You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Monitorovanie procesu | TRUMPF

Monitorovanie procesu na sledovanie kvality dielcov

Monitorovanie TRUMPF Powder Bed na sledovanie kvality dielcov

Pri funkcii Monitorovanie procesu je v centre pozornosti proces laserovej 3D tlače. Počas procesu osvitu je práškové lôžko monitorované. Máte k tomu k dispozícii dva produkty: pomocouPowder Bed Monitoring sledujete práškové lôžko a pomocou Melt Pool Monitoring taveninu vo Vašom stroji TruPrint. Vďaka tomu budete mať úplnú kontrolu nad kvalitou Vašich obrobkov - a to vrstvu po vrstve. Okrem toho získate efektívnu produkciu vďaka rýchlej identifikácii chýb.

Sledovanie kvality obrobkov vrstvu po vrstve

Pohľad do taveniny v zariadení TruPrint 2000

- / -

Ako funguje Powder Bed Monitoring?

Hlavnou časťou monitorovania procesu je takzvaný Powder Bed Monitoring. Vďaka integrovanej kamere v zariadení TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom budete mať kedykoľvek prehľad o stave obrobku a môžete analyzovať parametre kvality po vrstvách. Stroje TruPrint sú vybavené kamerovým systémom s vysokým rozlíšením, takže je možné ostro sledovať každú vrstvu prášku. V kombinácii so spracovaním obrazu je možné automatické vyhodnocovanie, pričom podporuje vyhodnocovanie obrazu aj integrované osvetľovanie tmavých polí. Ako užívatelia sami rozhodnete o relevantných hraničných hodnotách, pri ktorých sa má objaviť oznam alebo chybové hlásenie. Priradením parametrov kvality za smenu sa tak dosiahne rýchle a presné lokalizovanie porúch. To Vám umožní včas zasiahnuť do prebiehajúceho programu pre tlač. Popri nanášaniu prášku zaznamenáva Powder Bed Monitoring stav vrstvy a rozpozná v práškovom lôžku vyčnievajúce dielce. Stav obrobkov je možné optimálne vyhodnocovať už počas procesu laserovej 3D tlače a včas identifikovať možný vývoj. Po procese laserovej 3D tlače je možné rozsiahlo analyzovať jednotlivé vrstvy pomocou voľby obrazu a porovnať okrem iného s CAD súbormi.

Melt Pool Monitoring – pozorovanie taveniny

Aby bolo možné mať ešte lepší prehľad o procese laserovej 3D tlače v stroji TruPrint a optimálne vyhodnotiť kvalitu obrobku, dostanete v budúcnosti pre stroje TruPrint 2000 a TruPrint 5000 popri Powder Bed Monitoring aj produkt Melt Pool Monitoring. Pri Melt Pool Monitoring je pomocou snímačov sledovaná tavenina procesu laserového tavenia prášku (LMF). Profitujte z podrobnej kontroly kvality a dokumentácie vrstvu po vrste. Vďaka tomu môžete aj pri sériovej výrobe eventuálne včas rozpoznať odchýlky procesu a prípadne zobraziť si kritické oblasti na obrobku. Tieto ukazovatele je možné automaticky porovnať s referenčným programom pre tlač, kvôli sledovaniu stability procesu. Okrem toho môžete pri použití viacerých laserov jednoducho paralelne sledovať všetky taveniny.

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Servis & Kontakt