Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Monitorovanie procesu na sledovanie kvality dielcov

Monitorovanie TRUMPF Powder Bed na sledovanie kvality dielcov

Pri funkcii Monitorovanie procesu je v centre pozornosti proces laserovej 3D tlače. Počas procesu osvitu je práškové lôžko monitorované. Máte k tomu k dispozícii dva produkty: pomocou Powder Bed Monitoring sledujete práškové lôžko a pomocou Melt Pool Monitoring taveninu vo Vašom stroji TruPrint. Vďaka tomu budete mať úplnú kontrolu nad kvalitou Vašich obrobkov - a to vrstvu po vrstve. Okrem toho získate efektívnu produkciu vďaka rýchlej identifikácii chýb.

Sledovanie kvality obrobkov vrstvu po vrstve

Pohľad do taveniny v zariadení TruPrint 2000

Ako funguje Powder Bed Monitoring?

Hlavnou časťou monitorovania procesu je takzvaný Powder Bed Monitoring. Vďaka integrovanej kamere v zariadení TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom budete mať kedykoľvek prehľad o stave obrobku a môžete analyzovať parametre kvality po vrstvách. Stroje TruPrint sú vybavené kamerovým systémom s vysokým rozlíšením, takže je možné ostro sledovať každú vrstvu prášku. V kombinácii so spracovaním obrazu je možné automatické vyhodnocovanie, pričom podporuje vyhodnocovanie obrazu aj integrované osvetľovanie tmavých polí. Ako užívatelia sami rozhodnete o relevantných hraničných hodnotách, pri ktorých sa má objaviť oznam alebo chybové hlásenie. Priradením parametrov kvality za smenu sa tak dosiahne rýchle a presné lokalizovanie porúch. To Vám umožní včas zasiahnuť do prebiehajúceho programu pre tlač. Popri nanášaniu prášku zaznamenáva Powder Bed Monitoring stav vrstvy a rozpozná v práškovom lôžku vyčnievajúce dielce. Stav obrobkov je možné optimálne vyhodnocovať už počas procesu laserovej 3D tlače a včas identifikovať možný vývoj. Vďaka doplnkovej výbave automatické doplnenie vrstvy sa zabezpečí kvalita dielcov v prípade chýb v nanášaní vrstvy. Ak sa zistí chýbajúci prášok, automaticky sa to napraví novým nanesením prášku. Po procese laserovej 3D tlače je okrem toho možné rozsiahlo analyzovať jednotlivé vrstvy pomocou voľby obrazu a porovnať okrem iného s CAD súbormi.

Melt Pool Monitoring – pozorovanie taveniny

Aby bolo možné mať ešte lepší prehľad o procese laserovej 3D tlače v stroji TruPrint a optimálne vyhodnotiť kvalitu obrobku, dostanete v budúcnosti pre stroje TruPrint 2000 a TruPrint 5000 popri Powder Bed Monitoring aj produkt Melt Pool Monitoring. Pri Melt Pool Monitoring je pomocou snímačov sledovaná tavenina procesu laserového tavenia prášku (LMF). Profitujte z podrobnej kontroly kvality a dokumentácie vrstvu po vrste. Vďaka tomu môžete aj pri sériovej výrobe eventuálne včas rozpoznať odchýlky procesu a prípadne zobraziť si kritické oblasti na obrobku. Tieto ukazovatele je možné automaticky porovnať s referenčným programom pre tlač, kvôli sledovaniu stability procesu. Okrem toho môžete pri použití viacerých laserov jednoducho paralelne sledovať všetky taveniny. Údaje je možné vyhodnotiť na stolovom počítači alebo offline pomocou softvéru Monitoring Analyzer.

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohoto sortimentu produktov a od týchto údajov. Vyhradzujeme si právo zmien v technike, výbave, cenách a ponuke príslušenstva. Skontaktujte sa prosím s Vašim lokálnym partnerom TRUMPF aby ste zistili, či je daný produkt dostupný aj vo Vašej krajine.

Servis & Kontakt