Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Výroba Vášho dielca

Podporíme Vás od prvej výrobe vzorky v našom aplikačnom laboratóriu, cez výrobu prototypov až po výrobu na Vašom vlastnom stroji. Spoznajte aplikovanie a využitie systémov monitorovania a zistíte, ktoréé kroky zabezpečenia kvality je možné využiť na zabezpečenie vlastností materiálu pri aditívnom spôsobe výroby. Dôležitá je aj správna ďalšia úprava Vášho obrobku, počnúc vhodnou tepelnou úpravou, odstránením podpornej konštrukcie, až po povrchovú úpravu.  

  • Obsluha Vášho stroja
  • Monitorovanie a analýza údajov
  • Zabezpečenie kvality
  • Tepelná úpravadodatočné obrábanie

Príklad zákazníka, sériová 3D tlač

Pomocou aditívneho spôsobu výroby je možné nie len znížiť výrobné náklady, ale výrazne aj zjednodušiť montáž.

Teleso chladiča motora pre obrábaciu jednotku TRUMPF 

  • 400 kusov ročne vyrobených na zariadení TruPrint 3000 z nereze 316L
  • Dodatočné obrábanie: Frézovanie závitu pre vpust a výtok
  • 40 % zníženie výrobných nákladov v porovnaní s konvenčnou výrobou
  • Kontrola kvality v sériovej výrobe na sprievodných vzorkách preukázala relatívnu hustotu 99,8 % a pevnosť v ťahu 700 MPa
  • Zjednodušená montáž vďaka integrovanému pružnému kĺbu
Servis & Kontakt