre dodržanie povinnosti dokladovania. Meranie výkonu lasera je pritom podľa DIN 35224 a ISO 52941.

Meranie polohy ohniska

Pomocou tejto doplnkovej výbavy sa vykonáva meranie polohy ohniska medzi dvoma programami pre tlač. Skontroluje sa možné znečistenie ochranného laserového skla (tepelný posun). Pre splnenie povinnosti dokladovania sa zadokumentujú výsledky merania. 

Kalibrovanie skenovaného poľa

Kalibrovanie skenovaného poľa umožňuje meranie a príp. opätovné kalibrovanie skenovaného poľa medzi dvoma obrobkami. Okrem toho sa zadokumentujú výsledky merania, aby sa dodržala povinnosť dokladovania.

Servis & Kontakt