Originálne vlnovce

Original Teile, Bälge

Osi Vášho stroja a laserových zariadení sú opláštené vlnovcami, aby bola citlivá optika vedenia lúča Vášho lasera chránená pred prachom a inými časticami. Vnútri vlnovcov sa smie nachádzať len vyčistený vzduch alebo dusík, aby nemohol byť laserový lúč ani absorbovaný ani vychýlený. Originálne vlnovce vďaka svojim materiálovým vlastnostiam zabezpečujú optimálnu ochranu dráhy lúča a tým aj polohu ohniska na obrobku. Vlnovce sú pri vysokých rýchlostiach obrábacej hlavy a celej pohyblivej jednotky a zmenách tlaku, ktoré z toho vyplývaju, vystavené extrémnym mechanickým zaťaženiam. Z toho dôvodu sa vyrábajú vlnovce z mimoriadne pružného, ale veľmi stabilného a samozhášavého plastu. Môžete tak dlhodobo počítať s vysokou životnosťou Vašich originálnych vlnovcov aj pri 3-smennej prevádzke.

Varianty

Sťahovanie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.