Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Tvárnenie

Pomocou tvárniacich nástrojov môžete plasticky tvárniť Vaše plechové dielce. Napríklad pomocou nástroja na tvárnenie závitov na hospodárne beztrieskové vytváranie závitov, nástroja MultiBend na ohýbanie až do 90° alebo pomocou odvaľovacích nástrojov na priame alebo krivkové prelisy ľubovoľnej dĺžky. Okrem toho použite odihľovací nástroj, vyrábajte Vaše plechové dielce na Vašom vysekávacom alebo kombinovanom vysekávacom a laserovom stroji komplet bez otrepov a ušetrite si týmto spôsobom nákladné dodatočné obrábanie. Pomocou nástrojov veľkosti 5 môžete okrem toho vytvárať také dlhé a vysoké prelisy ako ešte nikdy – a to dokonca aj na stroji TruPunch 1000.

Príklady použitia

Mostík so závitom pre samorezku

Vytvorené nástrojom na mostíky a špeciálnym nástrojom na závity pre samorezku.

Mriežkové pletivo

Vytvorené pomocou štandardného nástroja tvaru štvorca a nástroja na tvárnenie mriežkového pletiva, ktorý vytvára vďaka rôznym prelisom optické zdanie prepletaného pletiva.

Jazýček, dvojitý

Vytvorené pomocou špeciálneho nástroja na tvárnenie jazýčkov, ktorý jedným zdvihom tvárni smerom nahor predseknuté jazýčky.

Prelis, tvarový

Vytvorené jedným zdvihom pomocou špeciálneho nástroja na prelisy.

Prelis s otvormi

Vytvorené pomocou vysekávacieho nástroja špeciálneho tvaru a špeciálneho tvárniaceho nástroja veľkosti 5.

Nástroje na tvárnenie

Servis & Kontakt