You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

| TRUMPF

Identifikovanie Vášho potenciálu

Spoznajte technológiu laserového tavenia prášku (Laser Metal Fusion (LMF) resp. Powder Bed Fusion (PBF)) a implementujte vedomosti o aditívnom spôsobe výroby vo Vašom podniku. Identifikujte prvé aplikácie, pri ktorých dokážete využiť potenciály obrobkov vytvorených 3D tlačou a vytvorte obchodné príležitosti ziskovej produkcie.

  • Sprostredkovanie podkladov pre výrobu
  • Spoločná identifikácia dielcov
  • Analýza vyrobiteľnosti a posúdenie obchodného prípadu

Príklad zákazníka, identifikácia dielcov

AM Consulting, Grafik Teileidentifikation

Pri analýze obrábacej jednotky 2D laserového obrábacieho stroja bol identifikovaný chladič diód ako komponent, ktorý je potrebné optimalizovať.

Pridaná hodnota vďaka 3D tlači kovov

  • Vylepšené chladenie
  • Redukcia obrobku pomocou funkčnej integrácie
  • Zjednodušená montáž
  • Zredukovanie hmotnosti
Servis & Kontakt