Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Performance Monitoring pre úplný prehľad o produktivite stroja

Produktivita stroja má rozhodujúci význam pre úspešnú priemyselnú výrobu. Preto poskytuje Performance Monitoring firmy TRUMPF všetky dôležité údaje o produktivite pre rozsiahle posudzovanie výkonu stroja. Môžete jednoducho a kedykoľvek kontrolovať a analyzovať stav všetkých spotrieb na grafickej ovládacej ploche (HMI) stroja TruPrint. Po končení programu pre tlač sa prostredníctvom Performance Monitoring vytvorí rozsiahla správa. Táto obsahuje všetky dôležité fakty o zákazke ako aj poznatky z ostatných monitorovacích sledovaní. Nakonfigurujte a zostavte si celkom jednoducho túto správu podľa Vašich potrieb. Aby sa mohli tak prehľadne ako je možné zobraziť spotreby stroja alebo údaje o produktivite ako časy smien, miera taveniny a doba prevádzky, spracujú sa Vám všetky parametre výkonu graficky.

Okrem toho získate z porovnania požadovaných a skutočných hodnôt, ktoré sú založené na monitorované procesu a stavu. Umožní Vám to rozsiahlu analýzu programu pre tlač. Performance Monitoring tým pozdvihne všetky faktory produktivity a vyťaženia a prispieva tak k hospodárnejšej výrobe.

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Servis & Kontakt