Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Zavedenie & vylepšenie Vášho procesu

Optimalizujte spoločne s nami Váš výrobný proces. Profitujte z neustáleho pokroku vývoja funkcií stroja, softvéru, materiálov a parametrov. Spoznajte hlavné faktory ktoré ovplyvňujú náklady na výrobu obrobkov a zvýšte ziskovosť Vášho aditívneho spôsobu výroby. Takto môžete úspešne sériovo vyrábať obrobky vyrobené 3D tlačou.

  • Rozbeh sériovej výroby
  • Optimalizácia procesu

Príklad zákazníka s optimalizáciou procesu

Pri pôvodných obrobkoch spôsobovalo prehrievanie zlú kvalitu povrchu a chyby procesu. Vďaka optimalizácii parametrov a rôznym skúšobným prevádzkam vznikol optimalizovaný obrobok s vyššou kvalitou.

Výhody vďaka optimalizácii procesu

  • Zlepšenie kvality povrchu materiálu
  • Vylepšená vyrobiteľnosť previsov
  • Nárast miery nanášania
Servis & Kontakt