Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Ausstoßwerkzeug zum Sortieren mit Musterblech
Ausstoßwerkzeug zum Sortieren mit Musterblech
Vysekávacie nástroje

Vyhadzovací nástroj na triedenie

Bezpečný proces vyhadzovania a triedenia laserom vyrezaných malých dielcov

Bezpečný proces triedenia a vyhadzovania

Vyhadzovací nástroj na triedenie vyhadzuje hotové dielce separátne od ostatných dielcov cez sklz pre diely - rýchlo a bezpečne. Nemusíte teda už nikdy vyberať hotové dielce z nádoby na špony, čím si šetríte cenný čas.

Bezpečný proces vyhadzovania

Dokonca aj zložité malé dielce je možné rýchlo a bezpečne vyhadzovať technikou mostíkov microjoint.

Výrazná úspora času

Oddeľovanie hotových dielcov a odpadu priamo na stroji.

Vysoká flexibilita

Bezpečné vyhadzovanie aj veľkých dielcov z hrubého plechu cez sklz pre diely.

Ausstoßwerkzeug zum Sortieren

Pri vyhadzovaní sa môžu laserom vyrezané dielce preklopiť, vzpriečiť alebo sa skrížiť a ostať preto visieť vo zvyškovej mriežke. Pomocou vyhadzovacieho nástroja na triedenie patria tieto problémy minulosti. Vďaka nemu môžete bezpečne vyhadzovať aj najzložitejšie geometrie. V súhre s Delta Drive, pohonom stroja TruMatic 1000 fiber, môžete triediť hotové dielce a odpadové časti až do štyroch rôznych nádob. Zatiaľ čo hotové dielce padajú cez sklz pre diely do nádoby na hotové dielce, dopravuje sa odpad cez matricu do nádoby na špony. Týmto spôsobom sa minimalizujú aj škrabance na hotových dielcoch. Ak veľkosť odpadu presiahne veľkosť otvoru v matrici, je možné odpadové časti alternatívne vyhadzovať aj cez sklz pre diely.

Verzie nástroja

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF Services doplnkové výbavy Keyvisual
Product enhancements

Product enhancements enable you to implement new applications on your TRUMPF machines, systems, and lasers.

Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia

Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.

Vysekávanie, technologický obrázok
Vysekávacie stroje

Pomocou vysekávacích strojov TRUMPF budete flexibilne obrábať najrozličnejšie dielce, tvárnite plechové dielce alebo vytvárate závity – všetko na hotovo na jednom stroji.

Kontakt
International Punching Tools
Fax +49 7156 30331150
E-mail
Servis & Kontakt