Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Originálne vlnovce

Original Teile, Bälge

Osi Vášho stroja a laserových zariadení sú opláštené vlnovcami, aby bola citlivá optika vedenia lúča Vášho lasera chránená pred prachom a inými časticami. Vnútri vlnovcov sa smie nachádzať len vyčistený vzduch alebo dusík, aby nemohol byť laserový lúč ani absorbovaný ani vychýlený. Originálne vlnovce vďaka svojim materiálovým vlastnostiam zabezpečujú optimálnu ochranu dráhy lúča a tým aj polohu ohniska na obrobku. Vlnovce sú pri vysokých rýchlostiach obrábacej hlavy a celej pohyblivej jednotky a zmenách tlaku, ktoré z toho vyplývaju, vystavené extrémnym mechanickým zaťaženiam. Z toho dôvodu sa vyrábajú vlnovce z mimoriadne pružného, ale veľmi stabilného a samozhášavého plastu. Môžete tak dlhodobo počítať s vysokou životnosťou Vašich originálnych vlnovcov aj pri 3-smennej prevádzke.

Varianty

Kontakt
Sales Spare Parts Ditzingen
E-mail

Sales Spare Parts Schramberg
Fax +49 7156 303937444
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt