Voľba krajiny/regiónu a jazyka
QuickSharp
QuickSharp
Vysekávacie nástroje

QuickSharp

Brúsenie nástrojov obratom ruky

Jednoduché a rýchle brúsenie vysekávacích nástrojov

Zaistite si dlhú životnosť nástrojov: Plnoautomatické brúsiace zariadenie QuickSharp je optimálnym riešením na jednoduché a bezpečné brúsenie Vašich vysekávacích nástrojov TRUMPF.

Obsluha príjemná na ovládanie

Jednoduché a rýchle odbrusovanie nástrojov vďaka plnoautomatickej obsluhe príjemnej na ovládanie.

Optimálna kvalita povrchu

Vďaka procesu brúsenia z čelnej strany sa dosahuje vysoká kvalita povrchu odbrúsených nástrojov.

Inteligentné upínanie nástrojov

Upínacie zariadenia integrované v zariadení QuickSharp umožňujú optimálne upnutie nástrojov, na dosiahnutie najlepších výsledkov brúsenia.

Možnosť flexibilného použitia

Odbrusovanie razníkov so šikmým zabrúsením, napríklad whisper (šikmý) a tvaru striešky, alebo razníkov MultiTool.

Dobrá starostlivosť o nástroje podstatne zvyšuje životnosť Vašich vysekávacích nástrojov. Pravidelným odbrusovaním zabezpečujete aj trvalé najvyššie výsledky obrábania a vysokú mieru pripravenosti Vašich nástrojov. Zariadenie na brúsenie nástrojov QuickSharp je cennou podporou najmä vtedy, keď je v nasadení množstvo vysekávacích nástrojov a kde je vysoká miera opotrebovávania nástrojov. Vďaka jednoduchej a bezpečnej manipulácii a automatickým odmeriavaním dĺžky nástrojov, prebieha proces odbrusovania takmer sám. Pomocou integrovaného upínacieho prípravku môžete jednoducho odbrusovať dokonca aj šikmo zabrúsené razníky alebo razníky MultiTool. Proces brúsenia z čelnej strany okrem toho prispieva k zníženiu tepelného a mechanického ovplyvnenia strižných hrán na minimum. 

Varianty

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF Services doplnkové výbavy Keyvisual
Product enhancements

Product enhancements enable you to implement new applications on your TRUMPF machines, systems, and lasers.

Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia

Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.

Vysekávanie, technologický obrázok
Vysekávacie stroje

Pomocou vysekávacích strojov TRUMPF budete flexibilne obrábať najrozličnejšie dielce, tvárnite plechové dielce alebo vytvárate závity – všetko na hotovo na jednom stroji.

Kontakt
Sales Spare Parts Ditzingen
E-mail
Servis & Kontakt