You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Konštrukčné riešenie dielcov pre aditívny spôsob výroby | TRUMPF

Konštrukčné riešenie dielcov: optimálne konštruovanie pre 3D tlač

Aby bolo možné skutočne plne využiť výhody aditívny spôsob výroby (3D tlače), musí sa na to myslieť už pri konštruovaní. Podstatné pri tom je byť pripravený pustiť sa na novým smerom.

Chceli by ste zistiť, ako môžete optimalizovať konštrukciu Vašich obrobkov pre 3D tlač kovov? 

Od prvého nápadu, cez koncepciu až po hotový obrobok – vďaka nášmu poradenstvu v oblasti konštrukcie dielcov profitujete z technicky zrelých metód prístupu našich špecialistov a rýchlo a nadobro rozšírite Vaše vlastné kompetencie konštruovania. Naučíme Vás ako si sami zoptimalizujete Vaše obrobky alebo ako už od začiatku navrhnete novo vyvinuté obrobky pre výrobu pomocou 3D tlače kovu. V budúcnosti budete schopní plne a celkom vyťažiť všetky potenciály aditívneho spôsobu výroby využitím práve získaného súboru poznatkov a skúseností.

Servis & Kontakt