Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Performance Monitoring pre úplný prehľad o produktivite stroja

Produktivita stroja má výrazný význam pre úspešnú priemyselnú výrobu. Performance Monitoring firmy TRUMPF preto poskytuje všetky dôležité parametre produktivity na rozsiahle posúdenie výkonu stroja. Na ovládacej ploche TruPrint HMI môžete jednoducho a kedykoľvek skontrolovať a zanalyzovať stav všetkých spotrieb. Po ukončení 3D tlače sa vytvorí rozsiahla správa prostredníctvom Performance Monitoring. Tá obsahuje všetky dôležité údaje o zákazke ako aj poznatky z iných monitorovaní. Veľmi jednoducho si nakonfigurujte a zostavte túto správu podľa Vašich potrieb. Všetky parametre sa Vám zobrazia graficky tak prehľadne ako to je len možné, aby ste mali prehľad o spotrebách stroja alebo parametroch produktivity akými sú doba na jednu vrstvu, miera taveniny a doba chodu. Okrem toho využijete výhody porovnania Soll-Ist, zostaveného na základe údajov z procesu a monitorovania stavu. To Vám umožní vykonať rozsiahlu analýzu výroby 3D tlačou. Monitoring výkonnosti tak zhromažďuje všetky faktory produktivity a vyťaženia zariadenia, čím celkovo prispieva k hospodárnejšej výrobe.

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohoto sortimentu produktov a od týchto údajov. Vyhradzujeme si právo zmien v technike, výbave, cenách a ponuke príslušenstva. Skontaktujte sa prosím s Vašim lokálnym partnerom TRUMPF aby ste zistili, či je daný produkt dostupný aj vo Vašej krajine.

Servis & Kontakt