Performance Monitoring pre úplný prehľad o produktivite stroja

Produktivita stroja má rozhodujúci význam pre úspešnú priemyselnú výrobu. Preto poskytuje Performance Monitoring firmy TRUMPF všetky dôležité údaje o produktivite pre rozsiahle posudzovanie výkonu stroja. Môžete jednoducho a kedykoľvek kontrolovať a analyzovať stav všetkých spotrieb na grafickej ovládacej ploche (HMI) stroja TruPrint. Po končení programu pre tlač sa prostredníctvom Performance Monitoring vytvorí rozsiahla správa. Táto obsahuje všetky dôležité fakty o zákazke ako aj poznatky z ostatných monitorovacích sledovaní. Nakonfigurujte a zostavte si celkom jednoducho túto správu podľa Vašich potrieb. Aby sa mohli tak prehľadne ako je možné zobraziť spotreby stroja alebo údaje o produktivite ako časy smien, miera taveniny a doba prevádzky, spracujú sa Vám všetky parametre výkonu graficky.

Okrem toho získate z porovnania požadovaných a skutočných hodnôt, ktoré sú založené na monitorované procesu a stavu. Umožní Vám to rozsiahlu analýzu programu pre tlač. Performance Monitoring tým pozdvihne všetky faktory produktivity a vyťaženia a prispieva tak k hospodárnejšej výrobe.

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.