You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Poradenstvo pri aditívnom spôsobe výroby (3D tlač) | TRUMPF

Poradenstvo pri aditívnom spôsobe výroby (3D tlač)

Či už ide o zavádzanie technológie, vhodné obrobky alebo o optimalizáciu výroby - pri TRUMPF aditívnom spôsobe výroby (3D tlač) sa môžete kedykoľvek spoľahnúť na kompetentné poradenstvo. Pomocou našich premyslených koncepcií Vám v čo najkratšom čase pomôžeme aplikovať nové metódy a úspešne vyzdvihnúť potenciály aditívneho spôsobu výroby. Buďte hospodárnejší, efektívnejší a produkujte vysokú kvalitu - podporíme Vás pri tom.

Objavte šance

Spoločne prídeme na to, v ktorých oblastiach môžete profitovať z aditívneho spôsobu výroby (3D tlač).

Jednoducho začnite

Pomocou inovatívnych nástrojov a metód Vám uľahčíme vstup do technológie.

Rýchly nárast kompetencií

Pomôžeme Vám nájsť nové cesty, ako plne vyťažiť z výhod aditívneho spôsobu výroby (3D tlač).

Efektívne dosiahnutie cieľov

Trvalo profitujte z nášho poznania strojov a celého procesu do hĺbky.

Naše výkony poradenstva pre Vás

Analýza potenciálov: odhalenie nových šancí v podniku

Aditívny spôsob výroby ponúka množstvo výhod, ktoré je inými výrobnými postupmi možné len veľmi ťažko alebo ich vôbec nie je možné docieliť. Priame rozpoznanie šancí, pri ktorých by tieto výhody boli prínosom a takisto ich správne pomenovanie ale často nie je jednoduché.

Poznáte už potenciály aditívneho spôsobu výroby pre Váš podnik?

V rámci našej analýzy potenciálov Vás podporíme pri identifikovaní polí pôsobnosti a výhod, ktoré je možné u Vás realizovať využitím 3D tlače. Naši špecialisti pritom okrem iného zadefinujú Vašu úroveň pripravenosti na aditívny spôsob výroby a pripravia Vás na úspešný vstup do tejto technológie.

Identifikácia dielcov: vyhľadanie efektívne vhodných obrobkov

Identifikácia správnych obrobkov je základným predpokladom pre úspech aditívneho spôsobu výroby v oblasti kovov. Vedomosti o ich všeobecných výhodách a možnostiach využitia ani zďaleka na to nie sú postačujúce.

Viete, ktoré diece sú vo Vašom podniku vhodné na výrobu pomocou 3D tlače kovov?

Naša ponuka poradenstva na identifikáciu dielcov Vás kompetentne privedie k zodpovedaniu tejto otázky. Pomocou osvedčených nástrojov Vás cielene podporíme pri Sichtung, posúdení a výbere vhodných obrobkov z vášho portfólia. Okrem toho Vám naši konzultanti dodajú aj metodiky, pomocou ktorých trvalo vybudujete expertízu pre samostatnú identifikáciu dielcov vo Vašom podniku.

Konštrukčné riešenie dielcov: optimálne konštruovanie pre 3D tlač

Aby bolo možné skutočne plne využiť výhody aditívny spôsob výroby (3D tlače), musí sa na to myslieť už pri konštruovaní. Podstatné pri tom je byť pripravený pustiť sa na novým smerom.

Chceli by ste zistiť, ako môžete optimalizovať konštrukciu Vašich obrobkov pre 3D tlač kovov? 

Od prvého nápadu, cez koncepciu až po hotový obrobok – vďaka nášmu poradenstvu v oblasti konštrukcie dielcov profitujete z technicky zrelých metód prístupu našich špecialistov a rýchlo a nadobro rozšírite Vaše vlastné kompetencie konštruovania. Naučíme Vás ako si sami zoptimalizujete Vaše obrobky alebo ako už od začiatku navrhnete novo vyvinuté obrobky pre výrobu pomocou 3D tlače kovu. V budúcnosti budete schopní plne a celkom vyťažiť všetky potenciály aditívneho spôsobu výroby využitím práve získaného súboru poznatkov a skúseností.

Aplikačné poradenstvo: individuálna podpora pri aplikáciách

Pri rozhodovaní o zariadení TruPrint je nutné okrem iného pochopiť, ako je možné vyrábať Vaše konkrétne obrobky mimoriadne hospodárne a produktívne.

Pýtate sa, ako môžete optimalizovať prípravu dát Vášho obrobku alebo Vaše parametre procesu?

Počas nášho aplikačného poradenstva vyjasníme otázky tohto druhu priamo na Vašom zariadení – v reálnom výrobnom prostredí. Spoločne s Vami vyvinú naši špecialisti riešenia ušité na mieru pre Vaše konkrétne aplikácie. Poradíme Vám podrobne, ako zaobchádzať so softvérom na prípravu dát a špecifickými materiálmi, aby ste dosiahli optimálne výsledky. Pritom máme stále pred očami celý výrobný proces. Podporíme Vás aj vo vzťahu k manipulácii s kovovým práškom alebo optimálnej úpravy Vášho obrobku. Profitujte z poznatkov a skúseností našich špecialistov a vyrábajte vysoko kvalitné a cenovo optimalizované obrobky.

Chceli by ste na Vašich systémoch TruPrint vyrábať v prostredí s požiadavkami na certifikáciu?

Naši experti Vás budú sprevádzať pri príprave Vašich zariadení pre certifikované výrobné prostredie, t.j. pri inštalácii a pri uvedení do prevádzky. Ale nie len to: Stojíme po Vašom boku aj počas prevádzky a udržiavaní certifikátov pomocou patričných údržieb a opráv. 

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Beratung für die additive Fertigung
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt