Popisovanie

Popisovanie plechových dielcov je stále dôležitejšie – či už z výrobnotechnických, zákonných dôvodov alebo z dôvodov zabezpečovania kvality. Vytvoríte tým prehľad a zdokumentujete zodpovednosť výrobcu za dielce, ktoré vyrába. Pomocou gravírovacieho nástroja môžete flexibilne popisovať plechové dielce v režime pohybu po dráhe a v najvyššej kvalite, pretože popisovanie sa vykonáva beztrieskovo. Na popisovanie mnohých rôznych písmen a číslic je vhodný aj raziaci MultiTool Easy Type, pomocou ktorého môžete len jedným nástrojom so sadou razidel raziť všetky číslice, písmená abecedy ako aj mnoho špeciálnych znakov. V neposlednom rade ponúka TRUMPF riešenia popisovania obrábaných dielcov odspodu plechu.

Príklady použitia

Braillovo písmo

Vytvorené pomocou špeciálneho nástroja na tvárnenie prelisov s upraveným razníkom, aby bolo možné dosiahnuť minimálne rozostupy medzi prelismi.

Tvárnenie razením

Vytvorené tvárniacim raziacim nástrojom.

Značka

Vytvorené pomocou nástroja na razenie čiarky.

Symbol

Vytvorené tvárniacim raziacim nástrojom.

Číslica

Vytvorené nástrojom na razenie číslic.

- / -

Nástroje na popisovanie

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.