You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Aplikačné poradenstvo pre aditívny spôsob výroby | TRUMPF

Aplikačné poradenstvo: individuálna podpora pri aplikáciách

Pri rozhodovaní o zariadení TruPrint je nutné okrem iného pochopiť, ako je možné vyrábať Vaše konkrétne obrobky mimoriadne hospodárne a produktívne.

Pýtate sa, ako môžete optimalizovať prípravu dát Vášho obrobku alebo Vaše parametre procesu?

Počas nášho aplikačného poradenstva vyjasníme otázky tohto druhu priamo na Vašom zariadení – v reálnom výrobnom prostredí. Spoločne s Vami vyvinú naši špecialisti riešenia ušité na mieru pre Vaše konkrétne aplikácie. Poradíme Vám podrobne, ako zaobchádzať so softvérom na prípravu dát a špecifickými materiálmi, aby ste dosiahli optimálne výsledky. Pritom máme stále pred očami celý výrobný proces. Podporíme Vás aj vo vzťahu k manipulácii s kovovým práškom alebo optimálnej úpravy Vášho obrobku. Profitujte z poznatkov a skúseností našich špecialistov a vyrábajte vysoko kvalitné a cenovo optimalizované obrobky.

Servis & Kontakt