Originál filtračné vložky

Original Filterplatten

Overené originálne filtračné vložky TRUMPF pracujú na princípe povrchovej filtrácie. Vďaka základnému materiálu z priepustného polyesterového rúna s povrchom potiahnutým teflónom sa prach filtruje priamo na povrchu a nepreniká do hĺbky. Takto je možné odfiltrovať min. 99,95 % častíc dokonca aj vo veľkosti mikrometrov – absolútna špičková hodnota! Vďaka originálnym filtračným vložkám je zaručený konštantne vysoký filtračný výkon počas dlhých rokov. Emisie vznikajúce pri rezaní laserom, pred ktorými by mali byť chránení Vaši zamestnanci, životné prostredie a komponenty Vášho stroja alebo Vášho laserového zariadenia. TRUMPF nerobí s originálnymi filtračnými vložkami žiadne kompromisy a prekonáva dokonca zákonné požiadavky. Pre dlhodobú ochranu sú v riadení Vášho stroja uložené intervaly čistenia Vašich originálnych filtračných vložiek.

Príklad

Sťahovanie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.