Analýza potenciálov: odhalenie nových šancí v podniku

Aditívny spôsob výroby ponúka množstvo výhod, ktoré je inými výrobnými postupmi možné len veľmi ťažko alebo ich vôbec nie je možné docieliť. Priame rozpoznanie šancí, pri ktorých by tieto výhody boli prínosom a takisto ich správne pomenovanie ale často nie je jednoduché.

Poznáte už potenciály aditívneho spôsobu výroby pre Váš podnik?

V rámci našej analýzy potenciálov Vás podporíme pri identifikovaní polí pôsobnosti a výhod, ktoré je možné u Vás realizovať využitím 3D tlače. Naši špecialisti pritom okrem iného zadefinujú Vašu úroveň pripravenosti na aditívny spôsob výroby a pripravia Vás na úspešný vstup do tejto technológie.

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.