You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

MultiBend Extended | TRUMPF
MultiBend Extended
MultiBend Extended
Vysekávacie nástroje

MultiBend Extended

Viacero dĺžok a výšok ohybov na jeden zdvih

Flexibilné ohýbanie

Pomocou nástroja MultiBend Extended vytvoríte v jednom zdvihu rôzne dĺžky a výšky ohybu až do uhla 90° priamo na Vašom vysekávacom alebo kombinovanom vysekávacom a laserovom rezacom zariadení. Znamená to pre Vás vysokú mieru flexibility a vďaka úspore dodatočného pracovného kroku aj zníženie Vašich nákladov na výrobu dielca.

Rôzne dĺžky a výšky ohybov na jeden zdvih

Flexibilné ohýbanie vďaka stavebnicovej konštrukcii

Hospodárne ohýbanie

Vďaka kompletnému obrobeniu na jednom stroji znížite Vaše náklady na výrobu dielca.

Ohýbaná hrana bez odtlačkov

Ohyby sú takmer bez odtlačkov, pretože otáčavý pohyb ohýbacieho valčeka sa začne ešte skôr ako sa ho obrobok dotkne.

Znížená miera obsekaného priestoru

Postačuje na Vašom kombinovanom vysekávacom a laserovom rezacom zariadení len laserom orezať ohýbanú časť dielca.

Rýchla prestavba

Ohýbacie segmenty nástroja je možné vymeniť rýchlo a jednoducho.

MultiBend Extended Werkzeug

Nástroj MultiBend Extended je správnou voľbou pre vyšši počet rôznych dĺžok a výšok ohybov. Vďaka svojej stavebnicovej konštrukcii môžete na Vašom vysekávacom alebo kombinovanom vysekávacom a laserovom rezacom zariadení v jednom zdvihu vytvoriť rôzne dĺžky ohybu až do 90 mm a výšky ohybu až do 25 mm. Ohýbacie segmenty nástroja je možné rýchlo a jednoducho vymeniť a preto sú mimoriadne nenáročné na obsluhu. Pretože ohýbací valček integrovaý v matrici začne pohyb ešte skôr ako sa jej dotkne obrobok, výsledkom je ohýbanie takmer bez odtlačkov. Okrem toho postačuje na Vašom kombinovanom vysekávacom a laserovom rezacom zariadení len laserom orezať ohýbanú časť dielca. Vďaka tomu môžete zredukovať veľkosť obsekaného priestoru okolo ohybu.

Verzie nástroja

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt